Ngày

Giờ

Điện lực Long Xuyên

9/5/2023

8:00 - 12:30

Một phần phường Mỹ Long (KV đường Bạch Đằng, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Văn Sừng, đường Nguyễn Huệ B từ tiệm vàng Kim Hương đến phà Ô Môi), TP Long Xuyên

9/5/2023

8:00 - 12:30

Một phần phường Mỹ Quý (KV từ trường Bùi Thị Xuân đến Phường đội Mỹ Quý), TP Long Xuyên

9/5/2023

8:00 - 13:30

Một phần phường Bình Khánh (đường Đề Thám, Phó Đức Chính, Lê Ngã, Nguyễn Trường Tộ từ đầu đường đến nhà thi đấu đa năng, khu vực lẫu trâu Kiều Thu), TP Long Xuyên

9/5/2023

13:00 - 16:00

Một phần phường Bình Khánh (KV đường Lê Hoàn từ ngã 4 Triệu Thị Trinh đến cuối đường (hướng Trà Ôn), đường số 1, số 2, số 3, số 5, số 6, đường Sư Vạn Hạnh từ ngã 4 Triệu Thị Trinh đến cuối đường (hướng Trà Ôn), TP Long Xuyên

10/5/2023

8:00 - 16:00

Một phần phường Mỹ Phước (KV đường Phạm Cư Lượng, khóm Đông Thịnh 6), TP Long Xuyên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

9/5/2023

7:30 - 16:30

Một phần TT Vĩnh Bình (KV kênh Tào Lê, 5 Rỡ), huyện Châu Thành

10/5/2023

8:00 - 11:00

Một phần xã Vĩnh Nhuận (KV TDC Tây Phú), huyện Châu Thành

10/5/2023

8:00 - 17:00

Một phần xã Vĩnh Thành (KV chùa Miên), huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đốc

8/5/2023

7:00 - 17:00

Văn phòng Điện lực An Phú; Trạm bơm Nguyễn Ngọc Thuận, TT An Phú; Một phần TDC Thầy Ban, TT An Phú, huyện An Phú

10/5/2023

7:00 - 17:00

Văn phòng Điện lực An Phú; Trạm bơm Nguyễn Ngọc Thuận, TT An Phú; Một phần TDC Thầy Ban, TT An Phú, huyện An Phú

10/5/2023

7:30 - 13:00

Tân lộ Kiều Lương (đường Vòng Núi Sam) từ chùa Tây An đến nhà nghỉ Bảo Loan, phường Núi Sam, TP Châu Đốc

10/5/2023

12:00 - 18:00

Tân lộ Kiều Lương (đường Vòng Núi Sam) từ nhà trọ Thanh Trúc 2 và giáp nhà trọ Thành Trí đến ngã 3 Châu Thị Tế, phường Núi Sam, TP Châu Đốc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

8/5/2023

8:00 - 17:00

Phường Long Sơn; phường Long Phú; Xã Phú Vĩnh; xã Châu Phong, TX Tân Châu. Xã Long Hòa, huyện Phú Tân

10/5/2023

7:00 - 17:00

Xã Phú Long, huyện Phú Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thoại Sơn

9/5/2023

8:30 - 9:30

KV dưỡng lão, ấp Sơn Lập, xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn

9/5/2023

9:30 - 10:30

KV dưỡng lão, ấp Sơn Lập, xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn

9/5/2023

10:30 - 11:30

KV dưỡng lão, ấp Sơn Lập, xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn

9/5/2023

11:40 - 12:30

Một phần ấp Trung Sơn, TT Óc Eo, huyện Thoại Sơn

9/5/2023

13:20 - 14:20

Một phần KV kênh Kiên Hảo, ấp Kiên Hảo, xã Bình Thành

10/5/2023

8:30 - 9:30

TBA TDC ấp Mỹ Giang, TT Óc Eo, huyện Thoại Sơn

10/5/2023

9:30 - 10:30

TBA TDC ấp Tân Mỹ, xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn

10/5/2023

10:30 - 11:30

TBA kinh ranh Định Mỹ, ấp Tân Mỹ, xã Mỹ Phú Đông

10/5/2023

13:00 - 14:00

TBA TDC Nam Trường Tiền, ấp Tân Mỹ, xã Mỹ Phú Đông

10/5/2023

14:00 - 15:00

Một phần KV kênh 1, ấp Tân Mỹ, xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Phú

9/5/2023

8:00 - 11:00

Một phần ấp Mỹ Quý thuộc xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú

9/5/2023

8:00 - 17:00

TBA T1A Bình Hưng 2 - 3x25kVA, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú

9/5/2023

8:00 - 17:00

TBA LG Vĩnh An - 3x37,5kVA, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú

9/5/2023

8:00 - 17:00

TBA Nghĩa Hiệp - 1x250kVA, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú

9/5/2023

8:00 - 17:00

TBA Tường Dung 2 - 3x37.5kVA, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú

9/5/2023

11:00 - 13:00

Trường THCS Cái Dầu, Trường THPT Trần Văn Thành thuộc TT Cái Dầu, huyện Châu Phú

9/5/2023

13:00 - 17:00

Một phần tổ 29, 30 ấp Bình Trung; một phần tổ 2 ấp Bình Hưng 1 thuộc xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú

10/5/2023

8:00 - 17:00

Tổ 1, 2 ấp Mỹ Thành, Tổ 14 ấp Mỹ Hòa thuộc xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú