Điện lực thành phố Bến Tre

30/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Phú Hào, xã Phú Hưng

30/8/2020 (7h00-17h00): TT Thương mại đường Võ Nguyên Giáp

30/8/2020 (7h00-17h00): Bệnh viện Trần Văn An, Làng SOS phường 6

30/8/2020 (7h00-8h00; 15h00-16h00): KP 2, 3 phường 7, TP. Bến Tre

30/8/2020 (7h00-8h00; 15h00-16h00): Ấp Bình Thành, xã Bình Phú, TP. Bến Tre

31/8/2020 (7h00-17h00): KP 1 phường Phú Tân

1/9/2020 (7h00-17h00): Ấp 3 xã Phú Nhuận

3/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Phú Hữu, xã Phú Hưng

3/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Bình Thành, Bình Công, xã Bình Phú

4/9/2020 (7h00-17h00): KP 3 phường 7

Điện lực Ba Tri

29/8/2020 (6h00-18h00): Ấp 1, 2, 3, 4, 5 xã An Bình Tây, huyện Ba Tri

29/8/2020 (6h00-18h00): Xã Mỹ Nhơn, Mỹ Chánh, Mỹ Hòa, Mỹ Thạnh, Vĩnh An, Vĩnh Hòa, An Hòa Tây, Tân Thủy, An Thủy, Bảo Thuận, Bảo Thạnh, Tân Xuân, Phước Ngãi, Phú Lễ, An Đức, An Hiệp, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri.

31/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Giồng Sao, xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri

3/9/2020 (7h00-17h00): Ấp 3, ấp Phú Khương, xã Phú Lễ, huyện Ba Tri

4/9/2020 (7h00-17h00): Ấp 9 xã An Đức, huyện Ba Tri

4/9/2020 (7h00-17h00): Ấp 4 xã Tân Xuân, huyện Ba Tri

4/9/2020 (7h00-17h00): Ấp 4 xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri

Điện lực Mỏ Cày Nam

29/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Phú Đông, xã An Định

29/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Long Trạch, xã Cẩm Sơn

31/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Phú Sơn, xã Ngãi Đăng

1/9/2020 (7h00-17h00): Ấp An Phước, xã An Thới

1/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Bình Phú, xã Cẩm Sơn

3/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Hòa Phú 1, xã Định Thủy

3/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Hòa B, xã Minh Đức

4/9/2020 (7h00-17h00): Ấp An Hòa, xã An Thạnh

Điện lực Bình Đại

29/8/2020 (7h00-17h00): Ấp 4 xã Bình Thới

31/8/2020 (7h00-17h00): Ấp 7 xã Thạnh Phước

31/8/2020 (7h00-17h00): Ấp 1 xã Tam Hiệp

31/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Giồng Bông, Giồng Hổ, xã Thới Lai

31/8/2020 (8h00-8h50): NTCN Trần Anh Duy, xã Thạnh Trị

31/8/2020 (9h00-9h50): Công ty TNHH Siberian Primer Việt Nam, xã Thạnh Trị

31/8/2020 (10h00-11h00): Công ty TNHH Đảo Dừa, xã Thạnh Trị

31/8/2020 (13h00-13h50): Công ty TNHH Cấp nước Đan Mạch, xã Thạnh Trị

31/8/2020 (14h00-14h50): Cơ sở Hồ Thị Trang, xã Thạnh Trị

31/8/2020 (15h00-15h50): Cơ sở kinh doanh nước đá Chi Lê, xã Thạnh Trị

31/8/2020 (16h00-17h00): Công ty TNHH Mộc Hưng Thịnh Phát, xã Thạnh Trị

1/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Bình Chiến, thị trấn Bình Đại

1/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Giồng Bông, Giồng Hổ, xã Thới Lai

3/9/2020 (7h00-17h00): Xã Vang Quới Đông; Ấp 4 xã Phú Vang; Ấp Vinh Thái, xã Vang Quới Tây

3/9/2020 (7h00-17h00): Ấp 3 xã Bình Thới

3/9/2020 (8h00-8h50): NTCN Phạm Văn Vấn, xã Bình Thới

3/9/2020 (9h10-10h00): Công ty TNHH MTV Nguyên Phát, xã Thới Lai

3/9/2020 (10h10-11h00): Trường THPT Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Thị Thúy Phương, xã Châu Hưng

3/9/2020 (13h00-13h50): Chùa Vạn Đức 2, xã Long Hòa

3/9/2020 (14h00-14h50): Công ty CP Seavina, xã Long Hòa

3/9/2020 (15h00-17h00): Chùa Vạn Đức, xã Tam Hiệp

4/9/2020 (7h00-18h00): Xã Thạnh Phước (ngoại trừ ấp 7), xã Thừa Đức (ngoại trừ ấp Thừa Lợi); khu phố 1, 2, ấp Bình Chiến, thị trấn Bình Đại

Điện lực Thạnh Phú

29/8/2020 (7h30-17h00): Công ty TNHH MTV ĐT XD Út Thắng, khu phố 1 thị trấn Thạnh Phú

3/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Quí Thạnh, Quí Thế, xã Qưới Điền

3/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Vĩnh Nam, xã Đại Điền

4/9/2020 (7h30-17h00): Ấp An Điền, An Hội, xã An Thuận

Điện lực Châu Thành

29/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Tân, xã Tam Phước

30/8/2020 (7h00-18h00): Xã Tiên Thủy, Quới Thành, Phú Đức, Tiên Long, Tân Phú

31/8/2020 (9h30-16h00): Ấp Quới Thạnh Đông, xã Quới Sơn

1/9/2020 (8h00-11h00): Ấp Hòa An, xã Giao Long

3/9/2020 (13h30-16h00): Ấp 2 xã Tam Phước

3/9/2020 (13h30-16h00): Ấp Phước Thạnh 2, xã Thành Triệu

4/9/2020 (8h00-11h00; 13h30-17h00): Ấp Phước Lễ, xã Thành Triệu

4/9/2020 (8h00-11h00; 13h30-17h00): Ấp Phước Hưng, xã An Phước

Điện lực Giồng Trôm

31/8/2020 (8h00-17h00): Ấp 6 xã Phước Long

3/9/2020 (8h00-17h00): Ấp 1 xã Lương Qưới

3/9/2020 (8h00-17h00): Viễn thông Hưng Nhượng; Viễn thông Phước Long; Cơ sở Lê Văn Long; Cơ sở Đức Định

Điện lực Chợ Lách

29/8/2020 (7h00-18h00): Ấp Vĩnh Nam, Đông Nam, Lân Nam, Vĩnh Chính, Vĩnh Bắc, Bình Tây, Hòa Khánh, Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng 1, Vĩnh Hưng 2, xã Vĩnh Thành

29/8/2020 (7h00-18h00): Ấp Đông Kinh, xã Vĩnh Hòa

29/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Bình

30/8/2020 (7h00-17h00): Khu phố 2, 3 thị trấn Chợ Lách

30/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Vĩnh Chính, Vĩnh Bắc, xã Vĩnh Thành

31/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Phú Hiệp, Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Bình

31/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Phú Long, xã Hưng Khánh Trung B

1/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Phú Long, xã Hưng Khánh Trung B

Điện lực Mỏ Cày Bắc

29/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Thanh Sơn 1, Thanh Sơn 2, Thanh Sơn 3, xã Thanh Tân

29/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Long 2, xã Tân Thành Bình

30/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Phước Khánh, xã Phước Mỹ Trung

30/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Ông Cốm, Ông Thung, xã Thạnh Ngãi

31/8/2020 (7h00-17h00): Lưới hạ thế từ trụ trung thế 476CL/236 đến trụ trung thế 476CL/243 thuộc trạm 37,5kVA trụ 476/240/1 (T) tuyến Chợ Lách Mỏ Cày

1/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Cái Tắc, xã Hưng Khánh Trung A

3/9/2020 (7h00-17h00):  Ấp Ông Thung, xã Thạnh Ngãi

4/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Chợ Cũ, xã Thạnh Ngãi

4/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Gia Khánh, xã Hưng Khánh Trung A