Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vĩnh Long

12/11/2021

8:00 - 16:30

Đường 8/3 từ cầu Kè đến cầu Long Thanh, phường 5, TP Vĩnh Long

12/11/2021

8:00 - 17:00

Đường Nguyễn Văn Nhung, phường 3, TP Vĩnh Long

12/11/2021

10:00 - 13:00

Đường 8/3 từ cầu Kè đến cầu Long Thanh, phường 5, TP Vĩnh Long

14/11/2021

6:30 - 17:30

Khu làm việc của Bệnh viện tỉnh, Giám định Y Khoa, Ban BVSK cán bộ, TTPC Bệnh viện XH Vĩnh Long, Bệnh viện Mắt, đường Trần Phú, phường 4, TP Vĩnh Long

14/11/2021

8:00 - 11:00

Từ cầu Cái Đôi đến cầu Cái Da Nhỏ, phường Tân Hòa, phường Tân Hội, TP Vĩnh Long

14/11/2021

8:00 - 15:00

KCN Hòa Phú, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

14/11/2021

8:00 - 17:00

Đường Phạm Thái Bường, Nguyễn Văn Thiệt, Trần Đại Nghĩa, Lê Minh Hữu, Trần Phú, đường Ông Phủ, phường 4, TP Vĩnh Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Ôn

13/11/2021

8:00 - 9:00

Khu 1 thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn

13/11/2021

14:00 - 15:00

Khu 3, khu 4 thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn

14/11/2021

6:00 - 11:00

Ấp Nước Xoáy, Đập Sậy, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm. Ấp Hồi Thọ, Hồi Thành, Hồi Trinh, Hồi Phước, Tường Nhơn, xã Xuân Hiệp; ấp Kinh Mới, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Minh

10/11/2021

8:00 - 13:00

Khóm 2, khóm 3, khóm 4 phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh

10/11/2021

13:00 - 16:00

Ấp Thuận Tiến B, Thuận Tiến C, xã Thuận An, thị xã Bình Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vũng Liêm

12/11/2021

8:00 - 12:00

Ấp Ngã Phú, xã Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm

12/11/2021

8:00 - 17:00

Ấp Phú Khương, xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm

12/11/2021

9:30 - 10:30

Ấp Phong Thới, thị trấn Vũng Liêm; Ấp Phú Nông, xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm

12/11/2021

13:00 - 17:00

Ấp Trung Hưng, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm

12/11/2021

14:30 - 15:30

Ấp Hiếu Liên, xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Hồ

11/11/2021

11:00 - 13:00

Ấp Long Thuận, xã Long Phước, huyện Long Hồ

13/11/2021

7:00 - 16:00

Ấp Bình Hòa 2, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít

14/11/2021

7:00 - 16:00

Ấp Phước Định 2, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mang Thít

14/11/2021

10:00 - 15:00

Ấp Phú Thạnh C, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Tân

11/11/2021

8:00 - 17:00

Ấp Thành Nghĩa, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân

12/11/2021

8:29 - 17:00

Ấp Hòa Thuận, Hòa Hiệp, Hòa Tân, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân