Ngày

Giờ

Điện lực Long Xuyên

13/6/2023

7:00 - 18:00

Một phần phường Mỹ Long, TP Long Xuyên

14/6/2023

8:00 - 10:00

Một phần phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

14/6/2023

7:30 - 17:00

Một phần xã Vĩnh Nhuận (KV từ cầu sắt Vĩnh Nhuận đến giáp ranh xã Tân Phú), huyện Châu Thành

  

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đốc

13/6/2023

7:30 - 15:00

Đường Trần Hưng Đạo phường Châu Phú A: Dãy số lẻ từ nhà số 159 đến đối diện Biên phòng, dãy số chẵn từ nhà số 40 đến giáp Biên Phòng; Đường dân sinh từ Trần Hưng Đạo đến đường dẫn cầu Cồn Tiên

14/6/2023

7:30 - 11:00

Trạm Châu Long 6B tuyến 473 Châu Đốc

14/6/2023

8:00 - 14:00

Nhà máy nước Đa Phước, xã Đa Phước, huyện An Phú

14/6/2023

13:00 - 17:00

TBA bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang trên địa bàn phường Núi Sam, TP Châu Đốc gồm: Trạm T2 Vĩnh Đông tuyến 471 Châu Đốc; Trạm T3 Vĩnh Đông tuyến 471 Châu Đốc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

12/6/2023

8:00 - 17:00

Phường Long Sơn; Long Thạnh, TX Tân Châu. Xã Phú Long, huyện Phú Tân

13/6/2023

7:00 - 17:00

Xã Vĩnh Xương; Phú Lộc, TX Tân Châu. Xã Vĩnh Lộc; Phú Hữu, huyện An Phú

13/6/2023

7:30 - 17:00

Phường Long Sơn, TX Tân Châu

14/6/2023

7:00 - 17:00

Xã Long Hòa; Phú Lâm; Phú Long, huyện Phú Tân

14/6/2023

7:30 - 17:00

Phường Long Phú, TX Tân Châu

14/6/2023

8:00 - 17:00

Xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thoại Sơn  

14/6/2023

7:30 - 16:30

KV dọc kênh Xẻo Sâu, ấp Trung Phú, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Tân

14/6/2023

11:00 - 13:00

Một phần xã Phú Thọ (khu vực TDC Phú Mỹ - Phú Thọ từ ranh giới TT Phú Mỹ hướng về UBND xã Phú Thọ), huyện Phú Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tri Tôn

13/6/2023

8:00 - 12:00

Một phần xã Núi Tô (KV hồ Soài Chếch), huyện Tri Tôn

14/6/2023

8:00 - 12:00

Một phần xã Tân Tuyến (KV chợ Tân Tuyến), huyện Tri Tôn

  

Ngày

Giờ

Điện lực Tịnh Biên

13/6/2023

8:00 - 17:00

KV Trường bắn Chi Lăng - Sư đoàn 330, khóm 3 phường Chi Lăng, TX Tịnh Biên

14/6/2023

7:00 - 17:00

Xã An Hảo; Tân Lợi; Phường Núi Voi; Khóm 3 phường Chi Lăng, TX Tịnh Biên