Điện lực Long Xuyên

8/8/2020 (7h15-17h00): Một phần phường Mỹ Phước (KV Xẻo Trôm 3); Một phần phường Mỹ Hòa (KV Mương Cạn), TP Long Xuyên

9/8/2020 (7h15-16h00): Khu vực NM đông lạnh Mỹ Quý, phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên

9/8/2020 (7h30-11h30): Trung tâm Y tế dự phòng Tỉnh, một phần đường Đinh Tiên Hoàng, Lê Lợi, TP Long Xuyên

9/8/2020 (8h00-12h00): Một phần phường Mỹ Phước, một phần đường Hai Bà Trưng, Nguyễn Văn Cưng

11/8/2020 (7h30-17h00): Một phần phường Mỹ Hòa (KV Mương Khai 1, KV Mương Khai 4), TP Long Xuyên

11/8/2020 (8h00-12h00): Một phần phường Mỹ Thạnh (KV từ NM Thức ăn gia súc đến ngã 3 Vàm Cống phía bên trái QL 91), TP Long Xuyên

12/8/2020 (7h30-17h00): Một phần phường Mỹ Hòa (KV Mương Khai 5, KV Mương Khai 6), TP Long Xuyên

12/8/2020 (8h00-12h00): Một phần phường Mỹ Hòa (KV vàm Ông Mạnh cặp sông Long Xuyên), TP Long Xuyên

13/8/2020 (7h30-17h00): Một phần phường Mỹ Hòa (KV Mương Khai 7, KV Mương Khai 10, KV Mương Khai 10A), TP Long Xuyên

13/8/2020 (8h00-17h00): Một phần phường Mỹ Phước (KV đường Phạm Cư Lượng, khóm Đông Thịnh 6), TP Long Xuyên

14/8/2020 (7h30-17h00): Một phần phường Mỹ Phước (KV Xã Thoại); Một phần phường Mỹ Hòa (KV Mương Hội), TP Long Xuyên

14/8/2020 (7h30-11h30): Một phần phường Mỹ Hòa (KV tỉnh lộ 943 từ đầu đường Nguyễn Hoàng đến cầu Mương Khai nhỏ), TP Long Xuyên

14/8/2020 (8h00-17h00): ASSH một phần khóm Đông Thịnh 6, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên

14/8/2020 (8h00-9h00): Một phần phường Mỹ Thới (KV vàm Gòi Bé dưới), TP Long Xuyên

14/8/2020 (9h30-11h00): Một phần phường Mỹ Thạnh (ASSH khu vực Ranh Làng), TP Long Xuyên

14/8/2020 (11h00-12h00): Một phần phường Mỹ Thạnh (KV từ cống Cái Sắn nhỏ đến chợ Cái Sắn phía bên phải QL 91), TP Long Xuyên

14/8/2020 (13h00-14h00): Một phần phường Mỹ Thới (KV vàm Cái Dung), TP Long Xuyên

14/8/2020 (14h00-15h00): Một phần phường Mỹ Thới (KV hẻm Bê tông ly tâm), TP Long Xuyên

Điện lực Châu Thành

11/8/2020 (8h00-11h00): Trạm cơ sở Lò Gạch Út Téo, TT An Châu, huyện Châu Thành

11/8/2020 (8h00-17h00): Một phần xã Vĩnh An (KV TB kênh cũ số 8, DC Vĩnh Quới), huyện Châu Thành

11/8/2020 (13h00-16h30): Một phần xã Hòa Bình Thạnh (KV Hòa Bình Thạnh 7), huyện Châu Thành

11/8/2020 (13h00-16h30): Trạm Phạm Văn Quốc, xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành

11/8/2020 (13h00-16h30): Trạm Phạm Văn Minh, xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành

11/8/2020 (13h00-16h30): Trạm TB kênh Ba Quyền, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành

12/8/2020 (8h00-16h30): Trạm DNTN Hồ Tuấn Huy, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành

12/8/2020 (8h00-16h30): Trạm Nguyễn Thiện Thảo, xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành

12/8/2020 (8h00-16h30): Trạm TB Tiểu vùng 5, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành

12/8/2020 (8h00-16h30): Trạm TB Tiểu Vùng 280 Vĩnh Hanh, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành

12/8/2020 (8h00-16h30): Trạm TT Học tập cộng đồng xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành

12/8/2020 (8h00-16h30): Trạm T28 Vĩnh Nhuận, xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành

14/8/2020 (8h00-17h00): Một phần xã Hòa Bình Thạnh, Vĩnh Thành (KV từ NM Nước Hòa Bình Thạnh đến KDC Tân Thành), huyện Châu Thành

14/8/2020 (8h00-17h00): Một phần xã Tân Phú (KV kênh Tào Lê), huyện Châu Thành

14/8/2020 (10h30-15h30): TB kênh 400A, xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành

14/8/2020 (10h30-15h30): TB Chín Hẹ, xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành

14/8/2020 (10h30-15h30): Một phần xã Vĩnh An (KV tuyến DC kênh 10) huyện Châu Thành

Điện lực Châu Đốc

11/8/2020 (8h00-11h00): TBA Công ty TNHH MTV XNK Nguyễn Khoái 474AP/200/27/13A/18/1, Công ty TNHH MTV Ngân Ý An Phú 474AP/200/27/13A/9/5/10/1, Công ty TNHH TM Hải Thịnh Phát, 474AP/200/27/13A/9/3/1, Công ty TNHH MTV XNK Nguyễn Khoái (2) 200/27/13A/15/1, Công ty TNHH TM Đức Thành Long Bình 474AP/200/27/13A/11/1

12/8/2020 (7h30-17h00): TBA Công ty TNHH MTV Thái Lợi, trụ 478AP/265/26/1 tuyến 478AP, xã Khánh An, huyện An Phú

12/8/2020 (7h30-17h00): TBA Nguyễn Văn Phon, trụ 478AP/265/6 tuyến 478AP, xã Khánh An, huyện An Phú

12/8/2020 (7h30-17h00): TBA Thuận Phát (Trần Văn Xoàn) trụ 478AP/269A tuyến 478AP, xã Khánh An, huyện An Phú

12/8/2020 (7h30-17h00): TBA Tân Thành Lợi trụ 478AP/278A/1 tuyến 478AP, TT Long Bình, huyện An Phú

12/8/2020 (7h30-17h00): TBA Cơ sở Thuận Phát trụ 478AP/280A tuyến 478AP, TT Long Bình, huyện An Phú

12/8/2020 (7h30-17h00): TBA May Gia công Nguyễn Thị Sang, trụ 478AP/208A tuyến 478AP, xã Khánh An, huyện An Phú

13/8/2020 (7h30-17h00): Bệnh viện An Phú 472AP/29/10/1 tuyến 472AP

13/8/2020 (7h30-17h00): Chi cục thuế huyện An Phú 472AP/33/1 tuyến 472AP

13/8/2020 (7h30-17h00): TBA bán tổng cho Công ty ĐNAG, T8A TT An Phú 472AP/41/3 tuyến 472AP

13/8/2020 (7h30-17h00): TBA HTX NN An Thạnh (TB Mương Trà) 472AP/102A tuyến 472AP

13/8/2020 (7h30-17h00): TBA Nhà thi đấu thể thao huyện AP 476AP/30/27A/1 tuyến 476AP

13/8/2020 (7h30-17h00): TBA HKD Long Hưng Thịnh (NMNĐ Thảo Quyên) 476AP/30/28A/1 tuyến 476AP

13/8/2020 (7h30-17h00): TBA Cơ sở phế liệu Huỳnh Thị An Lộc trụ 472AP/18/1 tuyến 472AP

Điện lực Tân Châu

11/8/2020 (8h00-17h00): Xã Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Xương - Tân Châu

12/8/2020 (8h00-17h00): Xã Châu Phong - Tân Châu

12/8/2020 (8h00-17h00): Phường Long Phú - Tân Châu

Điện lực Châu Phú

11/8/2020 (8h00-17h00): Khu vực phía trong cầu Phù Dật xã Bình Long, huyện Châu Phú

12/8/2020 (8h00-17h00): TBA Ngô Thanh Sơn; TBA Trạm bơm kênh 16 Đông Kênh Cóc; TBA Nguyễn Thị Ngoan; TBA Trạm bơm kênh Đòn Dong

12/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Cầu Dây, xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú

13/8/2020 (8h00-17h00): TBA Cơ sở xay lúa Vũ Như Cường; TBA T3A Vĩnh Bình; TBA T2 Bình Phú; TBA T3 Bình Phú; TBA Trạm bơm Tám Lùn Đông K13; TBA T9 Bình Phú

13/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Vĩnh Hòa, Vĩnh Quý, Thạnh Lợi, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú

14/8/2020 (8h00-17h00): TBA Nguyễn Minh Tâm; TBA T5 Mỹ Thiện; TBA T10 Mỹ Thiện; TBA Cơ sở sấy lúa Nguyễn Văn An; TBA T4A Mỹ Thiện

14/8/2020 (11h00-14h00): Toàn bộ xã Bình Thủy; Ấp Bình Thành, Bình Trung, Bình Hưng 1, Bình Hưng 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú

Điện lực Phú Tân

11/8/2020 (8h00-17h00): Một phần xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân

13/8/2020 (8h00-17h00): Một phần xã Bình Thạnh Đông; Một phần xã Phú Bình, huyện Phú Tân

14/8/2020 (8h00-17h00): Một phần xã Phú Hưng, huyện Phú Tân

Điện lực Tịnh Biên

14/8/2020 (8h00-17h00): Xã Nhơn Hưng, An Phú (KV ấp Phú Nhất, Phú Tâm, Sóc Tà Ngáo) khóm Xuân Biên, TT Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên

14/8/2020 (8h00-17h00): Trung tâm dạy nghề huyện Tịnh Biên