Điện lực Mỏ Cày Bắc

11/7/2020 (7h00-17h00): Ấp Mỹ Sơn, Kinh Gãy, Phú Thạnh, xã Phú Mỹ

13/7/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Thông 1, Thanh Sơn 2, xã Thanh Tân

15/7/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Thuận, xã Tân Bình

Điện lực thành phố Bến Tre

11/7/2020 (7h00-17h00): Ấp Nhơn An, Nhơn Nghĩa, ấp 2A, xã Nhơn Thạnh

11/7/2020 (7h00-17h00): Khu phố 2, 3, 6, 7 phường Phú Khương

12/7/2020 (7h00-17h00): Bên phải đường Đồng Văn Cống từ vòng xoay phường 6 đến chợ phường 7, đường Võ Văn Khánh, bên trái đường Võ Nguyên Giáp từ vòng xoay phường 6 đến cầu Hàm Luông

13/7/2020 (7h00-17h00): Trạm viễn thông Phú Hưng

13/7/2020 (7h00-17h00): Ấp Phú Hào, Phú Hữu, Phú Tự, xã Phú Hưng

14/7/2020 (7h00-17h00): Khu phố Bình Thắng phường 6; Khu phố 1 phường 5

14/7/2020 (13h00-17h00): Ấp Phú Hào, xã Phú Hưng

15/7/2020 (7h00-17h00): Khu phố 1 phường Phú Tân; Khu phố 3 phường Phú Khương

Điện lực Ba Tri

13/7/2020 (7h00-17h00): Ấp An Hòa, xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri

14/7/2020 (7h00-17h00): Ấp 3, ấp Phú Khương, xã Phú Lễ, huyện Ba Tri 

15/7/2020 (7h00-17h00): Ấp 6 xã Tân Xuân, huyện Ba Tri

15/7/2020 (7h00-17h00): KH nuôi tôm Nguyễn Hữu Tài, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri

15/7/2020 (7h00-17h00): KH nuôi tôm Nguyễn Văn Dũng, xã An Đức, huyện Ba Tri

15/7/2020 (7h00-17h00): KH xay xát Huỳnh Văn Một, xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri

15/7/2020 (7h00-17h00): KH cơ khí Nguyễn Văn Ru, xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri

16/7/2020 (7h00-17h00): KH Đồn Biên phòng Cồn Nhàn, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri

16/7/2020 (7h00-17h00): KH xay xát Trần Văn Trí, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri

16/7/2020 (7h00-17h00): KH hàn tiện Võ Văn Tới, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri

16/7/2020 (7h00-17h00): KH tole Thanh Trúc, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri

17/7/2020 (7h00-17h00): Ấp 9 xã An Hiệp, huyện Ba Tri

17/7/2020 (7h00-17h00): KH NMN Bảo Thuận, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri

17/7/2020 (7h00-17h00): KH tole Nhân Phúc, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri

17/7/2020 (7h00-17h00): KH nuôi tôm Đoàn Minh Hải, xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri

17/7/2020 (7h00-17h00): KH Trần Thanh Lâm, xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri

Điện lực Mỏ Cày Nam

11/7/2020 (7h00-13h00): Xã Đa Phước Hội, Bình Khánh, An Định, An Thới

12/7/2020 (7h00-17h00): Ấp An Lộc Giồng, An Hòa, Bình Thới, xã An Thạnh

14/7/2020 (12h00-17h00): Ấp Nẩy, xã Thành Thới A

15/7/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Hậu 1, xã Tân Trung

16/7/2020 (7h00-17h00): Ấp Phú Hữu, xã Cẩm Sơn; Ấp Tân Hậu 2, xã Tân Trung

17/7/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Hậu 1, xã Tân Trung

Điện lực Bình Đại

11/7/2020 (7h00-17h00): Ấp Hưng Thạnh, ấp Hưng Chánh, xã Châu Hưng

11/7/2020 (7h00-17h00): Ấp 1, ấp 3 xã Thới Lai

11/7/2020 (7h00-17h00): Ấp 5 xã Long Hòa

12/7/2020 (7h00-17h00): Xã Thạnh Trị

13/7/2020 (7h00-17h00): Ấp Vinh Trung, Vinh Tân, xã Vang Quới Đông

13/7/2020 (7h00-17h00): Ấp 5 xã Long Hòa

13/7/2020 (7h00-17h00): Ấp Vinh Thái, Vinh Châu, xã Vang Quới Tây

14/7/2020 (7h00-17h00): Khu phố 3 thị trấn Bình Đại; Ấp 1, 2, 3, 4 xã Bình Thắng

14/7/2020 (8h00-8h50): Khách hàng NTCN Lê Phước Lập, xã Bình Thắng

14/7/2020 (9h00-10h00): Khách hàng NTCN Nguyễn Thị Phương Duyên, xã Bình Thắng

14/7/2020 (10h10-11h00): Khách hàng Nguyễn Minh Hải, xã Bình Thắng

14/7/2020 (13h00-13h50): Khách hàng Công ty TNHH Gỗ Bình An Phát, xã Thừa Đức

14/7/2020 (14h00-14h50): Khách hàng NTCN Lê Thanh Bình, xã Thừa Đức

14/7/2020 (15h00-15h50): Khách hàng NTCN Vũ Văn Thịnh, xã Thừa Đức

14/7/2020 (16h00-17h00): Khách hàng NTCN Trần Văn Bắc, xã Thới Thuận

15/7/2020 (7h00-17h00): Ấp Việc Giữa, Giồng Hổ, xã Thới Lai; Ấp Cả Đuối, xã Định Trung

15/7/2020 (8h00-8h50): Khách hàng NTCN Trần Thị Thê, xã Bình Thới

15/7/2020 (9h00-9h50): Khách hàng NTCN Trần Thị Trúc Hương, xã Bình Thới

15/7/2020 (10h00-11h00): Khách hàng Công ty TNHH Việt Tiến, xã Bình Thới

15/7/2020 (13h00-13h50): Khách hàng Nam Vương, xã Bình Thắng

15/7/2020 (14h00-14h50): Khách hàng Ban Quản lý Cảng Cá, xã Bình Thắng

15/7/2020 (15h00-16h00): Khách hàng Công ty TNHH Trung Thành, xã Bình Thắng

15/7/2020 (16h10-17h00): Khách hàng Công ty TNHH Nam Phương, xã Bình Thắng

16/7/2020 (7h00-17h00): Ấp 5, 6 xã Bình Thắng; Ấp Thừa Long, xã Thừa Đức

16/7/2020 (8h00-8h50): Khách hàng NTCN Trần Thị Ma Ri, thị trấn Bình Đại

16/7/2020 (9h00-9h50): Khách hàng NTCN Mai Xuân Linh, xã Đại Hòa Lộc

16/7/2020 (10h00-11h00): Khách hàng NTCN Phạm Văn Thức, xã Đại Hòa Lộc

16/7/2020 (13h00-13h50): Khách hàng NTCN Trần Văn Thơ, xã Đại Hòa Lộc

16/7/2020 (14h00-14h50): Khách hàng DNTN Thảo Bình Dương, thị trấn Bình Đại

16/7/2020 (15h00-15h50): Khách hàng NTCN Nguyễn Thanh Tùng, xã Thạnh Phước

16/7/2020 (16h00-17h00): Khách hàng NTCN Nguyễn Minh Khải, xã Thừa Đức

17/7/2020 (7h00-17h00): Ấp Rạch Gừa, xã Phú Long; Ấp Cả Nhỏ, xã Định Trung; Ấp Vinh Trung, Vinh Huê, xã Vang Quới Đông

Điện lực Thạnh Phú

11/7/2020 (7h30-17h00): Ấp Thạnh Hòa A, khu phố 4, thị trấn Thạnh Phú

11/7/2020 (8h00-17h00): Ấp Thạnh Khương B, xã Mỹ Hưng

14/7/2020 (7h30-17h00): Ấp Thạnh Mỹ, Thạnh Hưng, xã Mỹ An

14/7/2020 (7h45-17h00): Ấp Quí Đức, Quí Thế, xã Quới Điền

16/7/2020 (7h30-17h00): Ấp An Định, xã An Nhơn

16/7/2020 (8h00-17h00): Ấp Quí Đức, Quí Thế, xã Quới Điền; Ấp Quí Mỹ, Vĩnh, Vĩnh Nam, xã Đại Điền; Ấp Phú Lợi, xã Phú Khánh; Ấp Thới, xã Đại Điền

Điện lực Châu Thành

12/7/2020 (7h00-17h00; 7h00-18h00): Ấp 8, 9, 10 xã Tân Thạch; Xã Giao Long, Giao Hòa, An Hóa; Ấp Phước Thành, Phước Hậu, xã An Phước

12/7/2020 (8h00-13h00): Ấp Phú Hội, ấp Phú Ninh, xã Phú Đức

13/7/2020 (9h30-17h00): Ấp Hàm Luông, xã Tân Phú; Ấp 2, 3 xã Tam Phước

14/7/2020 (8h00-12h00): Ấp Mỹ Phú, xã Tân Phú

16/7/2020 (8h00-16h00): Ấp An Bình, xã An Hiệp

Điện lực Giồng Trôm

11/7/2020 (8h00-17h00): Xã Phong Nẫm, Phong Mỹ; Ấp Căn Cứ, xã Mỹ Thạnh

13/7/2020 (8h00-17h00): Ấp 4 xã Bình Hòa

14/7/2020 (8h00-17h00): Ấp 3 xã Hưng Phong; Ấp 4 xã Bình Hòa; Ấp Phú Tân xã Châu Hòa; Ấp 1 xã Tân Hào; Ấp 13, 14 xã Tân Hào

14/7/2020 (8h00-17h00): Bưu điện Tân Hào

15/7/2020 (8h00-17h00): Ấp 3 xã Bình Hòa

16/7/2020 (8h00-17h00): Ấp 5 xã Thạnh Phú Đông; Ấp 5 xã Long Mỹ

17/7/2020 (8h00-17h00): Ấp Tân Hòa, An Thuận, xã Tân Thanh; Ấp 3 xã Bình Thành

Điện lực Chợ Lách

11/7/2020 (7h00-18h00): Xã Tân Thiềng; Ấp Quân An, An Hòa, Hòa An, An Quy, An Thạnh, Tân An, xã Long Thới; Ấp Vĩnh Bắc, Đông Nam, Tây Lộc, Bình Tây, xã Vĩnh Thành; Ấp Lân Tây, Sông Lân, xã Phú Sơn

12/7/2020 (7h00-18h00): Ấp Vĩnh Nam, Đông Nam, Vĩnh Chính, Vĩnh Bắc, Bình Tây, Hòa Khánh, Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng 1, Vĩnh Hưng 2, xã Vĩnh Thành; Ấp Lân Đông, Lân Bắc, Phú Hiệp, Mỹ Sơn Tây, xã Phú Sơn

13/7/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Phú, xã Sơn Định

14/7/2020 (7h00-17h00): Ấp Đại An, xã Hòa Nghĩa

15/7/2020 (7h00-17h00): Ấp Bình Thanh, xã Hòa Nghĩa

16/7/2020 (7h00-17h00): Ấp Long Khánh, xã Tân Thiềng; Ấp An Quy, Quân An, xã Long Thới

17/7/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Thạnh, xã Tân Thiềng