Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

15/4/2023

7:00 - 13:00

Kho xuất khẩu phường 8

15/4/2023

7:00 - 17:00

Ấp 2 xã Phú Nhuận; Ấp Mỹ An A, B xã Mỹ Thạnh An

16/4/2023

7:00 - 12:00

KP 1 phường Phú Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

15/4/2023

7:30 - 17:00

Công ty cổ phần thủy sản Thuận Phước, xã Bảo Thuận; Khách hàng nuôi tôm Mai Văn Long, xã Bảo Thuận; Khách hàng nuôi tôm Nguyễn Tấn Cương, xã Bảo Thạnh

16/4/2023

7:30 - 17:00

KP 3, 5 thị trấn Ba Tri; Ấp Tân Bình, xã Tân Thủy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

15/4/2023

8:00 - 17:00

Ấp Phú Lộc Hạ, xã An Định

16/4/2023

7:30 - 12:00

Ấp Tân Lộc, Hội Thành, Vĩnh Hòa, xã Tân Hội

16/4/2023

8:00 - 17:00

Ấp Thị, xã Hương Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

15/4/2023

8:00 - 17:00

Ấp 1, 3, 4, Giồng Bông, Giồng Hổ, Việt Giữa, Sân Banh, xã Thới Lai

16/4/2023

8:00 - 18:00

KP 1, 2, 3, Ô 2, Ô 3, ấp Bình Hòa, thị trấn Bình Đại; Ấp 1, 2, 3, 4 xã Bình Thắng; Ấp 3 xã Bình Thới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

15/4/2023

5:00 - 18:30

Xã Bình Thạnh; An Thuận; An Qui; An Điền; An Nhơn; Giao Thạnh; Thạnh Phong; TT Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú

  

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

15/4/2023

8:00 - 14:00

Ấp 4, 6, 7, 8, 9 xã Phước Long; Xã Hưng Phong; Ấp 1 xã Sơn Phú

16/4/2023

6:00 - 18:00

Thị trấn; xã Bình Thành; Châu Bình; Tân Thanh; Ấp 1 xã Hưng Nhượng; Ấp 1, 2, 7 xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm. Ấp Tân Điểm, xã Tân Xuân, xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

15/4/2023

8:00 - 11:00

KP 1 thị trấn Chợ Lách

15/4/2023

10:30 - 13:00

Ấp Long Lân, Sơn Lân, xã Sơn Định

15/4/2023

14:00 - 17:00

Ấp Long Lân, Sơn Lân, xã Sơn Định

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

15/4/2023

7:30 - 17:00

Ấp Phước Hậu, xã Phước Mỹ Trung