Ngày

Giờ

Điện lực Thủ Dầu Một

27/4/2023

11:00 - 12:30

KV đường Lê Văn Tách, lưới hạ thế thuộc trạm Lê Chí Dân 3, phường Hiệp An

28/4/2023

8:00 - 12:00

KV đường Lê Chí Dân lưới hạ thế thuộc trạm Lò Lu 3, phường Tương Bình Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận An   

27/4/2023

8:00 - 16:00

KV lưới hạ áp trạm khu 3 xã 3-2 (Thuận An); lưới hạ áp trạm cầu Ông Bố (Thuận An)

28/4/2023

10:00 - 16:00

KV lưới hạ áp trạm KDC Việt Sing 27 (Thuận An)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cát

27/4/2023

7:30 - 12:30

KV trạm 04 Bàu Trâm (Bến Cát)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dầu Tiếng

28/4/2023

8:00 - 16:30

Ấp Chiến Thắng, xã Định An; ấp Hiệp Thọ, xã Định Hiệp (Dầu Tiếng)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Uyên

27/4/2023

8:00 - 13:00

KV trạm Bình Chuẩn 4B, phường Bình Chuẩn (Thuận An); KV trạm Thạnh Hội 13, xã Thạnh Hội (Tân Uyên)

27/4/2023

11:00 - 13:00

KV đường Tân Phước Khánh 21 (Tân Uyên)

27/4/2023

11:00 - 16:00

KV trạm Quân đội, DNTN Hải Sơn, phường Tân Phước Khánh (Tân Uyên)

27/4/2023

13:00 - 17:00

KV trạm đình Tân Long 2, phường Tân Hiệp (Tân Uyên)

28/4/2023

8:00 - 13:00

KV trạm Long Hội 5, trạm NT Nguyễn Văn Cu, phường Tân Phước Khánh (Tân Uyên); KV trạm đài liệt sĩ Thái Hòa 4, phường Tân Phước Khánh (Tân Uyên)

28/4/2023

13:00 - 17:00

KV trạm Long Hội 4, phường Tân Phước Khánh (Tân Uyên); KV trạm Thạnh Hội 3, xã Thạnh Hội (Tân Uyên)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bắc Tân Uyên

27/4/2023

11:30 - 13:30

KV từ ngã 3 Sình dọc đường giao thông nông thôn đường Tân Lập 02, đường Tân Lập 03, xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên