Điện lực Long Xuyên

4/8/2020 (7h15-17h00): Một phần xã Mỹ Khánh (KV từ cầu Tám Hồng đến cầu Y Tế), TP Long Xuyên

5/8/2020 (7h15-17h00): Một phần xã Mỹ Khánh (KV rạch Nín), TP Long Xuyên

6/8/2020 (7h15-17h00): Một phần xã Mỹ Khánh (KV UBND xã, xung quanh UBND xã), TP Long Xuyên

6/8/2020 (7h30-17h00): Một phần phường Mỹ Phước (KV đường Triệu Quang Phục), TP Long Xuyên

6/8/2020 (7h30-17h00): Một phần phường Mỹ Phước (KV Xã Thoại), TP Long Xuyên

6/8/2020 (8h00-9h00): Một phần phường Mỹ Bình (KV một phần đường Ngô Quyền, nước đá Tỉnh Đội), TP Long Xuyên

6/8/2020 (9h00-10h30): Phường Bình Khánh (KV đường Thành Thái, Võ Văn Hoài, đường Hàm Nghi từ UBND phường đến ngã 4 Thành Thái), TP Long Xuyên

7/8/2020 (7h15-17h00): Một phần xã Mỹ Khánh (KV Sáu Lã), TP Long Xuyên

7/8/2020 (7h30-11h00): Một phần phường Mỹ Thới (KV khu dân cư Mỹ Thới), TP Long Xuyên

7/8/2020 (8h00-16h00): Một phần phường Mỹ Phước (KV Xẻo Trôm 4, Xẻo Trôm 5), TP Long Xuyên

Điện lực Châu Thành

2/8/2020 (3h00-5h00): Một phần xã Vĩnh An, xã Vĩnh Bình (KV từ trường THPT Vĩnh Bình đến cầu số 10), huyện Châu Thành

4/8/2020 (8h00-11h00): Một phần TT An Châu (KV bến đò Mương Ranh, KV trạm Nguyễn Thành Tâm), huyện Châu Thành

4/8/2020 (10h00-11h00): Một phần TT An Châu (KV rạch Mương Út Xuân), huyện Châu Thành

4/8/2020 (13h00-16h00): Một phần xã Bình Hòa (KV trạm NM nước Bình Hòa), huyện Châu Thành

5/8/2020 (8h00-13h00): Trạm nước đá Phước Hưng, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành

6/8/2020 (8h00-17h00): Một phần xã Hòa Bình Thạnh, xã Vĩnh Lợi (KV từ UBND xã Hòa Thạnh đến xã Vĩnh Lợi), huyện Châu Thành

7/8/2020 (8h00-17h00): Trạm bơm nông nghiệp T15 Nam Ranh Làng, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn

7/8/2020 (8h00-17h00): Trạm bơm nông nghiệp Mương Nổi, xã Tân Phú, huyện Châu Thành

Điện lực Chợ Mới

5/8/2020 (11h00-13h00): Đường dẫn cầu Ông Chưởng thuộc thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới 

Điện lực Châu Đốc

1/8/2020 (7h30-17h30): Khu vực trung tâm phường Châu Phú A (trong phạm vi các đường Nguyễn Văn Thoại, Thủ Khoa Huân, Sương Nguyệt Anh, Trần Hưng Đạo), chợ Châu Đốc. Phường Châu Phú B: đường Phan Đình Phùng (trừ CA TP. Châu Đốc, Chi cục thuế Châu Đốc); đường Quang Trung

1/8/2020 (7h30-7h40; 17h20-17h30): Phường Vĩnh Ngươn; Phường Châu Phú A gồm: Đường Thủ Khoa Nghĩa, Trần Hưng Đạo đoạn từ Sương Nguyệt Anh đến Louis Pasteur; Nguyễn Đình Chiểu, Doãn Uẩn; Louis Pasteur (từ chợ Châu Thạnh đến Cử Trị)

2/8/2020 (5h00-6h00): Toàn thành phố Châu Đốc

2/8/2020 (6h00-7h00): Huyện An Phú; Huyện Chreythom, tỉnh Kandal, Cambodia

2/8/2020 (7h30-17h30): Trạm T1 Vĩnh Chánh 1, trụ 475CĐ/79/41/47 tuyến 475CĐ (bán tổng cho Công ty ĐN AG)

2/8/2020 (7h30-17h30): Trạm T3A Vĩnh Xuyên, trụ 471CĐ/193/23 tuyến 471CĐ (bán tổng cho Công ty ĐN AG)

2/8/2020 (7h30-17h30): Trạm Bến Vựa, trụ 471CĐ/193/38A tuyến 471CĐ (bán tổng cho Công ty ĐN AG)

2/8/2020 (7h30-17h00): Trạm T2 Vĩnh Tây 2, trụ 471CĐ/148/26 tuyến 471CĐ (bán tổng cho Công ty ĐN AG)

3/8/2020 (7h30-17h30): Trạm T2 Mỹ Đức trụ 477CĐ/10 tuyến 477 CĐ (bán tổng cho Công ty ĐN AG)

3/8/2020 (7h30-17h30): Trạm T13A Mỹ Đức trụ 477CĐ/8A/13/ tuyến 477 CĐ (bán tổng cho Công ty ĐN AG)

4/8/2020 (7h30-16h00): TB Lòng Hồ 478AP/53A/10 tuyến 478AP

4/8/2020 (7h30-16h00): Nguyễn Văn Hoàng (HTX NN Hưng Thịnh), trụ 478AP/116A/1 tuyến 478AP

4/8/2020 (7h30-16h00): Cơ sở SX Bún (Lê Văn Khanh), trụ 474-478AP/127 tuyến 478AP

4/8/2020 (7h30-16h00): Cơ sở SX Bún (Nguyễn Ngọc Thanh), trụ 474-478AP/128 tuyến 478AP

4/8/2020 (7h30-16h00): TB Mương Tám Xóm, trụ 474-478AP/131A tuyến 478AP

4/8/2020 (7h30-16h00): NTTS Trần Phú Hoàng, trụ 478AP/154/1 tuyến 478AP

4/8/2020 (7h30-16h00): NTTS Lý Văn Phòng, trụ 476AP/52A tuyến 476AP

4/8/2020 (7h30-16h00): TB Vùng rau Khánh Bình, trụ 474AP/180/A54/4/1 tuyến 474AP

4/8/2020 (7h30-16h00): Trường THPT Quốc Thái, trụ 478AP/192A/1 tuyến 478AP

4/8/2020 (8h00-17h00): Công ty ĐN AG Trạm ấp Mỹ Hòa 477CĐ/7/15

4/8/2020 (8h00-17h00): Công ty ĐN AG Trạm ấp Mỹ Hòa 477CĐ/7/114 tuyến 477CĐ

5/8/2020 (7h30-17h30): Đường Tôn Đức Thắng dãy số chẵn từ trạm điện 110kV Vĩnh Mỹ đến Nguyễn Tri Phương); Đường Nguyễn Tri Phương; Kinh Hòa Bình; Kinh 30/4; Kinh 2; Hoàng Diệu; Tân Lộ Kiều Lương thuộc phường Vĩnh Mỹ và phường Châu Phú A+B; Phường Núi Sam, xã Vĩnh Tế; đường kênh 4 xã Vĩnh Châu, TP Châu Đốc

6/8/2020 (7h30-16h00): UBND huyện An Phú

6/8/2020 (7h30-16h00): Công ty ĐTPT&DL Hoa Sen, trụ 472AP/55/1 tuyến 472AP

6/8/2020 (7h30-16h00): Cơ sở chế biến nông sản Dương Thị Ngọc Lan, trụ 472AP/119 tuyến 472AP

6/8/2020 (7h30-16h00): Phạm Thành Tâm, trụ 472AP/140B tuyến 472AP

6/8/2020 (7h30-16h00): Cơ sở Xẻ gỗ (Nguyễn Tấn Phương), trụ 472AP/147/1 tuyến 472AP

6/8/2020 (7h30-16h00): Công ty TNHH Chín Sĩ, trụ 472AP/153A tuyến 472AP

6/8/2020 (7h30-16h00): Trạm đèn Kim Thịnh, trụ 472AP/157/1 tuyến 472AP

6/8/2020 (7h30-16h00): Công an tỉnh An Giang, trụ 472AP/57B/1 tuyến 472AP

6/8/2020 (7h30-16h00): Trường THPT An Phú, trụ 476AP/30/29/6/2/5 tuyến 476AP

Điện lực Tân Châu

2/8/2020 (5h00-6h00): Phường Long Phú, xã Phú Vĩnh, Lê Chánh, Châu Phong, Long An - Tân Châu; Xã Phú Long, Phú Hiệp - Phú Tân

2/8/2020 (5h00-6h00): Phường Long Thạnh, Long Hưng, Long Châu, xã Tân An, Tân Thạnh, Vĩnh Hòa - Tân Châu

2/8/2020 (5h00-6h00): Các xã Cù Lao Long Phú Thuận - Đồng Tháp

2/8/2020 (5h00-6h00): Phường Long Thạnh, Long Sơn - Tân Châu; Xã Long Hòa, Phú Lâm, Phú Thạnh, Phú Long - Phú Tân 

2/8/2020 (6h00-7h00): Xã Phú Lộc, Vĩnh Xương - Tân Châu; Xã Vĩnh Lộc, Phú Hữu - An Phú 

2/8/2020 (6h00-7h00): Xã Tân An, Tân Thạnh, Vĩnh Hòa - Tân Châu; Xã Vĩnh Hậu, Vĩnh Lộc - An Phú 

3/8/2020 (8h00-17h00): Xã Long Hòa - Phú Tân

4/8/2020 (8h00-17h00): Xã Phú Thạnh - Phú Tân

5/8/2020 (8h00-17h00): Xã Vĩnh Hậu - An Phú

5/8/2020 (8h00-17h00): Xã Vĩnh Xương - Tân Châu

5/8/2020 (8h00-17h00): Xã Phú Long - Phú Tân

Điện lực Thoại Sơn

4/8/2020 (9h00-11h00): Ấp Vĩnh Trung, xã Vĩnh Trạch (khu vực cặp sông từ Lộ Ông Cường đến cầu Mương Trâu), huyện Thoại Sơn

5/8/2020 (9h00-11h00): Khu vực CDC ấp Tây Bình, xã Vĩnh Trạch

Điện lực Châu Phú

3/8/2020 (8h00-17h00): TBA Trạm bơm ấp Chiến Lược Tây K12; TBA NMNĐ Phước Hải; TBA Trạm bơm Kênh 16 Đông Kênh Cóc; TBA Nguyễn Thị Ngoan; TBA Trạm bơm Kênh Đòn Dong

4/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Bình Chánh xã Bình Long; Ấp Bình Hòa TT Cái Dầu, huyện Châu Phú

7/8/2020 (8h00-17h00): TBA DNTN Tường Dung; TBA Trạm bơm K4 Bắc Mương Trâu; TBA Bình Thới 2; TBA Lò gạch Kim Ngọc; TBA T2 Bình Thủy

7/8/2020 (8h00-17h00): Xã Ô Long Vỹ; Ấp Mỹ Quý, Mỹ An, Mỹ Thạnh, Mỹ Hưng xã Mỹ Phú; Ấp Mỹ Thiện, Mỹ Thành xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú

Điện lực Phú Tân

4/8/2020 (8h00-16h00): Xã Phú Hưng, huyện Phú Tân

5/8/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Phú Thọ, một phần xã Phú Xuân, huyện Phú Tân

6/8/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Phú Thạnh, huyên Phú Tân

Điện lực Tri Tôn

2/8/2020 (3h00-5h00): Toàn huyện Tri Tôn; Một phần huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang

2/8/2020 (7h00-17h00): Trạm trụ 481TT/37/1 - 481TT

Điện lực Tịnh Biên

2/8/2020 (3h00-5h00): Toàn huyện Tịnh Biên; Một phần huyện Kirivong, Takeo, Campuchia

4/8/2020 (7h30-17h00): Xã Núi Voi, Tân Lợi, Tân Lập (KV kênh Sáng Cụt), huyện Tịnh Biên