Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

23/5/2023

7:00 - 13:00

KP 1, KP 2 phường Phú Tân

23/5/2023

13:00 - 17:00

Ấp An Thuận B, xã Mỹ Thạnh An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri  

24/5/2023

7:30 - 15:30

Ấp 2, 5 xã An Bình Tây; Ấp Mỹ Thuận, Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh; Ấp Nhơn Phú, Nhơn Hòa, xã Mỹ Nhơn

25/5/2023

7:30 - 17:00

Ấp 1 xã Mỹ Thạnh; Ấp 6 xã Tân Xuân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

24/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp An Vĩnh, xã Đa Phước Hội; Ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Hội

25/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp Thị, xã Hương Mỹ; Ấp Tân Hậu, Tân Lễ, xã Tân Trung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

24/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp Thới Lợi 2, xã Thới Thuận

25/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp Thới Lợi 1, xã Thới Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

23/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Hải

24/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp An Hòa, xã An Nhơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

24/5/2023

7:30 - 12:00

Ấp Tiên Phú 1, xã Tiên Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm  

23/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp Lương Thuận, xã Lương Quới; Ấp Chợ, Nghĩa Huấn, xã Mỹ Thạnh; Ấp 3 xã Lương Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

24/5/2023

8:00 - 16:00

Ấp Bình An, TT Chợ Lách; Ấp Định Bình, xã Hòa Nghĩa

24/5/2023

10:00 - 13:00

Ấp Bình An, TT Chợ Lách; Ấp Định Bình, xã Hòa Nghĩa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

25/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp Cầu Cống, xã Nhuận Phú Tân