Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

16/5/2023

7:00 - 17:00

Ấp 1, 2 xã Phú Nhuận; Ấp Phú Chiến, xã Phú Hưng

17/5/2023

7:00 - 17:00

KP 1, 8 phường Phú Khương; KP 1, 3, 4 phường 8

18/5/2023

7:00 - 17:00

KP 2 phường Phú Tân; KP 4 phường Phú Khương

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

16/5/2023

7:30 - 17:00

Ấp 3 xã An Ngãi Trung; Ấp 7 xã An Hiệp; Ấp Kinh Mới xã Tân Hưng

17/5/2023

7:30 - 17:00

Ấp 6 xã An Bình Tây, huyện Ba Tri

18/5/2023

7:30 - 17:00

KP An Thạnh, thị trấn Tiệm Tôm; Ấp Thạnh Hải, xã Bảo Thuận; Ấp 6 xã An Bình Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

18/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp Tân Điền, xã Thành Thới B; Ấp Thới Đức, Thới Khương, xã Thành Thới A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

16/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp 2 xã Thạnh Trị; Ấp 2, 3, Tân Long, Phước Thạnh xã Thạnh Phước

17/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp 4 xã Bình Thới; Ấp 3, 4 xã Bình Thắng

18/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp Bình Thuận, Bình Chiến, thị trấn Bình Đại

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

16/5/2023

7:30 - 11:00

Ấp Thạnh Hưng, xã Mỹ Hưng; Ấp Quí Thuận B, xã Hoà Lợi

16/5/2023

13:00 - 17:00

Ấp Thạnh B, xã Tân Phong

18/5/2023

7:00 - 11:00

Ấp Thạnh Thới B, xã Thạnh Hải

18/5/2023

13:00 - 17:00

Ấp Thạnh Thới B, xã Thạnh Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

16/5/2023

7:30 - 17:00

Ấp Phước Trạch, xã Phước Thạnh; Ấp Phú Thạnh, xã Phú Túc; Ấp Phú Luông, xã Tân Phú

17/5/2023

7:30 - 17:00

Ấp Tiên Tây Thượng, TT Tiên Thủy; Ấp Phú Hòa, Phú Thuận, xã Quới Thành; Ấp Tân Đông, Tân Quy, xã Tân Phú; Ấp Phú Tường, Song Phú, Phú Định, Phú Xuân, Phú Hội, Phú Lễ, xã Phú Đức; Ấp Tiên Lợi, xã Tiên Long; Ấp Phú Luông, xã Tân Phú

18/5/2023

8:00 - 9:30

Ấp 7, 8 xã Quới Sơn; Ấp Tân Đông, Tân Bắc, Tân Nam, xã Tân Phú

18/5/2023

10:00 - 11:00

Ấp 7, 8 xã Quới Sơn; Ấp Tân Đông, Tân Bắc, Tân Nam, xã Tân Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

16/5/2023

7:30 - 17:00

Ấp Thới An, xã Châu Hòa; Ấp Tân Lợi, xã Tân Thanh; Ấp 7 xã Bình Hòa

17/5/2023

7:30 - 17:00

KP 1, KP 2 Thị trấn; Ấp 4, Kinh Ngoài, xã Bình Hòa; Ấp Đồng Nhơn, xã Lương Quới; Ấp Phú Tân, xã Châu Hòa; Ấp Kinh Cũ, xã Phong Nẫm; Ấp 5 xã Lương Hòa

18/5/2023

7:30 - 17:00

Ấp 5A, 5B, 6 Thị trấn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

16/5/2023

8:00 - 11:00

Ấp Long Vinh, xã Long Thới

16/5/2023

13:00 - 17:00

Ấp Long Vinh, xã Long Thới; Ấp Cống, xã Phú Phụng

17/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp Bình Thanh, xã Hòa Nghĩa

17/5/2023

10:00 - 13:00

Ấp An Thạnh, xã Long Thới

18/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp Sông Lân, xã Phú Sơn

18/5/2023

10:00 - 13:00

Ấp Đông Nam, xã Vĩnh Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

17/5/2023

8:00 - 15:30

Ấp Tân Long 2, xã Tân Thành Bình

18/5/2023

8:00 - 15:30

Ấp Ông Cốm, Xốm Cối, xã Thạnh Ngãi