Điện lực thành phố Bến Tre

5/9/2020 (7h00-17h00): Trường Chính trị, khu tập thể trường Chính trị

5/9/2020 (7h00-17h00): Ấp 1 xã Sơn Đông. Ấp 3, 4 xã Nhơn Thạnh

6/9/2020 (7h00-17h00): Ấp An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An. KP 1 phường Phú Tân

6/9/2020 (7h00-17h00): Cục thuế tỉnh

8/9/2020 (7h00-17h00): Ấp 2, 3 xã Sơn Đông

9/9/2020 (7h00-17h00): Ấp 3 xã Nhơn Thạnh. Ấp An Thạnh A, xã Mỹ Thạnh An

10/9/2020 (7h00-17h00): KP 1, 8 phường Phú Khương. Ấp Bình Thạnh, xã Bình Phú

11/9/2020 (8h00-17h00): KP 6, 7, 8 phường Phú Khương

Điện lực Ba Tri

5/9/2020 (7h00-17h00): KP 1 thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri

7/9/2020 (7h00-17h00): Ấp 6 xã An Đức. Ấp 5 xã An Thủy, huyện Ba Tri

8/9/2020 (7h00-17h00): Ấp 2 xã Mỹ Nhơn. Ấp 7 xã An Thủy, huyện Ba Tri

9/9/2020 (7h00-17h00): Ấp 2 xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri.

10/9/2020 (7h00-17h00): Ấp 3, 4 xã Tân Xuân, huyện Ba Tri.

11/9/2020 (7h00-17h00): Ấp 1, 2 xã An Bình Tây. Ấp 4 xã An Hiệp huyện Ba Tri

Điện lực Mỏ Cày Nam

6/9/2020 (7h00-17h00): Xã Phước Hiệp. Ấp An Thới, TT. Mỏ Cày. Ấp Định Hưng, Định Nghĩa, Định Nhơn, An Quới, Thanh Hưng, xã Định Thủy. Ấp Phước Điền, Phước Tân, Phước Lý, xã Bình Khánh

7/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Nhuận Trạch, xã Cẩm Sơn

8/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Long Trạch, xã Cẩm Sơn

9/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Phú Hữu, xã Cẩm Sơn. Ấp Tân Hòa B, xã Minh Đức

10/9/2020 (7h00-17h00): Ấp An Khánh, xã Phước Hiệp

Điện lực Bình Đại

5/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Thới An, xã Thới Thuận. Ấp 1, 3 xã Bình Thới

5/9/2020 (7h00-17h00): Khách hàng Lê Văn Vũ, xã Định Trung

8/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Thới Lợi 1, xã Thới Thuận. Ấp Hưng Thạnh, xã Châu Hưng. Ấp 2 xã Định Trung

8/9/2020 (8h00-8h50): NTCN Trần Thị Thanh Tâm, xã Đại Hòa Lộc

8/9/2020 (9h00-9h50): NTCN Dương Thành Sang, xã Đại Hòa Lộc

8/9/2020 (10h00-11h00): NTCN Nguyễn Đình Hùng, xã Đại Hòa Lộc

8/9/2020 (13h00-13h50): NTCN Nguyễn Thị Niệm, xã Đại Hòa Lộc

8/9/2020 (14h00-14h50): NTCN Nguyễn Thị Chi, xã Đại Hòa Lộc

8/9/2020 (15h00-16h00): NTCN Nguyễn Thị Thanh Nhàn, xã Đại Hòa Lộc

8/9/2020 (16h10-17h00): NTCN Trần Văn Bắc, xã Đại Hòa Lộc

9/9/2020 (7h00-17h00): Ấp 5 xã Bình Thắng. Ấp Giồng Bông, Giồng Hổ, xã Thới Lai

9/9/2020 (8h00-8h50): NTCN Đặng Ngọc Tính, xã Thạnh Trị

9/9/2020 (9h00-9h50): Khách hàng Anh Dũng, xã Thạnh Trị

9/9/2020 (10h00-11h00): NTCN Cao Văn Đạt, xã Thạnh Trị

9/9/2020 (13h00-13h50): NTCN Võ Tấn Bửu, xã Thạnh Trị

9/9/2020 (14h00-14h50): Khách hàng Trần Thị Kim Loan, xã Bình Thắng

9/9/2020 (15h00-15h50): DNTN Tiến Bảo, xã Bình Thới

9/9/2020 (16h00-17h00): NTCN Võ Văn Hận, xã Bình Thắng

10/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Phú Thạnh, xã Phú Thuận. Ấp 6 xã Bình Thắng. Ấp Giồng Bông, Giồng Hổ, xã Thới Lai. Ấp Hưng Chánh, xã Châu Hưng

10/9/2020 (8h00-8h50): NTCN Bùi Đặng Quốc, xã Thạnh Trị

10/9/2020 (9h20-10h10): Công ty TNHH Vạn Đức, xã Thạnh Phước

10/9/2020 (10h20-11h10): Công ty TNHH SX Nam Hoa, xã Thới Thuận

10/9/2020 (13h00-13h50): Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam, xã Thới Thuận

10/9/2020 (14h00-14h50): Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam, xã Thới Thuận

10/9/2020 (15h00-15h50): Công ty TNHH Giang Hải Minh, xã Thới Thuận

11/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Bình Lộc, xã Đại Hòa Lộc. Ấp 6 xã Thạnh Phước

Điện lực Thạnh Phú

5/9/2020 (7h30-17h00): Ấp Thạnh Mỹ, Thạnh Hưng, xã Mỹ An

10/9/2020 (7h30-17h00): Ấp Thạnh Hòa B, thị trấn Thạnh Phú

11/9/2020 (7h30-17h00): KP 1, thị trấn Thạnh Phú

Điện lực Châu Thành

5/9/2020 (7h30-17h00): Ấp Phú Thuận, xã Quới Thành. Ấp Tân Đông, xã Tân Phú

6/9/2020 (7h00-18h00): Ấp 3, 4 xã Hữu Định. KCN Giao Long

6/9/2020 (8h00-10h30): Ấp 2, Phước Thành, Phước Hậu, Phước Tân, xã Tam Phước

6/9/2020 (8h00-17h00): Xã Hữu Định, xã Phước Thạnh

6/9/2020 (11h00-14h00): Ấp 1, 2, 7, 9, Phước Thạnh, xã An Khánh. Ấp Phú Mỹ, Phú Thạnh, Phú Tân, xã Phú Túc

7/9/2020 (9h00-11h30): Ấp 3 xã An Khánh. Ấp Phú Mỹ, Phú Tân, xã Phú Túc. Ấp Bình An, xã Tường Đa, Phú Hòa, xã Quới Thành

7/9/2020 (13h30-17h00): Ấp 3 xã An Khánh. Ấp Phú Mỹ, Phú Tân, xã Phú Túc. Ấp Bình An, xã Tường Đa, Phú Hòa, xã Quới Thành

8/9/2020 (8h00-11h00; 8h00-13h00): Ấp 7 xã An Khánh. Ấp Hàm Luông, xã Tân Phú. Ấp Chánh, xã Tiên Thủy

9/9/2020 (7h00-17h00): Xã Quới Sơn

10/9/2020 (8h00-17h00): Ấp 1, 2 xã Hữu Định

11/9/2020 (7h00-17h00): Xã Phú Đức

Điện lực Giồng Trôm

6/9/2020 (7h30-17h00): Ấp 4 xã Châu Bình. Ấp Hòa Bình, xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri

6/9/2020 (7h30-17h00): KP 1, 2, 3 thị trấn. Ấp 2, 7 xã Bình Hòa. Ấp 4, 5, 6 xã Bình Thành, xã Tân Thanh. Ấp 1, 2 xã Hưng Nhượng

7/9/2020 (8h00-17h00): K/h Nguyễn Thanh Triều

7/9/2020 (8h00-17h00): Ấp 3 xã Thạnh Phú Đông. Ấp 4 xã Châu Bình. Ấp Hòa Bình, xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri

8/9/2020 (8h00-17h00): Ấp 6 xã Hưng Nhượng. Ấp 14 xã Tân Hào

9/9/2020 (7h00-17h00): Ấp 2A, 3, 4, 5, 6 xã Thạnh Phú Đông. Ấp 4 xã Châu Bình

10/9/2020 (7h00-17h00): Ấp 2A, 3, 4, 5, 6 xã Thạnh Phú Đông

11/9/2020 (7h00-17h00): Ấp 2A, 3, 4, 5, 6 xã Thạnh Phú Đông. Ấp 4 xã Hưng Nhượng. Ấp 8, 10 xã Hưng Lễ

Điện lực Chợ Lách

6/9/2020 (7h00-18h00): Ấp Tân Phú, Tân Thới, Thới Lộc, Phú Thới, Sơn Lân, Sơn Long, xã Sơn Định. Ấp Phú Long, Trung Hiệp, xã Hưng Khánh Trung B. Ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thành

7/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Long Quới, xã Long Thới. Ấp Long Hiệp, xã Hòa Nghĩa

8/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thành. Ấp Long Hòa, Long Quới, xã Long Thới. Ấp Long Hiệp, xã Hòa Nghĩa

9/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Phú Long, xã Hưng Khánh Trung B

Điện lực Mỏ Cày Bắc

5/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Tích Khánh, xã Khánh Thạnh Tân. Ấp Tân Đức A, xã Tân Bình

6/9/2020 (7h00-18h00): Ấp Gia Khánh, Cái Tắc, Thanh Điền, xã Hưng Khánh Trung A

7/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Thanh Bắc, xã Tân Thanh Tây

9/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Hưng Long, xã Hòa Lộc. Ấp Gia Khánh, xã Hưng Khánh Trung A

10/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Vĩnh Trị, xã Khánh Thạnh Tân. Ấp Ông Thung, xã Thạnh Ngãi. Ấp Thanh Bắc, xã Tân Thanh Tây

11/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Thông 3, 4, 5 xã Thanh Tân. Ấp Ông Thung, xã Thạnh Ngãi