Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

9/5/2023

7:00 - 17:00

KP 4 phường 7

10/5/2023

7:00 - 17:00

KP 2, 3 phường 4; KP 3 phường 1 nay thuộc phường An Hội; KP 4 phường Phú Khương

10/5/2023

13:00 - 17:00

Khách sạn Việt Úc

11/5/2023

7:00 - 17:00

KP 2, 3 phường Phú Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

9/5/2023

7:30 - 17:00

Ấp 1, 3 xã Tân Mỹ; Ấp Hòa Bình, xã Mỹ Hòa; Ấp Bến Vựa, xã Vĩnh Hòa; Ấp Nhơn Quới, xã Mỹ Nhơn; Ấp 7 xã An Hiệp; Ấp Tân Khai, xã Tân Hưng; Ấp 3 xã An Bình Tây

10/5/2023

7:30 - 17:00

Ấp 2, 6 xã An Hiệp; Ấp 6 xã An Ngãi Trung; Ấp Giồng Trôm, xã An Ngãi Tây; Ấp Cầu Vĩ, xã Mỹ Chánh

11/5/2023

7:30 - 17:00

Ấp 5 xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

9/5/2023

7:30 - 11:00

Ấp Tân Lộc, xã Tân Hội

9/5/2023

13:30 - 16:30

Công ty Cocovina xã Tân Hội (trạm chuyên dùng khách hàng)

10/5/2023

9:00 - 15:00

Ấp Bình Đông, Mỹ Đức, xã Hương Mỹ

11/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp Hội An, xã Đa Phước Hội; Ấp Vĩnh Khánh, xã An Thạnh; Ấp Bình Sơn, xã Ngãi Đăng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại     

9/5/2023

7:30 - 17:00

Ấp 2 xã Bình Thới; Ấp 4, Tân Định xã Định Trung; Ấp 3 xã Phú Long

10/5/2023

7:30 - 17:00

Ấp 3, Giồng Hổ, xã Thới Lai; Ấp 7, Lộc Sơn, xã Lộc Thuận

11/5/2023

7:30 - 17:00

Ấp 4, Việt Giữa, xã Thới Lai; Ấp 7, 8, Lộc Hòa, xã Lộc Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

11/5/2023

7:00 - 17:00

Ấp Xương Thới III, xã Thới Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

9/5/2023

8:00 - 9:00

Ấp Phú Hòa, xã Phú Túc; Ấp Phước Thạnh 2, xã Thành Triệu

9/5/2023

9:30 - 17:00

Ấp Phú Hòa, xã Phú Túc; Ấp Phước Thạnh 2, xã Thành Triệu

10/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp Phước Thạnh 2, xã Thành Triệu

11/5/2023

8:00 - 9:00

Ấp Tiên Tây Thượng, TT Tiên Thủy; Ấp Phú Ninh, xã Phú Đức; Ấp Hàm Luông, xã Tân Phú; Ấp Tiên Phú 1, Tiên Phú 2, Tiên Hưng, Tiên Chánh, Tiên Thạnh, xã Tiên Long

11/5/2023

9:15 - 10:30

Ấp Tiên Tây Thượng, TT Tiên Thủy; Ấp Phú Ninh, xã Phú Đức; Ấp Hàm Luông, xã Tân Phú; Ấp Tiên Phú 1, Tiên Phú 2, Tiên Hưng, Tiên Chánh, Tiên Thạnh, xã Tiên Long

11/5/2023

9:45 - 11:00

Ấp Tiên Tây Thượng, TT Tiên Thủy; Ấp Phú Ninh, xã Phú Đức; Ấp Hàm Luông, xã Tân Phú; Ấp Tiên Phú 1, Tiên Phú 2, Tiên Hưng, Tiên Chánh, Tiên Thạnh, xã Tiên Long

11/5/2023

10:45 - 11:30

Ấp Tiên Tây Thượng, TT Tiên Thủy; Ấp Phú Ninh, xã Phú Đức; Ấp Hàm Luông, xã Tân Phú; Ấp Tiên Phú 1, Tiên Phú 2, Tiên Hưng, Tiên Chánh, Tiên Thạnh, xã Tiên Long

11/5/2023

13:00 - 14:00

Ấp Tiên Tây Thượng, TT Tiên Thủy; Ấp Phú Ninh, xã Phú Đức; Ấp Hàm Luông, xã Tân Phú; Ấp Tiên Phú 1, Tiên Phú 2, Tiên Hưng, Tiên Chánh, Tiên Thạnh, xã Tiên Long

11/5/2023

14:15 - 15:15

Ấp Tiên Tây Thượng, TT Tiên Thủy; Ấp Phú Ninh, xã Phú Đức; Ấp Hàm Luông, xã Tân Phú; Ấp Tiên Phú 1, Tiên Phú 2, Tiên Hưng, Tiên Chánh, Tiên Thạnh, xã Tiên Long

11/5/2023

15:30 - 16:30

Ấp Tiên Tây Thượng, TT Tiên Thủy; Ấp Phú Ninh, xã Phú Đức; Ấp Hàm Luông, xã Tân Phú; Ấp Tiên Phú 1, Tiên Phú 2, Tiên Hưng, Tiên Chánh, Tiên Thạnh, xã Tiên Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

9/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp 6 xã Lương Hòa

10/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp Mỹ Thạnh xã Long Mỹ; Ấp 11 xã Tân Hào; Ấp 9 xã Tân Lợi Thạnh

11/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp 14 xã Tân Hào; Ấp Tân Hòa, xã Tân Thanh; Ấp Kinh Cũ, xã Phong Nẫm; Ấp 7 xã Mỹ Thạnh; Ấp 9 xã Tân Lợi Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

9/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp Phú Hội, xã Vĩnh Thành; Ấp Thanh Yên, xã Tân Thiềng

10/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp Bình An, TT Chợ Lách; Ấp Đại An, xã Hòa Nghĩa

11/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp Thới Định, TT Chợ Lách

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

9/5/2023

8:00 - 16:00

Ấp Giồng Chùa, xã Nhận Phú Tân; Ấp Gia Phước, xã Hưng Khánh Trung A

10/5/2023

7:30 - 17:00

Ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình; Ấp Hưng Long, xã Hòa Lộc

11/5/2023

7:30 - 17:00

Ấp Thanh Bình 1, xã Tân Thành Bình