Điện lực thành phố Bến Tre

1/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Bình Thành, xã Bình Phú

2/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Bình Thành, xã Bình Phú

4/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Phú Chiến, xã Phú Hưng

5/8/2020 (7h00-17h00): Ấp 3 xã Sơn Đông

6/8/2020 (7h00-17h00): Ấp 1, 2 xã Phú Nhuận

6/8/2020 (7h00-17h00): Bến xe khách tỉnh

7/8/2020 (8h00-17h00): Đường Trần Quốc Tuấn, phường An Hội; Lộ số 4 phường 4

Điện lực Ba Tri

1/8/2020 (7h00-17h00): Ấp An Bình, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri

3/8/2020 (7h00-17h00): Ấp 2 xã Mỹ Nhơn; Ấp 2 xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri

4/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Giồng Chi, xã An Hiệp; Ấp 1 xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri

5/8/2020 (7h00-17h00): Ấp An Bình, xã An Hòa Tây; Ấp Tân Khai, xã Tân Hưng, huyện Ba Tri

6/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Cầu Vĩ, xã Mỹ Chánh; Ấp Giồng Lớn, xã An Hiệp, huyện Ba Tri

7/8/2020 (7h00-17h00): Ấp 6 xã Tân Xuân; Ấp Tân Khai, xã Tân Hưng, huyện Ba Tri

Điện lực Mỏ Cày Nam

1/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Bình Đông, Bình Tây, Phú Sơn, Bình Phú, Nhuận Trạch, Long Trạch, Phú Hữu, Phú Trạch, xã Cẩm Sơn

4/8/2020 (7h00-13h00): Ấp Thị, xã Hương Mỹ

5/8/2020 (7h00-17h00): Ấp An Lợi, xã An Thới; Ấp Tân Hậu 1, xã Tân Trung

6/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Hậu 2, xã Tân Trung; Ấp Thanh Sơn, xã Cẩm Sơn

7/8/2020 (7h00-13h00): Ấp An Hòa, An Bình, xã An Thạnh

Điện lực Bình Đại

1/8/2020 (7h00-17h00): Ấp 5 xã Thạnh Phước; Ấp Giồng Hổ, xã Thới Lai

2/8/2020 (7h00-17h00): Ấp 2, 3 xã Thới Lai

3/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Vinh Châu, Vinh Hội, xã Vang Quới Tây; Ấp 4 xã Phú Long; Ấp Cả Nhỏ, Bình Trung, xã Định Trung

3/8/2020 (8h00-8h50): NTCN Trần Anh Duy, xã Thạnh Trị

3/8/2020 (9h00-9h50): Công ty TNHH Siberian Primer Việt Nam, xã Thạnh Trị

3/8/2020 (10h00-11h00): Công ty TNHH Đảo Dừa, xã Thạnh Trị

3/8/2020 (13h00-13h50): Công ty TNHH Cấp nước Đan Mạch, xã Thạnh Trị

3/8/2020 (14h00-14h50): Cơ sở Hồ Thị Trang, xã Thạnh Trị

3/8/2020 (15h00-15h50): Cơ sở kinh doanh nước đá Chi Lê, xã Thạnh Trị

3/8/2020 (16h00-17h00):  Công ty TNHH Mộc Hưng Thịnh Phát, xã Thạnh Trị

4/8/2020 (7h00-17h00): Khu phố 3 thị trấn Bình Đại; Ấp 2 xã Bình Thắng

4/8/2020 (7h00-17h00): Khu phố 1, 2, 3 ấp Bình Chiến, Bình Thuận, thị trấn Bình Đại

4/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Vinh Thái, xã Vang Quới Tây; Ấp 5, 6, 7, 8 xã Lộc Thuận; Ấp Phú Mỹ, xã Phú Vang; Ấp 5 xã Định Trung

4/8/2020 (8h00-8h50): NTCN Nguyễn Thị Kim Thu, xã Bình Thắng

4/8/2020 (9h00-9h50): NTCN Lê Nhật Biên, xã Bình Thắng

4/8/2020 (10h00-11h00): NTCN Đặng Văn Kho, xã Bình Thắng

4/8/2020 (13h00-13h50): NTCN Lê Văn Thâu, xã Bình Thắng

4/8/2020 (14h00-14h50): NTCN Trang Minh Quang, xã Bình Thắng

4/8/2020 (15h00-16h00): NTCN Bùi Thị Tri, xã Bình Thắng

4/8/2020 (16h10-17h00): NTCN Đỗ Phúc Hậu, xã Bình Thắng

5/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Giồng Kiến, xã Phú Long; Ấp 3 xã Thạnh Trị; Ấp 5 xã Bình Thắng; Ấp Hưng Thạnh, xã Châu Hưng; Ấp Phú Hòa, xã Phú Vang

5/8/2020 (8h00-8h50): NTCN Trần Thị Thê, xã Bình Thới

5/8/2020 (9h00-9h50): NTCN Trần Thị Trúc Hương, xã Bình Thới

5/8/2020 (10h00-11h00): Công ty TNHH Việt Tiến, xã Bình Thới

5/8/2020 (13h00-13h50): Khách hàng Nam Vương, xã Bình Thắng

5/8/2020 (14h00-14h50): Ban Quản lý cảng cá xã Bình Thắng

5/8/2020 (15h00-16h00): Công ty TNHH Trung Thành, xã Bình Thắng

5/8/2020 (16h10-17h00): Công ty TNHH Nam Phương, xã Bình Thắng

6/8/2020 (7h00-17h00): Ấp 1 xã Phú Vang; Ấp 4 xã Bình Thới; Ấp 1, 2, 7 xã Thạnh Phước

6/8/2020 (8h00-8h50): NTCN Trần Thị Ma Ri, thị trấn Bình Đại

6/8/2020 (9h00-9h50): NTCN Mai Xuân Linh, xã Địa Hòa Lộc

6/8/2020 (10h00-11h00): NTCN Phạm Văn Thức, xã Địa Hòa Lộc

6/8/2020 (13h00-13h50): NTCN Trần Văn Thơ, xã Địa Hòa Lộc

6/8/2020 (14h00-14h50): DNTN Thảo Bình Dương, thị trấn Bình Đại

6/8/2020 (15h00-15h50): NTCN Nguyễn Thanh Tùng, xã Thạnh Phước

6/8/2020 (16h00-17h00): NTCN Nguyễn Minh Khải, xã Thừa Đức

7/8/2020 (7h00-17h00): Ấp 2, 3 xã Thới Lai; Ấp 1 xã Phú Vang

Điện lực Thạnh Phú

1/8/2020 (7h30-17h00): Ấp Thạnh Quí, Thạnh Quí A, Thạnh Quí B, Thạnh An, Thạnh Lại, Thạnh Bình, Thạnh Tân, xã Bình Thạnh

1/8/2020 (7h30-17h00): Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Út Thắng, KP 1 thị trấn Thạnh Phú

2/8/2020 (7h00-17h00): NRNT Bùi Văn Thiết, ấp An Định, xã An Nhơn

4/8/2020 (7h30-17h00): Ấp Xương Hòa II, Xương Thới III, xã Thới Thạnh

5/8/2020 (7h30-17h00): Ấp Xương Hòa II, Xương Thới I, Xương Thới III, xã Thới Thạnh; Ấp Quí Lợi, xã Hòa Lợi; Ấp Thạnh Thới, xã Thạnh Hải

Điện lực Châu Thành

2/8/2020 (7h00-18h00): Ấp 2, Phước Thành, Phước Hữu, xã Tam Phước; Khu phố 3, 4, Phú Nhơn, thị trấn Châu Thành; Ấp 1, 2, 3, 4, 7, 9, Phước Thạnh, xã An Khánh; Ấp Phú Thạnh, Phú Mỹ, Phú Tân, xã Phú Túc; Ấp Phước Thạnh 2, xã Thành Triệu; Xã Giao Long, Giao Hòa, An Hóa; Ấp Phước Thành, Phước Hậu, xã An Phước

5/8/2020 (7h00-17h00; 7h30-9h30; 10h00-11h00): Ấp Phước Thành, Phước Thiện, Phước Trạch, xã Phước Thạnh; Ấp Hữu Thành, xã Hữu Định; Ấp Tiên Đông Thượng, xã Tiên Thủy

7/8/2020 (9h30-11h00; 13h00-16h00): Ấp 8, 9 xã Tân Thạch

Điện lực Giồng Trôm

1/8/2020 (8h00-17h00): Ấp 3, 4 xã Lương Hòa; Ấp 1, 2, 3, 6, 7, 8 xã Châu Bình

2/8/2020 (7h30-17h00): Ấp 11, 12 xã Hưng Lễ

3/8/2020 (8h00-17h00): Ấp 4 xã Thạnh Phú Đông

4/8/2020 (8h00-17h00): Ấp 10 xã Hưng Lễ

5/8/2020 (8h00-17h00): Ấp 3 xã Thạnh Phú Đông

6/8/2020 (8h00-17h00): Ấp 3 xã Hưng Phong

6/8/2020 (8h00-17h00): KH Trung tâm Dừa Đồng Gò; KH Huỳnh Thị Kim Duyên; KH Vũ Văn Tuấn

7/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Tân Hòa, An Thuận, xã Tân Thanh

Điện lực Chợ Lách

1/8/2020 (7h00-17h00): Ấp An Hòa, xã Long Thới; Ấp Phú Hiệp, xã Phú Sơn

2/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Sơn Long, xã Sơn Định (Công ty Đại Việt Hàn)

5/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Phú Hiệp, Lân Bắc, xã Phú Sơn

7/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Phú Hiệp, xã Vĩnh Bình

Điện lực Mỏ Cày Bắc

1/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Đức B, xã Tân Bình

2/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Thuận, xã Tân Bình

3/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Thuận, xã Tân Bình

4/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Thuận, xã Tân Bình

5/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Thanh Bình 2, Thành Hóa 1, xã Tân Thành Bình; Ấp Tân An, xã Tân Bình

6/8/2020 (7h00-18h00): Ấp Gia Khánh, Cái Tắc, Thanh Điền, xã Hưng Khánh Trung A

7/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Bến Xoài, Tân Nhuận, Giồng Giữa, Giồng Trôm, Giồng Đắc, Trung Xuân, Phú Mỹ, xã Nhuận Phú Tân; Ấp Phú Xuân, xã Hưng Khánh Trung A; Ấp Tân Mỹ, xã Tân Bình