Điện lực thành phố Vũng Tàu

18/8/2020 (8h00-16h00): Một phần đường Nguyễn An Ninh, 3/2, khu tái định cư Nguyễn An Ninh thuộc phường Nguyễn An Ninh

19/8/2020 (8h00-16h00): Một phần đường Nguyễn Hữu Cảnh thuộc phường 10

19/8/2020 (8h00-16h00): Một phần đường Bình Giã (đường 2/9), Trần Anh Tông thuộc phường Nguyễn An Ninh

21/8/2020 (8h00-16h00): Đường Lê Phụng Hiểu, Chu Mạnh Trinh, Nguyễn Trọng Quản, một phần đường Trần Bình Trọng thuộc phường 7, 8

Điện lực Bà Rịa

20/8/2020 (7h40-13h30): Ấp Phong Phú

20/8/2020 (7h40-10h00): Khu vực quảng trường đường Điện Biên Phủ đến Nguyễn Tất Thành

20/8/2020 (10h00-11h30): Một phần đường Điện Biên Phủ; đường Nguyễn Thị Định

Điện lực Long Điền

20/8/2020 (7h30-15h30): KP Long Lâm, Long Liên, TT Long Điền, huyện Long Điền

21/8/2020 (7h30-15h30): KP Long Hiệp, TT Long Điền, huyện Long Điền

21/8/2020 (7h40-12h00): Ấp Phước Lăng, xã Tam Phước; Ấp An Thạnh, xã An Ngãi, huyện Long Điền

Điện lực thị xã Phú Mỹ

17/8/2020 (8h00-16h30): Một phần khu dân cư xã Tóc Tiên

18/8/2020 (8h00-16h30): Một phần khu dân cư Tổ 6, 19 KP Phú Thạnh, phường Mỹ Xuân

19/8/2020 (8h00-12h00): KP Hải Sơn, phường Phước Hòa

Điện lực Châu Đức

15/8/2020 (8h00-11h30; 13h30-16h00): Một phần khu vực Hưng Long, xã Bàu Chinh

18/8/2020 (8h00-11h30): Khu vực TT Y tế xã Quảng Thành

18/8/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp Hưng Giao

18/8/2020 (13h30-16h00): Một phần ấp Hiệp Thành, xã Quảng Thành

18/8/2020 (13h30-15h00): Một phần ấp Bàu Điểm, xã Đá Bạc

19/8/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Kim Giao, TT. Ngãi Giao; Ấp Suối Lúp, xã Bình Ba

20/8/2020 (8h00-12h00): Khu vực đường 765 Bình Trung

Điện lực Xuyên Mộc

21/8/2020 (8h00-15h00): Ấp Bình Thắng

Điện lực Đất Đỏ

17/8/2020 (7h30-16h30): KP Hiệp Hòa, TT Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ

18/8/2020 (7h30-16h30): KP Hải An, Phước An, Lộc An, TT Phước Hải, huyện Đất Đỏ

18/8/2020 (7h30-16h30): Ấp Tân Thuận, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ

19/8/2020 (7h30-16h30): Ấp Gò Sầm, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ

20/8/2020 (7h30-16h30): Ấp Phước Trung, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ

21/8/2020 (7h30-16h30): Ấp Phước Trung, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ

Điện lực Côn Đảo

20/8/2020 (8h00-12h00): Khu 10, Bến Đầm, huyện Côn Đảo

21/8/2020 (8h00-12h00): Khu 1, Cỏ Ống Côn Đảo; Đơn vị C7, Không lưu Cỏ Ống, sân bay Côn Đảo, resort Cam Ly