Điện lực thành phố Bến Tre

8/8/2020 (7h00-17h00): Đường 30/4 phường 4

8/8/2020 (9h00-17h00): Khu phố 2, 3 phường An Hội (khu vực phường 3 cũ)

9/8/2020 (7h00-17h00; 9h00-17h00): Khu phố 1, 3 phường An Hội (khu vực phường 3 cũ)

9/8/2020 (7h00-17h00): Bưu điện Tỉnh

9/8/2020 (7h00-17h00): Khu phố 2 phường Phú Tân

11/8/2020 (7h00-17h00): Khu phố 1 phường 5

12/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Bình Thành, Bình Công, xã Bình Phú

Điện lực Ba Tri

8/8/2020 (7h00-17h00): KH nuôi tôm Nguyễn Quốc Huy, xã An Đức, huyện Ba Tri

11/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Giồng Chi, xã An Hiệp, huyện Ba Tri

12/8/2020 (7h00-17h00): Ấp 6 xã Tân Xuân, huyện Ba Tri

13/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Phú Khương, xã Phú Lễ, huyện Ba Tri

13/8/2020 (7h00-17h00): Ấp 3 xã Phú Lễ, huyện Ba Tri

14/8/2020 (7h00-17h00): Ấp 2 xã Mỹ Nhơn, huyện Ba Tri

Điện lực Mỏ Cày Nam

11/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Hòa Phú 1, xã Định Thủy; Ấp An Hòa, xã Phước Hiệp

12/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Bình Phú, Long Trạch, xã Cẩm Sơn

13/8/2020 (7h00-17h00): Ấp An Nhơn 2, xã Đa Phước Hội; Ấp Bình Phú, Long Trạch, xã Cẩm Sơn

14/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Quới Tây B, Tân Phú Đông B, xã Minh Đức; Ấp Long Trạch, xã Cẩm Sơn

Điện lực Bình Đại

8/8/2020 (7h00-17h00): Ấp 1, 2 xã Thạnh Phước

8/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Vinh Trung, xã Vang Quới Đông

8/8/2020 (14h00-17h00): Khách hàng NTCN xã Thừa Đức

9/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Vinh Trung, Vinh Tân, xã Vang Quới Đông

11/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Bình Lộc, Bình Huề 1, Bình Huề 2, xã Đại Hòa Lộc

11/8/2020 (7h00-17h00): Ấp 5, 8 xã Lộc Thuận

11/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Phú Mỹ, Phú Hòa, xã Phú Vang

12/8/2020 (7h00-17h00): Ấp 3, ấp Bình Phú, xã Thạnh Trị

12/8/2020 (7h00-17h00): Cảng cá Bình Thắng xã Bình Thắng

12/8/2020 (8h30-9h20): Công ty TNHH Vạn Đức, xã Thạnh Phước

12/8/2020 (9h30-10h20): Công ty TNHH SX Nam Hoa, xã Thới Thuận

12/8/2020 (13h00-13h50; 14h00-14h50): CTCP Chăn nuôi C.P Việt Nam, xã Thới Thuận

12/8/2020 (15h00-15h50): Công ty TNHH Giang Hải Minh, xã Thới Thuận

13/8/2020 (7h00-17h00): Ấp 5 xã Bình Thắng

13/8/2020 (8h00-8h50): Khách hàng NTCN Đặng Ngọc Tính, xã Thạnh Trị

13/8/2020 (9h00-9h50): Khách hàng Anh Dũng, xã Thạnh Trị

13/8/2020 (10h00-11h00): Khách hàng NTCN Cao Văn Đạt, xã Thạnh Trị

13/8/2020 (13h00-13h50): Khách hàng NTCN Võ Tấn Bửu, xã Thạnh Trị

13/8/2020 (14h00-14h50): Khách hàng Trần Thị Kim Loan, xã Bình Thắng

13/8/2020 (15h00-15h50): DNTN Tiến Bảo, xã Bình Thới

13/8/2020 (16h00-17h00): Khách hàng NTCN Võ Văn Hận, xã Bình Thắng

14/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Hưng Chánh, xã Châu Hưng

14/8/2020 (7h00-17h00): Ấp 1, 2 xã Thạnh Phước

Điện lực Thạnh Phú

11/8/2020 (8h00-17h00): NRNT Bùi Văn Thiết, ấp An Định, xã An Nhơn

13/8/2020 (7h30-17h00): Ấp Thạnh Hòa A, thị trấn Thạnh Phú

Điện lực Châu Thành

8/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Phước Tân, xã Tam Phước

11/8/2020 (8h00-9h00; 9h20-10h15; 10h30-11h30; 13h00-14h00; 14h30-15h30; 16h00-17h00): Ấp Tân Nam, Tân Tây, Tân Bắc, Hàm Luông, xã Tân Phú; Ấp Tiên Phú 1, xã Tiên Long; Ấp Tiên Tây Thượng, Khánh Hội Tây, xã Tiên Thủy

12/8/2020 (8h00-9h30; 8h00-16h00; 10h00-11h30; 13h30-15h00; 15h30-17h00): Ấp 2 xã An Hóa; Ấp 3 xã Hữu Định; Ấp Phước Hậu, xã Tam Phước; Ấp Chợ xã Thành Triệu; Ấp Tiên Chánh, xã Tiên Long

13/8/2020 (8h00-9h30; 9h45-11h00; 13h30-14h30; 15h30-17h00): Ấp 3 xã Phú Túc; Ấp Tiên Lợi, xã Tiên Long; Ấp Tiên Tây Thượng, xã Tiên Thủy

14/8/2020 (7h30-16h00): Ấp Phú Xuân, xã Phú Đức

Điện lực Giồng Trôm

8/8/2020 (8h00-17h00): Ấp 6 xã Lương Phú

11/8/2020 (8h00-17h00): Ấp 6 xã Phước Long; Ấp 2 xã Long Mỹ

12/8/2020 (8h00-17h00): Công ty TNHH MTV Hoàng Loan; Điện lực Giồng Trôm; Bảo hiểm xã hội; NMN Châu Hòa

12/8/2020 (8h00-17h00): Khu phố 1, 2 thị trấn

12/8/2020 (8h00-17h00): Ấp 2 xã Long Mỹ

13/8/2020 (8h00-17h00): NMN Tân Hào; CTCP XNK Tổng hợp Long An; Trường THPT Nguyễn Trãi; Trường THCS Thạnh Phú Đông; Công ty TNHH SX TM XNK Âu Việt Funiture; Khách hàng Võ Quang Sĩ; DNTN Song Phương; Khách hàng Võ Văn Giàu; Cơ sở tư nhân Lộc Duy

13/8/2020 (8h00-17h00): Ấp 1 xã Hưng Phong

14/8/2020 (8h00-17h00): Ấp 1, ấp 5 xã Phước Long

14/8/2020 (8h00-17h00): Ấp 3 xã Hưng Phong

14/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Chợ, ấp Căn Cứ, xã Mỹ Thạnh

14/8/2020 (8h00-17h00): Ấp 1 xã Lương Hòa

Điện lực Chợ Lách

11/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Long Huê, xã Long Thới

11/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Lộc Hiệp, Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Bình

12/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Vĩnh Hưng 1, Vĩnh Hưng 2, xã Vĩnh Thành

12/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Bình

14/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Bình

Điện lực Mỏ Cày Bắc

11/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Thuận, Tân Thạnh, xã Tân Bình

12/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Thành Hóa 2, xã Tân Thành Bình

12/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Hòa Bình, xã Hòa Lộc

12/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Thuận, xã Tân Bình

13/8/2020 (7h00-18h00): Ấp Gia Khánh, Cái Tắc, Thanh Điền, Hưng Nhơn, Tân Nhơn, Tân Hưng, xã Hưng Khánh Trung A

14/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Thông 5, xã Thanh Tân