Điện lực thành phố Bến Tre

12/9/2020 (7h00-17h00): Ấp 2A, 2B, 3, Nhơn Nghĩa, Nhơn An, xã Nhơn Thạnh; Ấp 1, 2 xã Phú Nhuận

13/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Mỹ An A, xã Mỹ Thạnh An

13/9/2020 (7h00-17h00): KP 1 phường Phú Tân. Đường lộ vành đai phường Phú Tân

15/9/2020 (7h00-17h00): KP 4 phường 5

16/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Bình Thành, xã Bình Phú

17/9/2020 (7h00-13h00): Ấp 3, 4 xã Nhơn Thạnh

17/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Mỹ An C, xã Mỹ Thạnh An

18/9/2020 (8h00-17h00): KP 1, 2, 3 phường 1 nay thuộc phường An Hội

18/9/2020 (8h00-17h00): Ấp 1 xã Sơn Đông; KP Bình Khởi phường 6

Điện lực Ba Tri

12/9/2020 (7h00-17h00): Ấp 8 xã An Thủy, huyện Ba Tri

12/9/2020 (7h00-17h00): KP 2, 3 thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri.

15/9/2020 (7h00-17h00): Ấp 6 xã Tân Xuân, huyện Ba Tri

16/9/2020 (7h00-17h00): Ấp 8 xã An Đức, huyện Ba Tri

17/9/2020 (7h00-17h00): Ấp 5 xã An Hiệp, huyện Ba Tri

18/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Giồng Sao, xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri

18/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Giồng Cốc, xã An Đức, huyện Ba Tri

Điện lực Mỏ Cày Nam

12/9/2020 (7h00-13h00): KP 2 thị trấn Mỏ Cày

15/9/2020 (8h00-16h00): Ấp Tân Quới Đông B, xã Minh Đức; Ấp Phú Long Phụng B, xã Phú Khánh

16/9/2020 (8h00-16h00): Ấp Tân Quới Đông B, xã Minh Đức; Ấp Phú Long Phụng B, xã Phú Khánh

17/9/2020 (8h00-16h00): Ấp Tân Quới Đông B, xã Minh Đức; Ấp Phú Long Phụng B, xã Phú Khánh

Điện lực Bình Đại

12/9/2020 (7h00-17h00): KP 2, ấp Bình Hòa, thị trấn Bình Đại

15/9/2020 (7h00-17h00): Ấp 7 xã Vang Quới Tây

16/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Bình Huề 1, Bình Huề 2, xã Đại Hòa Lộc. Ấp 1, 2 xã Thạnh Trị

16/9/2020 (8h00-8h50): NTCN Lê Phước Lập, xã Bình Thắng

16/9/2020 (9h00-9h50): NTCN Nguyễn Thị Phương Duyên, xã Bình Thắng

16/9/2020 (10h00-11h00): Khách hàng Nguyễn Minh Hải, xã Bình Thắng

16/9/2020 (13h00-13h50): Công ty TNHH Gỗ Bình An Phát, xã Thừa Đức

16/9/2020 (14h00-14h50): NTCN Lê Thanh Bình, xã Thừa Đức

16/9/2020 (15h00-15h50): NTCN Vũ Văn Thịnh, xã Thừa Đức

16/9/2020 (16h00-17h00): NTCN Trần Văn Bắc, xã Thừa Đức

17/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Việc Giữa, xã Thới Lai. Ấp 6 xã Thạnh Phước. Ấp Hưng Nhơn, xã Châu Hưng. Ấp 4 xã Bình Thới

18/9/2020 (7h00-17h00): Ấp 1, 2 xã Bình Thới. Ấp 1 xã Định Trung

Điện lực Thạnh Phú

12/9/2020 (7h30-17h00): Ấp Thạnh Mỹ, Thạnh Trị Thượng, Thạnh Hưng, xã Mỹ Hưng

13/9/2020 (7h30-17h00): Trạm chuyên dùng Trường THPT Giao Thạnh

14/9/2020 (7h30-17h00): Ấp An Thạnh, An Ngãi, xã An Thạnh. Ấp An Ninh, xã An Qui

15/9/2020 (7h30-17h00): Ấp Thạnh Hòa B, thị trấn Thạnh Phú

15/9/2020 (13h00-17h00): Ấp An Bình, xã An Nhơn

16/9/2020 (7h30-17h00): Ấp Xương Thới II, Xương Thới III, Xương Long, xã Thới Thạnh. KP 1 thị trấn Thạnh Phú

16/9/2020 (11h30-17h00): Ấp An Khương A, xã An Điền

17/9/2020 (7h30-17h00): Ấp Xương Thạnh, xã Thới Thạnh. Ấp An Phú, xã An Qui

18/9/2020 (7h30-17h00): Ấp Xương Long, Xương Thạnh, xã Thới Thạnh. Ấp An Khương A, xã An Điền

Điện lực Châu Thành

12/9/2020 (7h00-17h00): Xã Thành Triệu, Phú Túc

14/9/2020 (8h00-16h00): Ấp An Hòa, Hòa Thanh, xã An Hiệp

14/9/2020 (9h30-11h00): Ấp 9 xã Tân Thạch

15/9/2020 (8h00-15h00): Ấp Phước Thành, xã Phước Thạnh. Ấp 8, 9 xã Tân Thạch. Ấp Hòa Thanh, xã An Hóa

16/9/2020 (7h00-18h00): Ấp Phú Ninh, Phú Long, Phú Hội, xã Phú Đức. Ấp Hòa Thanh, xã An Hóa. Ấp Hòa Long, xã Giao Long

17/9/2020 (7h00-18h00): Ấp Mỹ Phú, Tân Nam, Tân Qui, Phú Luông, Hàm Luông, xã Tân Phú. Ấp Phước Hựu, xã Tam Phước

18/9/2020 (7h00-18h00): Ấp Khánh Hội Đông, Khánh Hội Tây, xã Tiên Thủy

Điện lực Giồng Trôm

12/9/2020 (7h30-17h00): Ấp Thới Trị, xã Châu Hòa. Ấp 1, 2, 3, 6, 7, 8 xã Châu Bình. Ấp 11, 12 xã Hưng Lễ

13/9/2020 (7h30-17h00): Ấp 1 xã Tân Hào

14/9/2020 (8h00-17h00): Ấp 2 xã Hưng Nhượng. Ấp 3 xã Hưng Phong

15/9/2020 (8h00-17h00): Ấp 7 xã Thuận Điền. Ấp 6 xã Lương Hòa

16/9/2020 (8h00-17h00): Ấp 7 xã Bình Hòa

Điện lực Chợ Lách

14/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Bình Thanh, Hòa Thạnh, xã Hoà Nghĩa. Ấp Phú Long, xã Hưng Khánh Trung B

15/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Phú Long, xã Hưng Khánh Trung B. Ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thành

15/9/2020 (7h00-18h00): Ấp Lân Tây, xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách

16/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Long Hiệp, xã Hòa Nghĩa. Ấp Long Vinh, xã Long Thới

17/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Phú, xã Sơn Định. Ấp Long Huê, Quân An, xã Long Thới

18/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Long Quới, xã Long Thới

Điện lực Mỏ Cày Bắc

12/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Đức B, xã Tân Bình. Ấp Gia Thạnh, xã Thạnh Ngãi

13/9/2020 (7h00-18h00): Ấp Phước Khánh, Phước Lý, Phước Hậu, xã Phước Mỹ Trung. Ấp Gia Phước, xã Hưng Khánh Trung A. Ấp Thanh Hòa, xã Thành An

15/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Ông Thung, xã Thạnh Ngãi

16/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Thành Hóa 1, xã Tân Thành Bình

17/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Ông Thung, Chợ Cũ, Chợ Mới, xã Thạnh Ngãi

18/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Vĩnh Trị, xã Khánh Thạnh Tân. Ấp Tân Thuận, xã Tân Bình