Điện lực thành phố Bến Tre

6/8/2020 (7h00-17h00): Ấp 1, 2 xã Phú Nhuận

6/8/2020 (7h00-17h00): Bến xe khách tỉnh

7/8/2020 (8h00-17h00): Đường Trần Quốc Tuấn, phường An Hội; Lộ số 4 phường 4

Điện lực Ba Tri

6/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Cầu Vĩ, xã Mỹ Chánh; Ấp Giồng Lớn, xã An Hiệp, huyện Ba Tri

7/8/2020 (7h00-17h00): Ấp 6 xã Tân Xuân; Ấp Tân Khai, xã Tân Hưng, huyện Ba Tri

Điện lực Mỏ Cày Nam

6/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Hậu 2, xã Tân Trung; Ấp Thanh Sơn, xã Cẩm Sơn

7/8/2020 (7h00-13h00): Ấp An Hòa, An Bình, xã An Thạnh

Điện lực Bình Đại

6/8/2020 (7h00-17h00): Ấp 1 xã Phú Vang; Ấp 4 xã Bình Thới; Ấp 1, 2, 7 xã Thạnh Phước

6/8/2020 (8h00-8h50): NTCN Trần Thị Ma Ri, thị trấn Bình Đại

6/8/2020 (9h00-9h50): NTCN Mai Xuân Linh, xã Địa Hòa Lộc

6/8/2020 (10h00-11h00): NTCN Phạm Văn Thức, xã Địa Hòa Lộc

6/8/2020 (13h00-13h50): NTCN Trần Văn Thơ, xã Địa Hòa Lộc

6/8/2020 (14h00-14h50): DNTN Thảo Bình Dương, thị trấn Bình Đại

6/8/2020 (15h00-15h50): NTCN Nguyễn Thanh Tùng, xã Thạnh Phước

6/8/2020 (16h00-17h00): NTCN Nguyễn Minh Khải, xã Thừa Đức

7/8/2020 (7h00-17h00): Ấp 2, 3 xã Thới Lai; Ấp 1 xã Phú Vang

Điện lực Thạnh Phú

4/8/2020 (7h30-17h00): Ấp Xương Hòa II, Xương Thới III, xã Thới Thạnh

5/8/2020 (7h30-17h00): Ấp Xương Hòa II, Xương Thới I, Xương Thới III, xã Thới Thạnh; Ấp Quí Lợi, xã Hòa Lợi; Ấp Thạnh Thới, xã Thạnh Hải

Điện lực Châu Thành

5/8/2020 (7h00-17h00; 7h30-9h30; 10h00-11h00): Ấp Phước Thành, Phước Thiện, Phước Trạch, xã Phước Thạnh; Ấp Hữu Thành, xã Hữu Định; Ấp Tiên Đông Thượng, xã Tiên Thủy

7/8/2020 (9h30-11h00; 13h00-16h00): Ấp 8, 9 xã Tân Thạch

Điện lực Giồng Trôm

6/8/2020 (8h00-17h00): Ấp 3 xã Hưng Phong

6/8/2020 (8h00-17h00): KH Trung tâm Dừa Đồng Gò; KH Huỳnh Thị Kim Duyên; KH Vũ Văn Tuấn

7/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Tân Hòa, An Thuận, xã Tân Thanh

Điện lực Chợ Lách

5/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Phú Hiệp, Lân Bắc, xã Phú Sơn

7/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Phú Hiệp, xã Vĩnh Bình

Điện lực Mỏ Cày Bắc

6/8/2020 (7h00-18h00): Ấp Gia Khánh, Cái Tắc, Thanh Điền, xã Hưng Khánh Trung A

7/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Bến Xoài, Tân Nhuận, Giồng Giữa, Giồng Trôm, Giồng Đắc, Trung Xuân, Phú Mỹ, xã Nhuận Phú Tân; Ấp Phú Xuân, xã Hưng Khánh Trung A; Ấp Tân Mỹ, xã Tân Bình