Ngày

Giờ

Điện lực Long Xuyên

4/7/2023

8:00 - 12:30

Một phần phường Bình Khánh (KV Tổng Hợi), TP Long Xuyên

4/7/2023

8:00 - 13:00

Một phần phường Mỹ Thạnh (KV từ cảng Mỹ Thới đến nhà máy thức ăn gia súc phía bên trái QL 91), TP Long Xuyên. Nhà hàng Khoa Trí phường Bình Khánh, TP Long Xuyên

4/7/2023

8:00 - 15:00

Trường Thoại Ngọc Hầu, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên

4/7/2023

8:00 - 17:00

Một phần phường Mỹ Long (KV đường Lý Thái Tổ từ ngã 4 Điện Biên Phủ đến bắc An Hòa), TP Long Xuyên

4/7/2023

11:00 - 15:00

Lò đậu ông Long phường Bình Khánh, TP Long Xuyên

4/7/2023

13:30 - 16:30

Một phần phường Mỹ Thạnh (KV từ nhà máy thức ăn gia súc đến ngã 3 Vàm Cống phía bên trái QL 91), TP Long Xuyên

5/7/2023

8:00 - 16:30

Một phần phường Mỹ Thới (KV Cty du lịch Miền Núi, Cty AG - BaSa, Giấy Tân Tiến, Thực phẩm Vĩnh Long, NM Việt An, BV Hạnh Phúc mặt sau), TP Long Xuyên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

5/7/2023

7:30 - 11:00

Một phần TT An Châu (KV dọc QL 91 bên phải từ trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm đến giáp cây xăng Lê Ngọc), huyện Châu Thành

5/7/2023

8:30 - 9:30

Một phần TT An Châu (KV phòng thuốc Nam), huyện Châu Thành

5/7/2023

9:00 - 10:00

Một phần TT An Châu (KV TTTM An Châu), huyện Châu Thành

5/7/2023

9:30 - 10:30

KV NM NĐ Ngọc Long, TT An Châu, huyện Châu Thành

5/7/2023

10:00 - 12:00

KV trạm TT ứng dụng tiến bộ KH & CN trại thực nghiệm KHCN tỉnh An Giang, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành

5/7/2023

13:30 - 14:30

KV trạm Hoa sơn (DN Doãn Tới), xã Bình Hòa, huyện Châu Thành

5/7/2023

14:00 - 15:00

Một phần TT An Châu (KDC An Châu), huyện Châu Thành. KV trạm Võ Minh Rõ, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành

5/7/2023

14:00 - 15:30

Một phần xã Bình Hòa (KV dọc QL 91 từ cầu út xuân đến DN Bách Khoa), huyện Châu Thành

  

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đốc

4/7/2023

8:00 - 13:00

Văn phòng Điện lực An Phú, TT An Phú, huyện An Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

4/7/2023

8:00 - 17:00

Xã Vĩnh Hòa, TX Tân Châu. Xã Vĩnh Lộc; xã Phú Hữu, huyện An Phú

5/7/2023

7:30 - 17:00

Xã Tân Thạnh, TX Tân Châu

5/7/2023

8:00 - 17:00

Xã Tân Thạnh; xã Tân An; xã Vĩnh Hòa, TX Tân Châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Phú

3/7/2023

8:00 - 11:00

TBA Lê Thị Mỹ Trinh ấp Bình Trung, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú

3/7/2023

8:00 - 13:00

TBA T11 Bình Mỹ ấp Bình Hưng 1, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú

3/7/2023

11:00 - 16:00

TBA Cơ sở SX gạch ngói Thanh Tân - Kim Huệ ấp Bình Thới, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú

4/7/2023

8:00 - 17:00

TBA trạm bơm kinh 1 Đìa Đôi khóm Vĩnh Hòa, TT Vĩnh Thạnh Trung; Trạm bơm Tầm Bưng khóm Vĩnh Quý, TT Vĩnh Thạnh Trung; Trạm bơm mương Ông Tiết Tây kênh 1 khóm Vĩnh Lợi, TT Vĩnh Thạnh Trung; Trạm bơm mương Tám Thoát khóm Thạnh Lợi, TT Vĩnh Thạnh Trung; TB Ngã Mốp khóm Bình An, TT Vĩnh Thạnh Trung

5/7/2023

8:00 - 17:00

TBA trạm bơm Tư Mừng đông kênh 2 khóm Vĩnh An, TT Vĩnh Thạnh Trung; Trạm bơm Ngã Cái đông kênh 2 khóm Vĩnh An, TT Vĩnh Thạnh Trung; Trạm bơm Ba Tị đông kênh 2 khóm Vĩnh An, TT Vĩnh Thạnh Trung; TB M500 Bắc Cây Gáo ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Mỹ Tây