Điện lực Long Xuyên

5/9/2020 (7h30-11h00): Một phần phường Bình Đức (khu vực QL 91 phía bên trái đoạn từ cầu Cần Xây đến gần KS Cây Bàng), TP. Long Xuyên

5/9/2020 (7h30-17h00): Một phần phường Mỹ Hòa (khu vực Mương Khai 4), TP. Long Xuyên

5/9/2020 (7h30-17h00): Một phần phường Mỹ Phước (khu vực Kênh Đào 4), TP. Long Xuyên

6/9/2020 (7h30-17h00): Một phần phường Mỹ Thới (khu vực ngọn Gòi Lớn dưới, khu vực ngọn Cái Sao, khu vực ngọn Cái Sao - sau lưng NM gạch Ceramic), TP. Long Xuyên

6/9/2020 (8h00-12h00): Sở KH ĐT tỉnh An Giang, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên

8/9/2020 (7h30-17h00): Một phần phường Mỹ Thới (khu vực vàm Cái Sao trên), TP. Long Xuyên

8/9/2020 (8h00-11h00): Một phần phường Mỹ Xuyên (khu vực trước cổng trường ĐH An Giang), TP. Long Xuyên

8/9/2020 (8h00-15h00): Một phần phường Đông Xuyên (khu vực đường Ung Văn Khiêm trước cổng trường ĐH An Giang), TP. Long Xuyên

8/9/2020 (8h00-16h30): Một phần xã Mỹ Hòa Hưng (khu Mỹ An), TP. Long Xuyên

9/9/2020 (7h30-17h00): Một phần phường Mỹ Thạnh (khu vực từ NM Thức ăn gia súc đến ngã 3 Vàm Cống phía bên trái QL 91), TP. Long Xuyên

9/9/2020 (8h00-10h00): Một phần phường Mỹ Phước (khu vực ngọn rạch Tầm Bót), TP. Long Xuyên

9/9/2020 (8h00-15h00): Một phần phường Mỹ Phước (khu vực Kênh Đào), TP. Long Xuyên

10/9/2020 (7h30-17h00): Một phần phường Mỹ Thạnh (khu vực QL 91 từ phà Vàm Cống đến TT Đăng kiểm phía tay trái), TP. Long Xuyên

10/9/2020 (8h00-12h00): Một phần phường Đông Xuyên (khu vực đường Ung Văn Khiêm nối dài), TP. Long Xuyên

10/9/2020 (13h00-17h00): Một phần phường Mỹ Hòa (khu vực ngọn Mương Điểm), TP. Long Xuyên

10/9/2020 (13h00-16h00): Một phần xã Mỹ Hòa Hưng (khu vực từ UBND xã đến gần Bưu điện), TP. Long xuyên

11/9/2020 (7h30-17h00): Một phần phường Mỹ Thạnh (ASSH khu vực xung quanh NM Lương thực miền Bắc; khu vực ngọn Lộ Xã), TP. Long Xuyên

11/9/2020 (8h00-9h30): Một phần phường Mỹ Xuyên (khu vực đường Bùi Văn Danh từ cầu Hoàng Diệu đến chợ Đông An), TP. Long Xuyên

11/9/2020 (9h30-11h00): Một phần phường Mỹ Long (đường Nguyễn Thị Minh Khai, một phần đường Hùng Vương từ ngã 4 Nguyễn Thị Minh Khai đến ngã 4 Nguyễn Trãi, đường Nguyễn Trãi từ ngã 4 Hùng Vương đến ngã 4 Hai Bà Trưng phía bên trái, đường Hai Bà Trưng từ ngã 4 Nguyễn Trãi đến cửa hàng AIA), TP. Long Xuyên

Điện lực Châu Thành

8/9/2020 (8h00-11h00): TT Ứng dụng tiến bộ KH & CN trại thực nghiệm KHCN tỉnh An Giang, xã Bình Hòa, huyện Châu thành

8/9/2020 (8h00-11h00): TT Dạy nghề huyện Châu Thành, TT. An Châu, huyện Châu Thành

8/9/2020 (8h00-11h00): Trạm Nguyễn Văn Trầm, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành

9/9/2020 (8h00-16h00): Một phần TT. An Châu (khu vực rạch Xếp Bà Lý), huyện Châu Thành

9/9/2020 (8h00-8h30; 16h00-16h30): Một phần xã Cần Đăng, xã Vĩnh Hanh, xã Vĩnh Nhuận, xã Vĩnh Bình (từ chùa Kỳ Viên đến trường THPT Vĩnh Bình), huyện Châu Thành

9/9/2020 (8h00-8h30; 16h00-16h30): Một phần xã Vĩnh Bình, xã Vĩnh An, xã Tân Phú (từ trường THPT Vĩnh Bình đến số 10), huyện Châu Thành

9/9/2020 (8h30-16h00): Một phần xã Bình Hòa (từ trạm 110AC đến chùa Kỳ Viên), huyện Châu Thành

10/9/2020 (8h30-16h00): Một phần TT. An Châu (khu vực QL 91 bên trái từ cầu CCĐ đến DNTN Ba Khoái, chợ cũ An Châu đến đình An Châu), huyện Châu Thành

11/9/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Bình Thạnh (khu vực trạm bơm Ba Kiểm, Bình Thạnh 8), huyện Châu Thành

11/9/2020 (8h00-15h00): KDC Mương Miễu, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành

11/9/2020 (9h00-10h00): Trạm Nguyễn Thị Thế, xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành

11/9/2020 (9h00-15h00): BQL dự án CT NN & PTNT xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành

11/9/2020 (9h00-15h00): TT Giống T/sản (T/Giống Bình Thạnh), xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành

11/9/2020 (13h00-17h00): Khu vực chợ Kênh Đào, xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành

Điện lực Chợ Mới

10/9/2020 (8h00-17h00): Nhánh rẽ Cồn An Thạnh, xã Hòa An, huyện Chợ Mới

11/9/2020 (8h30-16h00): Xã Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân, Đường vòng cung thuộc TT. Mỹ Luông, một phần xã Mỹ An (khu vực ấp Mỹ Lợi, Mỹ Trung), huyện Chợ Mới 

Điện lực Châu Đốc

6/9/2020 (6h30-7h00; 12h00-12h30): Thị trấn An Phú (trừ tuyến dân cư kinh Thầy Ban), các xã Vĩnh Trường, Đa Phước (trừ ấp Phước Quảng thuộc tỉnh lộ 957), huyện An Phú

6/9/2020 (7h00-17h00): Xã Phước Hưng, Quốc Thái, Khánh An, Khánh Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú

6/9/2020 (7h00-17h00): Huyện KohThum, tỉnh Kandal, Campuchia

6/9/2020 (7h00-12h00): Một phần xã Vĩnh Hội Đông; Một phần thị trấn An Phú (KDC kinh Thầy Ban), Tỉnh lộ 957 từ Phước Quảng (Đa Phước) đến Khánh Bình, huyện An Phú

6/9/2020 (7h00-17h00): KV trung tâm xã Vĩnh Hội Đông, Hải quan Vĩnh Hội Đông,…, huyện An Phú

7/9/2020 (7h30-17h00): TBA Vĩnh Chánh 3 473CĐ/84/47/1, tuyến 473CĐ bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang

8/9/2020 (8h00-16h00): TBA T1 Đông Kinh 7 471CĐ/196B/11, bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang

8/9/2020 (8h00-16h00): TBA THT SX K7-K Tha La (TB Đầu kênh 8) 471CĐ/219B/7

8/9/2020 (8h00-16h00): TBA trạm bơm phường B2 (Huỳnh Văn Hồng) 471CĐ/99/6

8/9/2020 (8h00-16h00): Sở chỉ huy Biên phòng An Giang 475CĐ/79/28/3

8/9/2020 (8h00-16h00): TBA trạm bơm Mương Tư Lò Hên 471CĐ/233B/36B/7AT/1

9/9/2020 (7h30-16h30): TBA Ấp Vĩnh Chánh 1, trụ 475CĐ/79/41/56, bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang

10/9/2020 (7h30-13h00; 7h30-17h00): Một phần tỉnh lộ 955A, đường ven kinh Vĩnh Tế, khóm Vĩnh Chánh, phường Châu Phú A

Điện lực Tân Châu

6/9/2020 (7h00-13h00): Xã Phước Hưng, Vĩnh Hậu, Vĩnh Lộc, Phú Hữu, huyện An Phú 

8/9/2020 (8h00-17h00): Xã Châu Phong, thị xã Tân Châu

9/9/2020 (8h00-17h00): Xã Long An, thị xã Tân Châu

9/9/2020 (8h00-17h00): Phường Long Sơn, thị xã Tân Châu 

Điện lực Thoại Sơn

8/9/2020 (7h30-17h00): Khu vực Kinh T5 xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn

8/9/2020 (8h00-17h00): TBA Công ty TNHH SX TM DV Gia Hảo, xã Vĩnh Chánh

8/9/2020 (8h00-17h00): Trạm bơm Mương bộ Phú Thuận (Nguyễn Văn Bình), xã Phú Thuận

8/9/2020 (8h00-17h00): Trạm bơm Kinh 9 Kẹo (Nguyễn Văn Bình), xã Phú Thuận

8/9/2020 (8h00-17h00): TBA Công ty TNHH MTV Nguyễn Văn Thăng, xã Vĩnh Trạch

8/9/2020 (8h00-17h00): TBA HKD Cơ sở sản xuất Bao bì Hoàng Thành, TT Phú Hòa

9/9/2020 (8h00-17h00): Trạm bơm kinh Một Bờ Nam Trường Tiền, xã Tây Phú

9/9/2020 (8h00-17h00): TBA Nguyễn Thị Kim Hoa, xã Định Mỹ

9/9/2020 (8h00-17h00): Trạm cấp nước Vĩnh Phú, xã Vĩnh Phú

9/9/2020 (8h00-17h00): Trạm bơm Lạc Dục - KDC kinh F, xã Định Thành

9/9/2020 (8h00-17h00): Trạm bơm Trung Sơn 5 (Huỳnh Văn Dững), TT Óc Eo

9/9/2020 (8h00-17h00): Trạm Công ty CP Hoàng Vĩnh Phú, xã Định Mỹ

10/9/2020 (8h00-17h00): Trạm Nguyễn Việt Hùng, xã Phú Thuận

10/9/2020 (8h00-17h00): Trạm bơm kinh T5 Bờ Tây 1 (Trịnh Văn Dữ), xã Vĩnh Chánh

10/9/2020 (8h00-17h00): Trạm bơm kinh Bông Vải (Trịnh Văn Dữ), xã Vĩnh Chánh

10/9/2020 (8h00-17h00): Trạm bơm kinh Hậu 500 (Phạm Văn Mỹ), xã Vĩnh Chánh

10/9/2020 (8h00-17h00): Trạm bơm kinh T5 Bờ Tây 2 (Dương Văn Sang), xã Vĩnh Chánh

11/9/2020 (7h30-17h00): Khu vực kinh T5 xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn

Điện lực Châu Phú

6/9/2020 (8h00-13h00): Xã Ô Long Vỹ; Ấp Mỹ Quý, Mỹ An, Mỹ Thạnh, Mỹ Hưng xã Mỹ Phú; Một phần ấp Mỹ Thiện, Mỹ Thành, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú

8/9/2020 (8h00-17h00): Khu vực dọc kênh 13 xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú

9/9/2020 (8h00-17h00): Ấp Cầu Dây, xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú

9/9/2020 (8h00-13h00): Ấp Bình Nghĩa, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú

10/9/2020 (8h00-13h00): Một phần tổ 31 ấp Bình Trung, một phần tổ 1 ấp Bình Hưng 1, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú

Điện lực Phú Tân

10/9/2020 (8h00-17h00): Xã Phú Xuân, Phú Thành, Hòa Lạc, Phú Long, huyện Phú Tân

Điện lực Tri Tôn

9/9/2020 (7h00-17h00): Một phần xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn (kênh T5)

11/9/2020 (17h00-23h00): Toàn huyện Tri Tôn

Điện lực Tịnh Biên

8/9/2020 (7h30-17h00): Một phần xã An Hảo (khu vực Núi Cấm), huyện Tịnh Biên 

11/9/2020 (17h00-23h00): Toàn huyện Tịnh Biên