Ngày

Giờ

Điện lực Long Xuyên

27/4/2023

8:00 - 10:00

KDC đường Lê Chân, phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên

27/4/2023

8:30 - 10:00

Một phần phường Mỹ Thới (khu vực dân cư Thạnh An)

27/4/2023

9:30 - 11:30

Một phần phường Mỹ Phước (khu vực vàm Tầm Bót Dưới)

27/4/2023

13:00 - 14:30

Một phần phường Mỹ Phước (khu vực đường Phạm Ngũ Lão nối dài, hẻm 20), TP Long Xuyên

27/4/2023

13:30 - 16:30

Một phần phường Mỹ Phước (KV đường Thoại Ngọc Hầu nối dài từ cầu Cái Sơn Trong đến cầu Tầm Bót Trong), TP Long Xuyên

27/4/2023

14:30 - 16:30

Một phần phường Mỹ Phước (một phần KV Ngã Cại), TP Long Xuyên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

27/4/2023

7:30 - 16:30

Một phần xã Vĩnh Nhuận (KV rạch Chung Rầy, Láng San, Kênh Mới), huyện Châu Thành

28/4/2023

8:00 - 11:00

Một phần xã Cần Đăng (KV trạm Cần Đăng; trạm Cần Đăng 5), huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Mới

27/4/2023

8:00 - 17:00

Xã Kiến An, huyện Chợ Mới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

27/4/2023

7:00 - 17:00

Xã Phú Long, huyện Phú Tân

27/4/2023

7:30 - 17:00

Xã Tân Thạnh; Vĩnh Hòa; Vĩnh Xương, TX Tân châu

27/4/2023

8:00 - 17:00

Xã Phú Vĩnh, TX Tân châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Phú

27/4/2023

8:00 - 17:00

TB M500 (K8-9 Bắc K10CP) trụ 392A/121 tuyến 475CD, xã Bình Phú, huyện Châu Phú

27/4/2023

8:00 - 17:00

TB kênh 11 K10 CP trụ 392A/90 tuyến 475CD, xã Bình Phú, huyện Châu Phú

27/4/2023

8:00 - 17:00

TB mương Hào Đề Nam Vịnh Tre trụ 271 tuyến 475CD, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú

27/4/2023

8:00 - 17:00

TB mương Ba Xưa trụ 392A/68/1 tuyến 475CD, xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú

27/4/2023

8:00 - 17:00

TB K14 Vịnh Tre trụ 414 tuyến 475CD, xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú

27/4/2023

8:00 - 17:00

TB kênh 12 kênh 10 Châu Phú trụ 392A/74 tuyến 475CD, xã Bình Phú, huyện Châu Phú

27/4/2023

8:00 - 17:00

TB ấp Chiến Lược Tây K12 trụ 392A/5 tuyến 475CD, xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú

27/4/2023

8:00 - 17:00

TBA TB rạch Cây Gáo TK8 trụ 285A/65/19 tuyến 475CD, xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú

27/4/2023

8:00 - 17:00

TBA Ngô Văn Hóa trụ 195/2 tuyến 475CD, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú

27/4/2023

8:00 - 17:00

TBA TB Vịnh Tre 2 trụ 193/1 tuyến 475CD, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú

27/4/2023

8:00 - 17:00

TBA TB K11 Nam Vịnh Tre trụ 359/7 tuyến 475CD, xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú

27/4/2023

8:30 - 9:30

TBA Cty LTTP An Giang, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú

27/4/2023

9:00 - 14:00

TBA Cơ sở xay xát Hiệp Thời, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú