Điện lực thành phố Bến Tre

22/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Bình Thành, xã Bình Phú

22/8/2020 (7h00-17h00): Khu phố 4, khu phố Mỹ Tân, phường 7

23/8/2020 (7h00-17h00): Bên trái QL 60 từ trạm điện Bến Tre đến vòng xoay Tân Thành; bên phải đại lộ Đồng Khởi từ vòng xoay Tân Thành đến trường Nguyễn Đình Chiểu (hướng về Bến Tre)

24/8/2020 (7h00-11h00): Ấp Mỹ An B, Mỹ An C, An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An

25/8/2020 (7h00-17h00): Khu phố 2, khu phố 3 phường An Hội (khu vực phường 3 cũ)

26/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Bình Thành, xã Bình Phú

27/8/2020 (7h00-17h00): Khu phố 2, 3, 6, 7 phường Phú Khương

28/8/2020 (7h00-17h00): Ấp 3 xã Phú Nhuận

28/8/2020 (8h00-17h00): Khu phố 4 phường 5

Điện lực Ba Tri

22/8/2020 (7h00-17h00): Ấp 3 xã Phú Lễ, huyện Ba Tri

22/8/2020 (7h00-17h00): Khách hàng Võ Thị Bạch Huệ, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri

22/8/2020 (7h00-17h00): Khách hàng Ba Chư, xã An Thủy, huyện Ba Tri

22/8/2020 (7h00-17h00): Khách hàng XX Nguyễn Văn Hùng, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri

22/8/2020 (7h00-17h00): Khách hàng XX Võ Văn Sanh xã Phước Ngãi huyện Ba Tri

24/8/2020 (7h00-17h00): Ấp An Qui, xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri

25/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri

25/8/2020 (7h00-17h00): Trại cưa Khang Thịnh, xã An Bình Tây, huyện Ba Tri

25/8/2020 (7h00-17h00): Quạt lúa Võ Nhựt Bình, xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri

27/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Giồng Sao, xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri

Điện lực Mỏ Cày Nam

22/8/2020 (7h00-17h00): Ấp An Hòa, An Ninh, xã Bình Khánh

24/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Phú Lộc Hạ 2, xã An Định

24/8/2020 (9h00-16h00): Ấp An Viên, xã Thành Thới B

25/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Thới Đức, xã Thành Thới A; Ấp Bình Đông, xã Hương Mỹ

26/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Hội; Ấp Hội An, xã Đa Phước Hội; Ấp Vĩnh Khánh, xã An Thạnh; Ấp Thới Khương, xã Thành Thới A

27/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Phú Tây A, Tân Phú Tây B, Tân Phú Đông B, xã Minh Đức; Ấp Phú Lộc Hạ 2, xã An Định

28/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Phước, thị trấn Mỏ Cày; Ấp Phú Quới, xã Tân Hội; Ấp Hòa Phú 1, xã Định Thủy

Điện lực Bình Đại

22/8/2020 (7h00-17h00): Khu phố 1, 2, ấp Bình Chiến, Bình Thuận, thị trấn Bình Đại

22/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Giồng Kiến, xã Phú Long; Ấp Lộc Sơn, xã Lộc Thuận

24/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Vinh Tân, xã Vang Quới Đông

24/8/2020 (7h00-17h00):  Ấp Rạch Gừa, xã Phú Long; Ấp Cả Nhỏ, xã Định Trung

24/8/2020 (8h00-8h50): NTCN Bùi Đặng Quốc, xã Thạnh Trị

24/8/2020 (9h20-10h10): Công ty TNHH Vạn Đức, xã Thới Thuận

24/8/2020 (10h20-11h10): Công ty TNHH SX Nam Hoa, xã Thới Thuận

24/8/2020 (13h00-13h50): Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam, xã Thới Thuận

22/8/2020 (14h00-14h50): Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam xã Thới Thuận

24/8/2020 (15h00-15h50): Công ty TNHH Giang Hải Minh, xã Thới Thuận

25/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Hưng Chánh, xã Châu Hưng; Ấp Long Quới, xã Long Định; Ấp 6 xã Bình Thắng; Xã Tam Hiệp

25/8/2020 (8h00-8h50): NTCN Trần Thị Thanh Tâm, xã Đại Hòa Lộc

25/8/2020 (9h00-9h50): NTCN Dương Thành Sang, xã Đại Hòa Lộc

25/8/2020 (10h00-11h00): NTCN Nguyễn Đình Hùng, xã Đại Hòa Lộc

25/8/2020 (13h00-13h50): NTCN Nguyễn Thị Niệm, xã Đại Hòa Lộc

25/8/2020 (14h00-14h50): NTCN Nguyễn Thị Chi, xã Đại Hòa Lộc

25/8/2020 (15h00-16h00): NTCN Nguyễn Thị Thanh Nhàn, xã Đại Hòa Lộc

25/8/2020 (16h10-17h00): NTCN Trần Văn Bắc, xã Đại Hòa Lộc

26/8/2020 (7h00-17h00): Khu phố 2 thị trấn Bình Đại; Ấp Thới Lợi 1, xã Thới Thuận; Ấp 1 xã Định Trung; Ấp Vinh Hội, xã Vang Quới Tây

26/8/2020 (8h00-8h50): NTCN Trần Thị Ma Ri, xã Đại Hòa Lộc

26/8/2020 (9h00-9h50): NTCN Mai Xuân Linh, xã Đại Hòa Lộc

26/8/2020 (10h00-11h00): NTCN Phạm Văn Thức, xã Đại Hòa Lộc

26/8/2020 (13h00-13h50): NTCN Trần Văn Thơ, xã Đại Hòa Lộc

26/8/2020 (14h00-14h50): DNTN Thảo Bình Dương, thị trấn Bình Đại

26/8/2020 (15h00-15h50): NTCN Nguyễn Thanh Tùng, xã Thạnh Phước

26/8/2020 (16h00-17h00): NTCN Nguyễn Minh Khải, xã Thừa Đức

27/8/2020 (7h00-17h00): Ấp 3 xã Bình Thới; Ấp Mắc Miễu, xã Đại Hòa Lộc; Ấp 1 xã Thạnh Trị

27/8/2020 (8h00-8h50): NTCN Trần Thị Thê, xã Bình Thới

27/8/2020 (9h00-9h50): NTCN Phạm Văn Vấn, xã Bình Thới

27/8/2020 (10h10-11h00): Công ty TNHH MTV Nguyên Phát, xã Thới Lai

27/8/2020 (13h00-13h50): Trường THPT Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Thị Thúy Phương, xã Châu Hưng

27/8/2020 (14h20-15h10): Chùa Vạn Đức 2, xã Long Hòa

27/8/2020 (15h20-16h10): Công ty CP Seavina, xã Long Hòa

28/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Bình Lộc, xã Đại Hòa Lộc; Ấp 6 xã Thạnh Phước; Ấp Bình Phú, xã Thạnh Trị

Điện lực Thạnh Phú

22/8/2020 (7h30-17h00): Khu phố 4 thị trấn Thạnh Phú

22/8/2020 (13h00-17h00): Ấp Thạnh Hòa, thị trấn Thạnh Phú

23/8/2020 (6h00-18h00): Xã Bình Thạnh, xã An Thuận, xã An Qui, xã An Điền, xã An Nhơn, xã Giao Thạnh, xã Thạnh Hải, xã Thạnh Phong

24/8/2020 (11h30-13h00): Khu phố 1, khu phố 4 thị trấn Thạnh Phú; Ấp Thạnh Trị Thượng, xã Mỹ Hưng, xã Mỹ An, xã An Thạnh

26/8/2020 (7h30-17h00): Ấp Xương Thới III, xã Thới Thạnh

28/8/2020 (7h30-17h00): Ấp Xương Long, xã Thới Thạnh

Điện lực Châu Thành

22/8/2020 (8h00-16h00): Ấp Hòa Chánh, xã Sơn Hòa

23/8/2020 (7h00-18h00): Xã Giao Long, Giao Hòa, An Hóa; Ấp Phước Thành, Phước Hậu, xã An Phước

24/8/2020 (9h00-11h30; 13h30-17h00): Ấp 3 xã An Khánh; Ấp Phú Mỹ, Phú Tân, xã Phú Túc

25/8/2020 (7h30-11h00; 8h00-9h30; 10h00-11h00; 13h00-14h30; 13h00-17h00): Ấp Tiên Phú 1, xã Tiên Long; Ấp Tiên Tây Thượng, Khánh Hội Tây, xã Tiên Thủy; Ấp Hữu Thành, Hữu Chiến, xã Hữu Định

26/8/2020 (7h30-11h00; 8h00-17h00; 13h00-17h00): Ấp Phước Thành, Phước Thiện, xã Phước Thạnh; Ấp Hữu Chiến, xã Hữu Định

27/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Quới Thạnh Đông, xã Quới Sơn; Ấp Tiên Phú 1, xã Tiên Long

28/8/2020 (8h00-17h00; 9h30-16h00): Ấp Phú Luông, xã Tân Phú; Ấp Chánh xã Tiên Thủy

Điện lực Giồng Trôm

22/8/2020 (8h00-17h00): Ấp 1, 3, 4, 5, 6, 7 xã Thuận Điền; Ấp 5, 6, 7 xã Mỹ Thạnh; Ấp 8 xã Phước Long

23/8/2020 (8h00-17h00): Ấp 8 xã Phước Long; Ấp 2, 3, 4, 5, 6, 8 xã Sơn Phú

24/8/2020 (8h00-17h00): Ấp 6 xã Mỹ Thạnh; Ấp 7 xã Lương Phú; Ấp 8 xã Phước Long

26/8/2020 (8h00-17h00): Ấp 6 xã Phước Long

27/8/2020 (8h00-11h00): Khách hàng Nguyễn Thị Sang

27/8/2020 (13h00-16h00): Ấp Chợ xã Mỹ Thạnh

28/8/2020 (8h00-17h00): Ấp 6 xã Lương Hòa; Ấp 10 xã Hưng Lễ

Điện lực Chợ Lách

22/8/2020 (7h00-18h00): Xã Phú Phụng; Ấp Lộc Hiệp, xã Vĩnh Bình

22/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Vĩnh Bắc, xã Vĩnh Thành

23/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Vĩnh Chính, xã Vĩnh Thành

24/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Quân An, An Hòa, xã Long Thới; Ấp Long Hòa, xã Hòa Nghĩa

25/8/2020 (7h00-17h00): Ấp An Qui, xã Long Thới; Ấp Hòa Thanh, xã Hòa Nghĩa

26/8/2020 (7h00-17h00): Ấp An Hòa, xã Long Thới

27/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Bình An B, thị trấn Chợ Lách; Ấp Hưng Nhơn, Đại An, xã Hòa Nghĩa

28/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Quân An, An Hòa, xã Long Thới; Ấp Vĩnh Bắc, xã Vĩnh Thành

Điện lực Mỏ Cày Bắc

22/8/2020 (7h00-18h00): Ấp Chợ Xếp, Thành Hóa 1, xã Tân Thành Bình; Ấp Hòa Thới, xã Hòa Lộc

25/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Thanh Bình 1, xã Tân Thành Bình; Ấp Đông Thành, Đông Lợi, Đông Hòa, xã Thành An

26/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Phước Hậu, Phước Trung, xã Phước Mỹ Trung

27/8/2020 (7h00-18h00): Ấp Gia Khánh, Cái Tắc, Thanh Điền, xã Hưng Khánh Trung A

28/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Long 2, Tân Long 3, xã Tân Thành Bình; Ấp Thủ Sở, Gia Thạnh, xã Thạnh Ngãi