Điện lực thành phố Bến Tre

15/8/2020 (7h00-17h00): Đường Lộ Vành Đai, phường Phú Tân

16/8/2020 (7h00-18h00): Đường ĐT 884 từ Công ty nước Quốc Bảo đến chợ Sơn Hòa, Lộ liên xã Sơn Đông - Bình Phú

19/8/2020 (7h00-17h00): Khu phố 3 phường 8; Nước đá Minh Thạnh

20/8/2020 (7h00-17h00): Ấp 2 xã Sơn Đông; Ấp Bình Thành, xã Bình Phú

21/8/2020 (8h00-17h00): Khu phố 5 phường Phú Khương

Điện lực Ba Tri

15/8/2020 (7h00-17h00): Ấp An Hòa, xã An Bình Tây; Ấp Tân Quí, xã Tân Mỹ; Ấp An Bình, xã An Hiệp, huyện Ba Tri

17/8/2020 (7h00-17h00): Ấp 5 xã An Hiệp, huyện Ba Tri

18/8/2020 (7h00-17h00): Ấp 2 xã Mỹ Nhơn, huyện Ba Tri

19/8/2020 (7h00-17h00): Ấp 3 xã An Bình Tây, huyện Ba Tri

21/8/2020 (7h00-17h00): Ấp 9 xã An Hiệp; Ấp 6 xã Tân Xuân, huyện Ba Tri

Điện lực Mỏ Cày Nam

15/8/2020 (7h00-17h00): Ấp An Hòa, An Ninh, xã Bình Khánh

17/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Nhuận Trạch, Phú Hữu, xã Cẩm Sơn

18/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Viên, xã Thành Thới B; Ấp Phú Hữu, xã Cẩm Sơn

19/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Long Trạch, xã Cẩm Sơn; Ấp Tân Phú Tây A, xã Minh Đức

20/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Phú Lộc Thượng, Phú Lộc Hạ, xã An Định

21/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Quới Tây B, xã Minh Đức; Ấp Phú Quới, xã Tân Hội

Điện lực Bình Đại

15/8/2020 (7h00-17h00): Ấp 1, 3 xã Bình Thới; Ấp Rạch Gừa, xã Phú Long; Ấp Bình Phú xã Thạnh Trị

17/8/2020 (7h00-17h00): Ấp 7 xã Thạnh Phước; Ấp 1 xã Tam Hiệp

17/8/2020 (8h00-8h50): NTCN Trần Anh Duy, xã Thạnh Trị

17/8/2020 (9h00-9h50): Công ty TNHH Siberian Primer Việt Nam, xã Thạnh Trị

17/8/2020 (10h00-11h00): Công ty TNHH Đảo Dừa, xã Thạnh Trị

17/8/2020 (13h00-13h50): Công ty TNHH Cấp nước Đan Mạch, xã Thạnh Trị

17/8/2020 (14h00-14h50): Cơ sở Hồ Thị Trang, xã Thạnh Trị

17/8/2020 (15h00-15h50): Cơ sở kinh doanh nước đá Chi Lê, xã Thạnh Trị

17/8/2020 (16h00-17h00): Công ty TNHH Mộc Hưng Thịnh Phát, xã Thạnh Trị

18/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Phú Hưng, xã Phú Thuận; Ấp 2, 3 xã Thạnh Phước; Ấp 5 xã Bình Thắng

18/8/2020 (8h00-8h50): NTCN Lê Phước Lập, xã Bình Thắng

18/8/2020 (9h00-9h50): NTCN Nguyễn Thị Phương Duyên, xã Bình Thắng

18/8/2020 (10h00-11h00): Khách hàng Nguyễn Minh Hải, xã Bình Thắng

18/8/2020 (13h00-13h50): Công ty TNHH Gỗ Bình An Phát, xã Bình Thắng

18/8/2020 (14h00-14h50): NTCN Lê Thanh Bình, xã Thừa Đức

18/8/2020 (15h00-15h50): NTCN Vũ Văn Thịnh, xã Thừa Đức

18/8/2020 (16h00-17h00): NTCN Trần Văn Bắc, xã Thừa Đức

19/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Bình Hòa, thị trấn Bình Đại

19/8/2020 (8h00-8h50): NTCN Nguyễn Thị Kim Thu, xã Bình Thắng

19/8/2020 (9h00-9h50): NTCN Lê Nhật Biên, xã Bình Thắng

19/8/2020 (10h00-11h00): NTCN Đặng Văn Kho, xã Bình Thắng

19/8/2020 (13h00-13h50): NTCN Lê Văn Thâu, xã Bình Thắng

19/8/2020 (14h00-14h50): NTCN Trần Minh Quang, xã Bình Thắng

19/8/2020 (15h00-16h00): NTCN Bùi Thị Tri, xã Bình Thắng

19/8/2020 (16h10-17h00):  NTCN Đỗ Phúc Hậu, xã Bình Thắng

20/8/2020 (7h00-17h00): Khu phố 3 thị trấn Bình Đại; Ấp 2 xã Bình Thắng; Ấp 7, 8 xã Lộc Thuận; Ấp Phú Mỹ, Phú Thành, xã Phú Vang

20/8/2020 (8h00-8h50): Cơ sở KD-SX nước đá Trung Thành, xã Thạnh Trị

20/8/2020 (9h00-9h50): NTCN Lê Văn Đại Hiệp, xã Phú Long

20/8/2020 (10h00-11h00): NTTS Bùi Thanh Tá, xã Lộc Thuận

20/8/2020 (13h00-13h50; 14h00-14h50): Công ty TNHH MTV SX-TM-DV Tín Trung Thành, xã Lộc Thuận

20/8/2020 (15h00-16h10): NTCN Nguyễn Thị Đoan, xã Lộc Thuận

21/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Bình Hòa, thị trấn Bình Đại

Điện lực Thạnh Phú

15/8/2020 (6h00-17h00): Xã Mỹ Hưng, xã Quới Điền, xã Hòa Lợi, xã Thới Thạnh, xã Tân Phong, xã Đại Điền, xã Phú Khánh

19/8/2020 (7h45-17h00): Ấp Quí Đức, xã Quới Điền

20/8/2020 (7h45-17h00): Ấp An Khương A, xã An Điền

Điện lực Châu Thành

16/8/2020 (7h00-18h00; 8h00-11h30): Xã Sơn Hòa, Tường Đa, An Hiệp; KCN An Hiệp; Ấp Tiên Đông Vàm, Tiên Tây Vàm, xã Tiên Thủy; Ấp Tân Bắc, Tân Nam, xã Tân Phú

17/8/2020 (9h00-11h00; 13h00-17h00): Ấp Phú Lễ, Phú Xuân, xã Phú Túc; Ấp Phước Thới, Phước Hưng, Phước Hậu, xã An Phước; Ấp Quới Thạnh Đông, xã Quới Sơn; Ấp Tiên Tây Vàm, xã Tiên Thủy

18/8/2020 (8h00-9h00; 8h00-16h00; 10h15-11h30; 15h00-17h00): Ấp Tân Nam, Tân Bắc, Tân Tây, Hàm Luông, xã Tân Phú; Ấp Phú Ngãi, xã Phú An Hòa

19/8/2020 (8h00-9h00; 8h00-16h00; 10h45-11h30; 15h30-17h00): Ấp Tiên Hưng, Tiên Phú 1, Tiên Phú 2, xã Tiên Long; Ấp Tiên Tây Thượng, xã Tiên Thủy; Ấp Phú Ngãi, xã Phú An Hòa

20/8/2020 (8h00-9h00; 8h00-16h00; 10h30-11h30; 14h30-15h30): Ấp Tân Qui, Phú Luông, Tân Nam, Mỹ Phú, xã Tân Phú; Ấp Tiên Thạnh, Tiên Lợi, xã Tiên Long; Ấp Phú Ngãi, xã Phú An Hòa; Ấp 1 xã Quới Sơn

21/8/2020 (8h00-9h00; 8h00-16h00; 9h15-10h15; 10h30-11h30; 13h30-14h30; 15h30-17h00): Ấp Phú Long, Phú Ninh, Phú Xuân, xã Phú Đức; Ấp Tiên Đông, xã Tiên Long; Ấp Tiên Đông Thượng, ấp Chánh, xã Tiên Thủy; Ấp Phú Hòa, Phú Phong, xã Quới Thành

Điện lực Giồng Trôm

15/8/2020 (8h00-17h00): Ấp 6 xã Long Mỹ; Ấp 2, 6 xã Thuận Điền; Ấp 7 xã Sơn Phú; Ấp 1 xã Lương Hòa; Ấp 1 xã Lương Quới; Ấp Phú Tân xã Châu Hòa; Ấp 6 Thị trấn; Khu phố 3 Thị trấn

16/8/2020 (8h00-17h00): Nhà máy Thành Thành Công (trạm 560kVA Chỉ sơ dừa)

17/8/2020 (8h00-17h00): Ấp 4 xã Thạnh Phú Đông; Ấp Căn Cứ xã Mỹ Thạnh; Ấp 1 xã Lương Hòa; Ấp 1, 2 xã Lương Qưới; Ấp 3 xã Bình Hòa; Ấp 5 Thị trấn; Khu phố 3 Thị trấn; Trại giam Châu Bình

18/8/2020 (8h00-12h00): Ấp Thới Trị, xã Châu Hòa; Ấp 1, 8 xã Châu Bình

19/8/2020 (8h00-16h00): Ấp 4 xã Châu Bình huyện Giồng Trôm; Ấp Hòa Bình xã Mỹ Hòa huyện Ba Tri

20/8/2020 (8h00-17h00): Ấp 3 xã Thạnh Phú Đông; Ấp 5, 6 xã Bình Thành; Khu phố 1, 2 Thị trấn; Ấp 2 xã Hưng Nhượng; Ấp 1A, 2A xã Thạnh Phú Đông

21/8/2020 (8h00-17h00): KP 1, 2 Thị trấn; Ấp 6 Thị trấn; Ấp 6 xã Bình Hòa; Ấp 2 xã Hưng Nhượng

Điện lực Chợ Lách

15/8/2020 (7h00-18h00): Ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thành; Ấp Phú Long, xã Hưng Khánh Trung B; Ấp Hòa Lộc, Vĩnh Chính, xã Vĩnh Hòa

16/8/2020 (7h00-18h00): Ấp Long Hiệp, Hưng Nhơn, Hòa Thạnh, xã Hòa Nghĩa; Ấp Long Huê, Long Vinh, Long Quới, xã Long Thới

17/8/2020 (7h30-17h00): Cơ sở SX Lê Ngọc Thạch; Công ty TNHH Bảo Toàn (xã Long Thới); Công ty TNHH Đông Thương (xã Vĩnh Thành)

17/8/2020 (7h30-17h00): Ấp Sơn Lân, xã Sơn Định

18/8/2020 (7h30-17h00): Ấp Sơn Long, xã Sơn Định

19/8/2020 (7h30-17h00): Ấp Phú Hiệp, Lộc Hiệp, xã Vĩnh Bình

21/8/2020 (7h30-17h00): Ấp Long Lân, xã Sơn Định

Điện lực Mỏ Cày Bắc

15/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Tích Đức, Khánh Thạnh, Tân Hưng, Tân Lợi, xã Khánh Thạnh Tân

16/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Hòa Thuận 1, xã Hòa Lộc

17/8/2020 (7h00-17h00):  Ấp Tân Đức A, Tân An, xã Tân Bình

18/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Thanh Bình 1, xã Tân Thành Bình; Ấp Giồng Đắc, xã Nhuận Phú Tân

19/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Đông Trị, xã Thành An

20/8/2020 (7h00-18h00): Ấp Gia Khánh, Cái Tắc, Thanh Điền, Hưng Nhơn, Tân Nhơn, xã Hưng Khánh Trung A

21/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Thuận, xã Tân Bình