Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vũng Tàu

10/5/2023

8:00 - 15:00

Một phần đường 3/2 (từ Nguyễn Hữu Cảnh đến Đô Lương) thuộc phường 10, 11. Khu Thanh Bình, Blue Sappire, một phần đường Nguyễn Hữu Cảnh thuộc phường 10

11/5/2023

8:00 - 15:00

Một phần đường Chu Mạnh Trinh, Thống Nhất, Bình Giã, Lê Phụng Hiểu, Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Trọng Quản thuộc phường 8; Đường Phạm Hồng Thái, Phùng Chí Kiên thuộc phường 7

12/5/2023

8:00 - 15:00

Một phần đường Võ Nguyên Giáp (từ Ẹo Ông Từ đến cầu Cỏ May) đường Hoa Lư, Trường Sa thuộc phường 12, một phần xã Long Sơn

  

Ngày

Giờ

Điện lực Long Điền

11/5/2023

7:40 - 16:40

Một phần ấp Phước Thắng, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền

12/5/2023

8:00 - 16:00

Một phần KP Hải Trung, Hải Sơn, TT Long Hải, huyện Long Điền

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Phú Mỹ

10/5/2023

8:00 - 17:00

KP Tân Phú, KP Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ

11/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp Tân Châu, Phước Tân, xã Châu Pha

12/5/2023

8:00 - 12:00

Ấp Tân Trung, xã Châu Pha

12/5/2023

8:00 - 16:00

Một phần xã Tân Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đức

10/5/2023

8:00 - 9:30

Một phần khu vực dân tộc Hoàng Gia, TT Ngãi Giao. TBA TT nước sạch và VS môi trường, xã Xuân Sơn

10/5/2023

10:00 - 11:30

Một phần khu vực dân tộc Núi Nhan, TT Ngãi Giao. TBA Công ty TNHH Urgannics More Factory, xã Xuân Sơn

10/5/2023

13:30 - 14:30

TBA Agribank Châu Đức, xã Xuân Sơn

10/5/2023

13:30 - 15:30

TBA Công ty CP Gach4 Châu Đức, xã Xuân Sơn

11/5/2023

8:00 - 10:00

Một phần ấp Tầm Bó, xã Kim Long

12/5/2023

8:00 - 16:00

Toàn bộ khu vực Sông Xoài 1, xã Láng Lớn; một phần ấp Liên Đức, xã Xà Bang

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuyên Mộc

10/5/2023

8:00 - 14:00

Một phần ấp 1 xã Bưng Riềng

11/5/2023

8:00 - 14:00

Một phần ấp 2 xã Bưng Riềng

12/5/2023

7:30 - 15:30

Một phần ấp 2, ấp 4 xã Bưng Riềng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đất Đỏ

10/5/2023

7:30 - 16:30

KP Phước Thới, Phước Sơn, TT Đất Đỏ; Ấp Phước Thới, Phước Trung, Phước Sơn, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ

11/5/2023

7:30 - 16:30

Ấp Tân Hiệp, Tân Thuận, Tân Hòa, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ