Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xoài

4/4/2023

7:30 - 11:30

Ấp Thuận Hải, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú

4/4/2023

13:30 - 16:00

KP Phú Cường, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chơn Thành

2/4/2023

8:30 - 16:00

Nhánh rẽ Công ty TNHH TM Vina, KP 3A phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Đốp

3/4/2023

7:30 - 16:30

Một phần thôn 5 xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Đăng

4/4/2023

8:00 - 11:30

Một phần xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Gia Mập

4/4/2023

8:00 - 12:00

Thôn 8 xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập

4/4/2023

13:30 - 16:00

Thôn Đắk Á, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập