Ngày

Giờ

Điện lực Long Xuyên

30/5/2023

8:00 - 13:00

Một phần phường Mỹ Hòa (KV Mương Khai), TP Long Xuyên. Cơ sở nước đá Hồng Vân, phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên

30/5/2023

8:00 - 17:00

KV từ TT hỗ trợ nông dân, trường Trần Hưng Đạo và toàn bộ xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên

30/5/2023

11:00 - 15:00

Cơ sở Chín Khải 9, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên

30/5/2023

13:00 - 16:30

Bưu điện Bình Đức, phường Bình Đức, TP Long Xuyên

31/5/2023

8:00 - 11:30

Một phần phường Bình Khánh (KV rạch Trà Ôn, Tầm Vu, rạch Dầu, Tổng Hợi), TP Long Xuyên

31/5/2023

8:00 - 12:30

Một phần phường Mỹ Thạnh (KV ngọn Lộ Xã), TP Long Xuyên

31/5/2023

8:00 - 13:00

Một phần phường Mỹ Hòa (KV từ cầu Mương Khai Nhỏ đến cua Mụ 9), TP Long Xuyên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

30/5/2023

7:30 - 17:00

Một phần xã Vĩnh Thành (KV Trà Suốt), huyện Châu Thành; Một phần xã Vĩnh Hanh (KV Người Chăm), huyện Châu Thành

31/5/2023

7:30 - 17:00

Một phần xã Cần Đăng (KV ấp Cần Thới từ cầu Cần Thuận đến ngọn Hang Tra), huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Mới

31/5/2023

8:00 - 17:00

Xã Long Kiến; Long Điền B (trừ đoạn từ trạm y tế xã Long Điền B cũ đến bến đò Mương Lớn); Một phần xã Long Giang (từ bến đò Cà Mau đến cầu Mương Khai); Ấp An Quới xã An Thạnh Trung; Ấp An Thái xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đốc

30/5/2023

7:30 - 16:00

Trạm T1 Phú Hội, xã Phú Hội, huyện An Phú; Trạm T1 Nhơn Hội, xã Nhơn Hội, huyện An Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

30/5/2023

8:00 - 16:00

Phường Long Thạnh; phường Long Phú, TX Tân Châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thoại Sơn

30/5/2023

8:30 - 9:30

Một phần ấp Hòa Tây A, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn

30/5/2023

9:35 - 10:30

Một phần ấp Hòa Tây A, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn

30/5/2023

10:30 - 11:30

Một phần ấp Hòa Tây A, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn

30/5/2023

13:10 - 14:10

Một phần ấp Hòa Tây A, một phần ấp Bắc Dục, xã Phú Thuận

31/5/2023

7:30 - 17:00

Xã Vĩnh Trạch (trừ KV tỉnh lộ 943 và ấp Vĩnh An); Một phần xã Vĩnh Thành - huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Phú

30/5/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú; Một phần ấp Bình Hưng 1, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú; Ấp Hưng Trung (trừ tổ 1), Hưng Thuận, Hưng Hòa, xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Tân

30/5/2023

8:00 - 17:00

Một phần xã Tân Hòa (dọc kênh Mương Trường Học từ cầu Miếu Đôi hướng về cầu Trường A), huyện Phú Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tri Tôn

30/5/2023

7:00 - 17:00

Môt phần xã Châu Lăng (dọc TL 948 - Latina), huyện Tri Tôn

31/5/2023

8:00 - 12:00

Một phần TT Ba Chúc (KV cặp UB TT Ba Chúc), huyện Tri Tôn

  

Ngày

Giờ

Điện lực Tịnh Biên

30/5/2023

7:00 - 17:00

Xã An Hảo; Tân Lợi; Phường Núi Voi; Khóm 3 phường Chi Lăng, TX Tịnh Biên