Ngày

Giờ

Điện lực Trà Ôn

9/5/2023

7:00 - 15:00

Khách hàng trạm 4A Vĩnh Khánh 2: Ấp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn

9/5/2023

7:15 - 14:30

Khách hàng trạm 4 Vĩnh Khánh 2: Ấp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn

10/5/2023

8:10 - 9:10

Khách hàng trạm Cống Đá 3A: Ấp Cống Đá, xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn

10/5/2023

8:30 - 9:30

Khách hàng trạm Vĩnh Hội 1: Ấp Vĩnh Hội, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn

10/5/2023

9:30 - 10:30

Khách hàng trạm Vĩnh Thuận 3A: Ấp Vĩnh Thuận, xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn

10/5/2023

10:00 - 11:00

Khách hàng trạm Vĩnh Hội 3: Ấp Vĩnh Hội, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn

10/5/2023

11:00 - 12:00

Khách hàng trạm Vĩnh Hội 6: Ấp Vĩnh Hội, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn

10/5/2023

11:30 - 12:30

Khách hàng trạm Vĩnh Hội 4: Ấp Vĩnh Hội, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn

11/5/2023

8:10 - 9:10

Khách hàng trạm Tường Hưng 1: Ấp Tường Hưng, xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn

11/5/2023

8:30 - 9:30

Khách hàng trạm Tường Thọ 1: Ấp Tường Thọ, xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn

11/5/2023

9:30 - 10:30

Khách hàng trạm Tường Hưng 2: Ấp Tường Hưng, xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn

11/5/2023

10:00 - 11:00

Khách hàng trạm Ninh Hòa 1: Ấp Ninh Hòa, xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn

11/5/2023

11:00 - 12:00

Khách hàng trạm Kênh Tư Xoáy: Ấp Tường Hưng, xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn

11/5/2023

11:30 - 12:30

Khách hàng trạm Ninh Hòa 2: Ấp Ninh Hòa, xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tam Bình

11/5/2023

8:00 - 11:00

Khóm 2, khóm 4, TT Tam Bình, huyện Tam Bình

  

Ngày

Giờ

Điện lực Vũng Liêm 

11/5/2023

8:00 - 9:00

Ấp Bời Lời, xã Tân Quới Trung; Ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm

11/5/2023

9:30 - 10:30

Ấp Phước Thọ, xã Quới An; Ấp Bào Xếp, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm

11/5/2023

11:00 - 12:00

Ấp Quang Phú, xã Hiếu Phụng; Ấp Phước Thọ, xã Quới An, huyện Vũng Liêm

  

Ngày

Giờ

Điện lực Mang Thít

9/5/2023

7:30 - 17:00

Khóm 6 TT Cái Nhum; Ấp An Hội, An Hội 3, Tân Qui, xã Tân An Hội; Ấp Thanh Bình, xã Tân Long, huyện Mang Thít

10/5/2023

7:30 - 17:00

Ấp Chợ, xã Mỹ An; Ấp Phước Lộc Thọ, Phước Chí A, Phước Tường A, Phước Tường B, Phước Thới, xã Bình Phước; Ấp Cái Cạn, xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Tân

9/5/2023

8:00 - 10:00

Ấp Kinh Mới, xã Mỹ Thuận; Ấp Hòa Thạnh, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân

9/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp Tân Biên, Tân Thành, xã Tân Bình, huyện Bình Tân

9/5/2023

10:00 - 12:00

Ấp Mỹ Tân, xã Mỹ Thuận; Ấp Hòa Thạnh, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân

9/5/2023

13:00 - 15:00

Ấp Tân Phước, Tân Trung, xã Tân Bình; Ấp Mỹ Tân, xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân

9/5/2023

15:00 - 17:00

Ấp Tân Phước, Tân Trung, xã Tân Bình, huyện Bình Tân

11/5/2023

7:30 - 17:00

Ấp An Thành, An Thạnh, An Thới, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân