Điện lực Long Điền

1/9/2020 (7h40-12h00): KP Hải Tân, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền

3/9/2020 (7h00-16h00): KP Long An, Long Bình, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền

3/9/2020 (7h40-12h00): Ấp Tam An, xã Tam Phước, huyện Long Điền

4/9/2020 (7h00-16h30): Ấp Phước Lăng, xã Tam Phước, huyện Long Điền

4/9/2020 (7h30-15h00): Ấp Lò Vôi, xã Phước Hưng, huyện Long Điền

Điện lực thị xã Phú Mỹ

3/9/2020 (8h00-14h30): KP Phước Lộc, phường Tân Phước

3/9/2020 (8h00-12h00; 13h00-16h00): Ấp Hải Sơn, phường Phước Hòa

4/9/2020 (8h00-10h00): KP Phước Lộc, phường Phước Hòa

4/9/2020 (8h00-16h30): Một phần KDC chùa Ngọc Đức, phường Mỹ Xuân

4/9/2020 (10h00-12h00; 14h00-16h00): KP Hải Sơn, phường Phước Hòa

Điện lực Châu Đức

4/9/2020 (7h30-15h00): Một phần thôn Sông Xoài 2, xã Láng Lớn

4/9/2020 (7h30-15h00): Một phần ấp Tân Hưng, xã Bàu Chinh

4/9/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Tân Hòa, xã Bàu Chinh

4/9/2020 (8h00-16h00): Một phần thôn Sông Xoài 4, xã Láng Lớn

Điện lực Xuyên Mộc

1/9/2020 (7h30-16h00): Ấp 7, 8, xã Hòa Bình

1/9/2020 (7h30-16h00): Ấp Phú Hòa, xã Hòa Hiệp

4/9/2020 (7h30-16h00): Xã Hòa Hưng, Bàu Lâm, Tân Lâm

Điện lực Đất Đỏ

31/8/2020 (7h30-16h30): Ấp Tân Hòa, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ

31/8/2020 (7h30-16h30): KP Phước Thới, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ

1/9/2020 (7h30-10h00): Thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ

4/9/2020 (7h30-16h30): Ấp Gò Sầm, Cây Cám, Thanh An, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ

4/9/2020 (7h30-16h30): Ấp Phước Trung, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ