Ngày

Giờ

Điện lực Long Xuyên

23/5/2023

8:00 - 12:30

Cty Trung Hiếu, phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên

23/5/2023

8:00 - 13:00

Một phần phường Mỹ Thới (KV ngọn Gòi Lớn); Một phần phường Bình Khánh (KV từ cầu Trà Ôn đến phà Trà Ôn)

23/5/2023

11:00 - 15:30

Một phần KĐT Tây sông Hậu phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên

23/5/2023

11:15 - 13:00

Một phần phường Mỹ Phước (khu DC Tiến Đạt, DC Nam Tầm Bót, DC Tỉnh Đoàn), TP Long Xuyên

24/5/2023

8:00 - 9:00

Một phần phường Mỹ Hòa (KV vàm Ông Mạnh cặp sông Long Xuyên)

24/5/2023

8:00 - 12:30

Một phần KĐT Tây sông Hậu phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên

24/5/2023

9:00 - 10:00

Một phần phường Mỹ Hòa (KV từ nhà hàng Tường Vy đến Lò heo Ông Phương), TP Long Xuyên

24/5/2023

10:00 - 11:00

Một phần phường Mỹ Hòa (KV từ chợ cũ Mương Điểm đến cầu Mương Điểm, UBND phường), TP Long Xuyên

24/5/2023

11:00 - 12:00

Một phần phường Mỹ Hòa (KV vàm Bằng Lăng), TP Long Xuyên

24/5/2023

13:00 - 14:00

Một phần phường Mỹ Hòa (KV Tây Huề), TP Long Xuyên

24/5/2023

13:00 - 17:00

Một phần phường Mỹ Thới (ánh sáng sinh hoạt KV rạch cầu Hai Tựu)

24/5/2023

14:00 - 15:00

Một phần phường Mỹ Hòa (KV Mương Hội), TP Long Xuyên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

23/5/2023

7:30 - 17:00

Một phần xã Bình Hòa, An Hòa (KV rạch Bình Hòa từ cầu Bình Hòa đến chùa Tân An); Một phần xã Cần Đăng (KV Mương Miễu)

24/5/2023

7:30 - 17:00

Một phần xã Tân Phú (KV từ cầu số 5 đến UBND xã Tân Phú)

24/5/2023

8:00 - 10:00

Một phần xã Vĩnh Thành (KV trạm Ba Đa), huyện Châu Thành

24/5/2023

8:00 - 12:00

Một phần xã Hòa Bình Thạnh (KV trạm Phạm Văn Quốc)

24/5/2023

13:00 - 16:00

Một phần xã An Hòa (KV trạm Lamcofood), huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Mới

24/5/2023

8:00 - 17:00

Nhánh rẽ An bình thuộc xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới 

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đốc

23/5/2023

7:30 - 16:30

Trạm bơm Lòng Hồ, xã Phước Hưng; Trạm bơm Nguyễn Văn Bốn, xã Phước Hưng; Chế biến nông sản Trần Công Nẽo, xã Phước Hưng; CSSX rượu Vũ Linh, xã Phước Hưng; CSSX bún Nguyễn Ngọc Thanh, xã Phước Hưng; Nguyễn Văn Hoàng (HTX NN Hưng Thịnh), xã Phước Hưng; CTB Mương Tám Xóm, xã Phước Hưng, huyện An Phú

24/5/2023

7:30 - 17:00

Khu dân cư chợ Kinh đào, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

23/5/2023

7:30 - 17:00

Phường Long Phú; phường Long Hưng; xã Phú Vĩnh; Lê Chánh; Châu Phong, TX Tân Châu

24/5/2023

7:00 - 17:00

Xã Tân Thạnh, TX Tân Châu

24/5/2023

7:30 - 17:00

Xã Tân An; Tân Thạnh; Vĩnh Hòa; Vĩnh Xương, TX Tân Châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thoại Sơn

23/5/2023

8:00 - 16:30

Ấp Trung Phú 1, 2, 3 xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn

24/5/2023

8:30 - 9:30

TBA TB K.2 - bờ nam kênh Trường Tiền, Tây Phú, huyện Thoại Sơn

24/5/2023

9:30 - 10:30

TBA TB K.2 - bờ nam kênh Trường Tiền, Tây Phú, huyện Thoại Sơn

24/5/2023

10:30 - 11:30

TBA Nguyễn Minh Đạt, Tây Phú, huyện Thoại Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Phú

23/5/2023

8:00 - 17:00

Tổ 18 ấp Vĩnh An thuộc TT Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú. TBA trạm bơm kênh 9 (BK 10 CP), xã Bình Phú, huyện Châu Phú

24/5/2023

8:00 - 17:00

Một phần tổ 13, 14, 15, 16 ấp Bình Thuận, một phần tổ 1, 15 ấp Bình Thắng, một phần tổ 11 ấp Bình Chiến, một phần tổ 21 ấp Bình Châu thuộc xã Bình Long, huyện Châu Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Tân

24/5/2023

8:00 - 17:00

Thị trấn Chợ Vàm; xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân

  

Ngày

Giờ

Điện lực Tịnh Biên

23/5/2023

11:00 - 13:00

Khu hành chính thị xã Tịnh Biên, khóm Xuân Hòa, phường Tịnh Biên

24/5/2023

7:00 - 17:00

Một phần xã Văn Giáo (KV ấp Đây Cà Hom, đoạn từ nghĩa trang đến chùa Thiết); Một phần phường Thới Sơn (KV từ Sơn Đào đến nghĩa trang), TX Tịnh Biên