Điện lực Long Xuyên

30/6/2020 (10h00-12h00): Một phần phường Mỹ Thạnh (khu vực Mương Thơm), TP. Long Xuyên

2/7/2020 (8h00-12h00): Một phần phường Mỹ Thới (khu dân cư Tây An), TP. Long Xuyên

2/7/2020 (13h30-16h00): Một phần phường Mỹ Bình (khu vực đường Nguyễn Thái Học phía bên phải từ ngã tư 4 Sa Bổn đến KS Ngọc Giang), TP. Long Xuyên

3/7/2020 (8h00-11h30): Một phần phường Mỹ Phước (khu vực đường Triệu Quang Phục), TP. Long Xuyên

3/7/2020 (8h00-11h00): Một phần phường Mỹ Thới, Mỹ Thạnh (khu vực QL 91 bên tay phải từ NM Xi măng AG đến cầu Cái Sao), TP. Long Xuyên

3/7/2020 (8h00-13h00; 13h30-15h00): Một phần phường Bình Đức (khu vực ngọn Cần Xây), TP. Long Xuyên

Điện lực Châu Thành

30/6/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Hanh, Vĩnh Bình (từ UB xã Vĩnh Hanh đến trường THPT Vĩnh Bình), huyện Châu Thành

1/7/2020 (8h00-17h00): Một phần xã Vĩnh Bình (từ trường THPT Vĩnh Bình đến cầu số 5), huyện Châu Thành

2/7/2020 (8h00-17h00): Một phần xã An Hòa (khu vực từ cầu Đình đến cua chùa bờ An Hòa), huyện Châu Thành

Điện lực Chợ Mới

27/6/2020 (6h00-17h00): Xã Mỹ Hội Đông; Một phần xã Nhơn Mỹ (từ cầu Chà Và đến Trường THCS Nhơn Mỹ), huyện Chợ Mới 

28/6/2020 (7h00-17h00): Xã Long Kiến; Long Giang; Kiến Thành; Một phần xã Long Điền B; Ấp An Thái thuộc xã Hòa Bình; Ấp An Quới thuộc xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới

1/7/2020 (7h00-17h00): Xã Hội An; Mỹ An; An Thạnh Trung; một phần xã Hòa An; xã Hòa Bình (từ Bưu điện Hòa Bình đến cầu Đề Lăng), huyện Chợ Mới

3/7/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Kiến Thành (từ Dinh Ông đến chợ Cái Xoài), huyện Chợ Mới 

Điện lực Châu Đốc

1/7/2020 (8h00-17h00): Đường Hoàng Đạo Cật; Tỉnh lộ 955A, phần khóm Vĩnh Tây 2, phường Núi Sam, TP. Châu Đốc

1/7/2020 (8h00-17h00): Tỉnh lộ 955A ấp Vĩnh Khánh 2 xã Vĩnh Tế, TP. Châu Đốc

3/7/2020 (7h30-17h30): Đường Lê Lợi, từ nhà số 224 đến nhà số 250; Hẻm Khí Tượng, dãy lẽ từ nhà số 71 đến nhà số 105, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc

3/7/2020 (7h30-17h30): Đường Tôn Đức Thắng, dãy số lẽ từ nhà số 489A đến nhà số 613 (Cổng Tam Quan), phường Vĩnh Mỹ; TP. Châu Đốc

3/7/2020 (7h30-17h00): KDC Vành Đai 2, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc

Điện lực Tân Châu

27/6/2020 (7h00-17h30): Xã Tân Thạnh, Vĩnh Hòa, Vĩnh Xương - Tân Châu

30/6/2020 (7h00-17h30): Xã Vĩnh Hậu, Vĩnh Lộc - An Phú

2/7/2020 (8h00-17h00): Xã Phú Hữu - An Phú

3/7/2020 (7h00-17h00): Phường Long Phú, xã Phú Vĩnh, Long An, Châu Phong - Tân Châu

Điện lực Thoại Sơn

28/6/2020 (7h30-11h30): Xã Vĩnh Khánh, Phú Thuận, Vĩnh Trạch, Định Thành (khu vực dọc tỉnh lộ 943, kinh H, kinh G), huyện Thoại Sơn; Một phần xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành

30/6/2020 (7h30-16h30): Khu vực dọc kinh Trường Tiền xã Định Mỹ - huyện Thoại Sơn

1/7/2020 (7h30-16h30): Ấp Tân Phú xã Mỹ Phú Đông, Tây Phú - huyện Thoại Sơn

2/7/2020 (7h30-16h30): Ấp Tân Mỹ xã Mỹ Phú Đông (KV dọc kênh cầu Mỹ Phú Đông), Thoại Sơn

3/7/2020 (7h30-16h30): Xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn

Điện lực Châu Phú

1/7/2020 (8h00-17h00): Ấp Bình Hòa, Bình Yên, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú

Điện lực Phú Tân

27/6/2020 (7h00-17h00): Xã Phú Xuân, Phú Thành, Hòa Lạc, một phần xã Phú Hưng, huyện Phú Tân

28/6/2020 (7h00-17h00): Một phần thị trấn Phú Mỹ, xã Phú Thọ, Phú An, một phần thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân

28/6/2020 (7h00-17h00): Thị trấn Chợ Vàm, xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân

28/6/2020 (7h00-17h00): Thị trấn Phú Mỹ, một phần xã Tân Trung, xã Tân Hòa, huyện Phú Tân

28/6/2020 (7h00-9h00): Xã Mỹ Hội Đông, Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới

Điện lực Tịnh Biên

1/7/2020 (7h30-17h00): Một phần xã An Hảo (khu vực Núi Cấm), huyện Tịnh Biên

3/7/2020 (7h30-17h00): Một phần TT Chi Lăng khu vực hồ Ô Tưc Sa, huyện Tịnh Biên