Ngày

Giờ

Điện lực Phan Thiết

29/3/2023

8:00 - 17:00

Trục đường Trường Chinh đoạn từ ngã 5 Đặng Văn Lãnh đến cầu Bà Tiên thuộc xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết

30/3/2023

8:00 - 17:00

Khu dân cư Lò Vôi thuộc phường Xuân An, TP Phan Thiết

2/4/2023

7:00 - 17:00

Xã Mương Mán; Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam

2/4/2023

8:00 - 17:00

Xã Tiến Thành, TP Phan Thiết

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Phong

29/3/2023

8:00 - 12:00

Xã Hòa Minh; KP Thanh Giang 1, TT Phan Rí Cửa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Tân

29/3/2023

8:00 - 12:00

Thôn Đá Mài 1, xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quý

31/3/2023

7:30 - 15:00

Một phần thôn Đông Hải, xã Long Hải, huyện Phú Quý

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Thuận Bắc

29/3/2023

8:00 - 9:30

Một phần thôn Thuận Điền, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc

31/3/2023

7:30 - 12:30

Một phần thôn 1, 2, thôn Kuke, xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc

3/4/2023

8:00 - 16:00

Một phần KP Phú An, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc