Điện lực Long Xuyên

21/7/2020 (7h30-11h00): Một phần phường Mỹ Phước (KV đường Triệu Quang Phục). Một phần phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên

21/7/2020 (8h00-11h30): Một phần phường Mỹ Thới (KV dân cư Luật sư Bảo, Ngọn cái Sao trên), TP. Long Xuyên

21/7/2020 (8h00-14h00): Một phần phường Mỹ Long (KV đường Thoại Ngọc Hầu từ ngã 4 Lý Thái Tổ đến cầu Cái Sơn)

21/7/2020 (8h00-9h00): Một phần phường Bình Khánh (KV dọc rạch Thông Lưu), TP. Long Xuyên

21/7/2020 (9h00-10h00): Một phần phường Bình Đức (KV ngọn Trà Ôn từ trạm Y tế đến cầu Sáu Hành), TP. Long Xuyên

21/7/2020 (9h30-11h00): Một phần phường Bình Đức (KV từ cấp nước BĐ đến cây xăng Mê Linh phía bên trái QL 91), TP. Long Xuyên

22/7/2020 (8h00-13h30): Một phần phường Mỹ Long (Bưu điện Mỹ Long), TP. Long Xuyên

22/7/2020 (8h30-12h30): Một phần xã Mỹ Hòa Hưng (khu Mỹ Khánh), TP. Long Xuyên

23/7/2020 (8h00-11h00): Một phần phường Mỹ Quý (KV Cầu Đôi). Một phần phường Mỹ Hòa (KV Mương Cui)  TP. Long Xuyên

23/7/2020 (8h30-11h00): Một phần phường Bình Khánh (KV dân cư Sao Mai), TP. Long Xuyên

24/7/2020 (7h30-17h00): Một phần phường Mỹ Hòa (KV cua Mụ 9 từ cầu Mương Khai đến cầu Mương lạng), TP. Long Xuyên

24/7/2020 (8h00-11h00): Một phần phường Đông Xuyên (KV từ cầu Bà Bầu đến cầu Ông Mạnh phía bên phải), TP. Long Xuyên

24/7/2020 (8h00-9h30): Một phần phường Mỹ Phước (KV rạch Tầm Bót), TP. Long Xuyên

24/7/2020 (9h30-10h30): Một phần phường Mỹ Thạnh (KV từ cầu Cái Dung đến đầu Lộ Xã phía bên phải QL 91), TP. Long Xuyên

24/7/2020 (10h30-11h30): Một phần phường Mỹ Thới (KV hẻm Bê tông ly tâm), TP. Long Xuyên

24/7/2020 (11h30-12h30): Một phần phường Mỹ Thạnh (KV khu dân cư Hòa Thạnh), TP. Long Xuyên

24/7/2020 (13h00-14h00): Một phần phường Mỹ Quý (KV ánh sáng sinh hoạt KCN Mỹ Quý), TP. Long Xuyên

Điện lực Châu Thành

19/7/2020 (8h00-17h00): Công ty TNHH Long Seafood, Công ty Thuận An, TT An Châu, Châu Thành

19/7/2020 (8h00-11h00): Một phần TT An Châu (KV Huyện ủy huyện Châu Thành)

21/7/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Lợi (KV trạm bơm Hậu 20, cầu 3 Xã), huyện Châu Thành

21/7/2020 (8h00-8h40): Trạm bơm Bò Húc. Xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành

21/7/2020 (8h50-9h30): Trạm bơm Bà Tà. Xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành

21/7/2020 (9h50-10h30): Trạm Nguyễn Văn Dũng. Xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành 

21/7/2020 (10h40-11h20): Trạm TB Trà Quan. Xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành  

21/7/2020 (13h40-14h20): Trạm Nguyễn Văn Bơ. Xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành

21/7/2020 (14h40-15h30): Trạm Nguyễn Tiến Nhiều. Xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành

22/7/2020 (8h00-9h00): Trạm CTCP Điện Nước An Giang (Trạm T3 Kênh 4 Tổng). Xã Cần Đăng

22/7/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Vĩnh Nhuận (KV dọc Kênh ranh Làng), huyện Châu Thành

22/7/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Tân Phú (KV KDC Tân Lợi), huyện Châu Thành

22/7/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Vĩnh Nhuận (KV TB Ba Ngàn), huyện Châu Thành

22/7/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Vĩnh Nhuận (KV TB Đông 2), huyện Châu Thành

22/7/2020 (14h00-14h40): Trạm bơm Mương Hội Đồng (Trần Văn Mạo). Xã Vĩnh Hanh, Châu Thành 

23/7/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Cần Đăng (KV ấp Cần Thới), huyện Châu Thành

23/7/2020 (8h00-8h40): Một phần TT An Châu (KV chợ cũ Lâm Thanh Hồng), huyện Châu Thành

23/7/2020 (9h00-9h30): Một phần TT An Châu (KV QL 91 từ ngang kho đạn đến sân bóng Phú Cường), huyện Châu Thành

23/7/2020 (9h50-10h30): Một phần TT An Châu (KV Vàm Chắc Cà Đao Trên), huyện Châu Thành

23/7/2020 (11h00-11h30): Một phần TT An Châu (KV Hai Gòng Trong), huyện Châu Thành

23/7/2020 (12h00-12h30): Một phần xã Bình Hòa (KV QL 91 bên phải từ cầu Út đến vựa cá 6 Nhiều), huyện Châu Thành

24/7/2020 (8h00-9h30): Một phần xã Bình Hòa (KV ngã 3 bến đò nhà Thí đến nhà máy xay lúa Vạn Thạnh), huyện Châu Thành

24/7/2020 (8h00-17h00): Một phần xã Bình Hòa, xã Cần Đăng (KV dọc kênh Mặc Cần Dưng từ chùa Tân An đến giáp chợ Cần Đăng), huyện Châu Thành

24/7/2020 (9h00-10h30): Một phần xã Bình Hòa (KV dọc kênh Bình Hòa từ cầu Bình Hòa đến trường TH A Bình Hòa), huyện Châu Thành

24/7/2020 (10h00-11h30): Một phần xã Bình Hòa (KV rạch Mương Hội Đồng), huyện Châu Thành

24/7/2020 (11h00-12h00): Một phần xã Bình Thủy, Bình Mỹ, huyện Châu Phú

24/7/2020 (13h00-14h30): Một phần xã Bình Hòa (KV ấp Phú An 2), huyện Châu Thành

24/7/2020 (14h30-15h30): Một phần xã Bình Hòa (KV rạch Mương Hội Đồng), huyện Châu Thành

Điện lực Châu Đốc

23/7/2020 (7h20-7h30; 17h00-17h10): Phường Châu Phú A+B: Nguyễn Văn Thoại, Trường Đua, Louis Pasteur đoạn từ Trường Đua đến Cử Trị, đường Cử Trị, Doãn Uẩn (từ Cử Trị đến Thủ Khoa Nghĩa), Tỉnh lộ 955A + đường dân sinh cặp Kinh Vĩnh Tế. Phường Châu Phú B: Đường Trưng Nữ Vương (từ giáp café Hữu Tín đến Thủ Khoa Huân), đường Thủ Khoa Huân (từ Nguyễn Văn Thoại đến Ngọc Gia Trang); KDC chợ phường B

23/7/2020 (7h30-17h00): Đường Nguyễn Văn Thoại (từ Thủ Khoa Huân đến ngã 4 đường Núi), đường Cử Trị, một phần đường Doãn Uẩn, đường Trường Đua, Louis Pasteu (đoạn khóm Vĩnh Phú), Tỉnh lộ 955A, đường ven kênh Vĩnh Tế (khóm Vĩnh Chánh 1, 2), phường A, TP. Châu Đốc

24/7/2020 (9h30-14h00): KDC Chợ Kinh đào, phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc

Điện lực Tân Châu

21/7/2020 (8h00-17h00): Xã Châu Phong - Tân Châu

Điện lực Thoại Sơn

19/7/2020 (7h30-15h00): Ấp Tây Sơn, Đông Sơn 1, TT Núi Sập, huyện Thoại Sơn

21/7/2020 (8h00-12h00): Khu vực dọc kinh Ba Thê Cũ, xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn

21/7/2020 (8h00-15h00): Ấp Vĩnh Thắng, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn

22/7/2020 (8h00-12h00): Khu vực dọc kênh Phú Tuyến 2 xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn.

22/7/2020 (8h00-13h00): Ấp Trung Bình II xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn

23/7/2020 (8h00-15h00): Khu vực dọc kênh G1 xã Định Thành, huyện Thoại Sơn

Điện lực Châu Phú

19/7/2020 (8h00-17h00): Ấp Vĩnh Thành thị trấn Cái Dầu; Ấp Bình Chiến, Bình Châu, Bình Thắng xã Bình Long; Ấp Mỹ Hiệp, Mỹ Thiện xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú

22/7/2020 (8h00-17h00): Ấp Mỹ Phó, Mỹ Chánh xã Mỹ Đức; Một phần ấp Khánh An, Khánh Mỹ xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú

23/7/2020 (8h00-13h00): Trạm bơm Kênh 1 Bắc Cần Thảo, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú

24/7/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Bình Hưng 1, ấp Bình Trung, ấp Bình Hưng 2 xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú

24/7/2020 (11h00-13h00): TBA Bình Mỹ 4, Bình Mỹ 5, T4A Bình Mỹ, HKD Thanh Nga, TB Thanh Bình, Trần Thị Kim Hà xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú

24/7/2020 (11h00-12h00): Toàn bộ xã Bình Thủy; Ấp Bình Thành, Bình Trung, Bình Hưng 1, Bình Hưng 2 xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú

Điện lực Phú Tân

22/7/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Phú An, huyện Phú Tân

23/7/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Phú Hưng, xã Phú Xuân, Phú Thành, Phú Long, Hòa Lạc, huyện Phú Tân

Điện lực Tri Tôn

22/7/2020 (7h00-17h00): Khu vực cầu Cây Me (kênh 10 Tống), huyện Tri Tôn

23/7/2020 (7h00-17h00): Kênh 13, ấp Tô Phước, xã Cô Tô , huyện Tri Tôn

Điện lực Tịnh Biên

18/7/2020 (7h30-17h00): Một phần xã An Phú (KV cặp QL 91), TT Nhà Bàng (KV khóm Trà Sư), một phần thị trấn Tịnh Biên (KV khóm Xuân Phú, Xuân Hiệp, Xuân Hòa, Xuân Biên), huyện Tịnh Biên

18/7/2020 (11h00-13h00): Xã Thới Sơn (KV từ cổng chào xã Thới Sơn đến trại ruộng), Tịnh Biên

18/7/2020 (15h00-16h00; 15h00-17h00): Xã Thới Sơn, Nhơn Hưng và một phần TT Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên

18/7/2020 (16h00-17h00): Xã An Nông, một phần xã An Cư, một phần TT Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên

24/7/2020 (7h30-17h00): Xã An Nông, An Cư, một phần TT Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên