Ngày

Giờ

Điện lực Long Xuyên

19/6/2023

8:00 - 13:00

Đài truyền hình An Giang, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên

19/6/2023

12:00 - 15:00

Nhà hàng Khoa Trí, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

19/6/2023

7:30 - 10:00

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm,TT An Châu, huyện Châu Thành

19/6/2023

10:00 - 16:00

Trường THPT Cần Đăng, xã Cần Đăng; Trường THPT Vĩnh Bình, xã Vĩnh Bình

20/6/2023

7:30 - 17:00

Một phần xã Bình Hòa; An Hoà (KV rạch Bình Hòa từ cầu Mương Cả Điền đến chùa Tân An), huyện Châu Thành

20/6/2023

10:00 - 14:00

TB Tăng Lố, xã An Hòa, huyện Châu Thành

21/6/2023

13:00 - 17:00

Một phần TT An Châu (KV chợ cũ Xếp bà Lý), huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đốc

20/6/2023

7:30 - 16:30

Điện mặt trời Đinh Văn Ửng; CS SX kho bo Ho Phu Vinh; TB Lý Ngọc Long; UBND xã Vĩnh Trường (TB Năm Bồi); UBND xã Vĩnh Trường (TB Mương Cầu Ván); UBND xã Vĩnh Trường - Hồ Bạch Đằng (TB LaMa); UBND xã Vĩnh Trường - TB bảy chuối (Hồ Bạch Đằng); Trần Thanh Việt

20/6/2023

7:30 - 17:00

TB Mương Sáu Cừ Vĩnh Châu; HTX Hiệp Thành (Võ Văn Bình); THT SX Hiệp Thạnh (TB Hùng Em Nam kênh đào); TB Ông Huệ - Tây kênh 7; UBND Vinh Châu; TB Chín Bụng - Tây kênh 7

20/6/2023

8:00 - 10:00

TBA ấp Mỹ Hòa 5, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

20/6/2023

8:00 - 17:00

Xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thoại Sơn

20/6/2023

9:00 - 12:00

Xã Tây Phú; một phần xã An Bình, huyện Thoại Sơn

20/6/2023

13:00 - 14:00

Một phần ấp Tân Hiệp, xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn

21/6/2023

8:00 - 9:00

Một phần ấp Thanh Niên, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn

21/6/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp Sơn Hiệp, xã An Bình; Một phần ấp Tân Đông, xã Mỹ Phú Đông. TB số 5, xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn; TBA kênh 1 Tân Mỹ -  Bắc MPĐ, xã An Bình, huyện Thoại Sơn

21/6/2023

9:00 - 10:00

Một phần ấp Trung Bình Tiến, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn

21/6/2023

10:00 - 11:00

Một phần ấp Trung Bình Nhất, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn

21/6/2023

13:30 - 14:30

Một phần ấp Thanh Niên, TT Phú Hòa, huyện Thoại Sơn

21/6/2023

14:30 - 15:30

Một phần ấp Thanh Niên, TT Phú Hòa, huyện Thoại Sơn

21/6/2023

15:30 - 16:30

Một phần ấp Phú Hữu, TT Phú Hòa, huyện Thoại Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Mới

21/6/2023

8:00 - 16:00

Xã Mỹ Hội Đông; một phần xã Nhơn Mỹ (từ cầu Chà Và đến trường THCS Nhơn Mỹ), huyện Chợ Mới

   

Ngày

Giờ

Điện lực Tịnh Biên

21/6/2023

7:30 - 17:00

Kho Tân Lập - 1210E9500 - 1x630 kVA; CS nuôi cá Võ Ái Quốc - 1210E3000 - 1x250 kVA