Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vĩnh Long

12/3/2023

8:00 - 17:00

Khu làm việc của XN may Vĩnh Tiến; NH Vietcombank, đường Hưng Đạo Vương, phường 1, TP Vĩnh Long

12/3/2023

8:00 - 17:00

Khu làm việc của TT y tế dự phòng, đường Hùng Vương, phường 1, TP Vĩnh Long

12/3/2023

8:00 - 17:00

Đường Hưng Đạo Vương, phường 1, TP Vĩnh Long

12/3/2023

8:00 - 17:00

Khu làm việc của XN dược, đường 14/9, phường 5, TP Vĩnh Long

12/3/2023

8:00 - 17:00

Khu làm việc của XM Hoàng Hảo 2, ấp Thanh Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

12/3/2023

8:00 - 17:00

Khu làm việc của Gạo Sạch Phước Thành 4, ấp Phước Long, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ

12/3/2023

8:00 - 17:00

Khu làm việc của In Phước Châu, ấp Thanh Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

13/3/2023

7:30 - 15:00

Một phần ấp Phước Yên, xã Phú Quới, huyện Long Hồ

13/3/2023

8:00 - 9:30

Ấp Phước Long, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ

13/3/2023

8:00 - 17:00

Ấp Phước Yên, xã Phú Quới, huyện Long Hồ

13/3/2023

9:30 - 11:30

Khu dịch vụ Hòa Phú, ấp Phú Long, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

13/3/2023

13:00 - 17:00

Khu dịch vụ Hòa Phú, ấp Phú Long, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

   

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Minh

11/3/2023

7:30 - 16:30

Ấp Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hòa, TX Bình Minh

12/3/2023

7:30 - 16:30

Ấp Phú Hữu Đông, Phú Bình, Phú Thuận, Phú Hòa, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình

13/3/2023

7:30 - 16:30

Khóm 4, khóm 5, phường Thành Phước, TX Bình Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vũng Liêm

11/3/2023

8:00 - 10:30

Ấp Trung Trạch, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Hồ

12/3/2023

7:30 - 9:30

Ấp Bình Tịnh A, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít

  

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Tân

13/3/2023

7:00 - 17:00

Ấp Tân Yên, xã Tân Thành, huyện Bình Tân