Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cát

31/5/2023

7:30 - 16:30

KV nhánh rẽ Bến Dòng Sỏi, HKD Phương Trinh, Vương Văn Khánh, phân bón Thành Tâm (Bến Cát)

1/6/2023

7:30 - 16:30

KV trạm 5 KĐT Mỹ Phước 2 (Bến Cát)

2/6/2023

7:30 - 16:30

KV trạm ấp 4 Chánh Phú Hòa (Bến Cát)

  

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Uyên

31/5/2023

5:00 - 7:00

KV từ ngã 3 Góc Gòn dọc đường ĐT 746 phía trái đường đến Công ty Tú Sơn (Tân Uyên)

31/5/2023

8:00 - 16:00

KV Trang trại chăn nuôi gà Nguyễn Văn Tấn; Cty TNHH MTV gỗ Hoàng Minh Đức (T2); Cơ sở Xuân Lam; Cty TNHH MTV SX Lan Ngọc (T2); Cty TNHH SX sơn Vina Phát; Cty TNHH sơn Vina; Cty TNHH bao bì giấy Vĩnh Thịnh; HKD CT Nguyễn Ngọc Tâm (Tân Uyên)

1/6/2023

9:00 - 14:00

KV Cơ sở Đông Hậu; Cty TNHH MTV trang trí nội thất Lâm Bảo; Cty TNHH gốm sứ Hùng Vương (Tân Uyên)

  

Ngày

Giờ

Điện lực Trung Tâm

31/5/2023

8:00 - 10:30

KV lưới hạ thế trạm KTĐC Phú Chánh B3, phường Hòa Phú (TDM)

31/5/2023

10:30 - 12:30

KV lưới hạ thế trạm KTĐC Phú Chánh B4, phường Hòa Phú (TDM)

31/5/2023

13:00 - 16:30

KV lưới hạ thế trạm KTĐC Phú Chánh 2, phường Hòa Phú (TDM)

1/6/2023

8:00 - 10:30

KV lưới hạ thế trạm KTĐC Phú Chánh A, phường Hòa Phú (TDM)

1/6/2023

10:30 - 12:30

KV lưới hạ thế trạm KTĐC Phú Chánh A1-1, phường Hòa Phú (TDM)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bắc Tân Uyên

1/6/2023

8:00 - 14:30

KV trang trại Nguyễn Thị Kim, TT Đỗ Văn Lâm, trang trại Đỗ Thị Thái, Thịnh Thương 8, Võ Văn Khánh, TT Võ Châu Hòa T4, Trần Duy Cận, TT Ngọc Bích, trang trại Trần Minh Đô, CS Nguyễn Huỳnh Sơn, TT Lê Thanh Thảo T2, TT Lâm Thành Thanh, Nguyễn Trần T2, CN Viettel Bình Dương, TT Nguyễn Văn Thảo