Điện lực Đồng Xoài

23/6/2020 (7h30-9h10): TBA Viễn thông Bình Phước trụ 44AB tuyến 475 Đồng Xoài, phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài

23/6/2020 (9h30-11h00): TBA Ngọc Song Trần trụ 46A/1 tuyến 475 Đồng Xoài, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài 

23/6/2020 (13h30-14h40): TBA Thái Vi II trụ 26A/3 tuyến 473 Đồng Xoài, phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài 

23/6/2020 (15h00-16h30): TBA Nhà hàng Sáu Băng trụ 18A/2 tuyến 473 Đồng Xoài, phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài 

24/6/2020 (10h00-11h30): TBA ADVIC trụ 236/01 tuyến 476 Đồng Xoài, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú

24/6/2020 (13h30-14h30): TBA Hoàng Đạt trụ 61/03B/01 tuyến 474 Đồng Xoài, xã Tiến Hưng, TP. Đồng Xoài

Điện lực Phước Long

25/6/2020 (8h00-11h30): Thôn Bình Trung, xã Phước Tín, TX. Phước Long

Điện lực Phú Riềng

22/6/2020 (7h30-16h00): Một phần thôn 1 gần khu vực UBND xã Long Hưng và các thôn 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 xã Long Hưng, huyện Phú Riềng

Điện lực Chơn Thành

21/6/2020 (8h00-11h00): Công ty MDF Dong Wha ngăn lộ 478 - ấp 3B xã Minh Hưng, Chơn Thành

21/6/2020 (8h00-17h00): Một phần khu vực ấp 3B, ấp 6 xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

21/6/2020 (8h00-8h15; 16h50-17h10): Một phần khu vực ấp 3B, ấp 6, ấp 3A, ấp 9, ấp 10 xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

Điện lực Bù Đốp

24/6/2020 (7h30-11h00): Một phần thôn 6B, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập; Thôn 5, 8, 10 xã Long Bình, huyện Phú Riềng

26/6/2020 (7h30-11h00): Thôn Bù Tam, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập

Điện lực Đồng Phú

20/6/2020 (7h30-16h00): Một phần ấp 4B, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú

24/6/2020 (7h30-11h30): Xã Tân Hoà, Tân Lợi, huyện Đồng Phú

Điện lực Bù Gia Mập

25/6/2020 (8h00-9h00): Một phần thôn Bù Ka, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập

25/6/2020 (9h30-10h30): Một phần thôn Đắk U, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập

25/6/2020 (11h00-12h00): Một phần thôn 4, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập

25/6/2020 (13h30-14h30; 15h00-16h00): Một phần thôn Bù Khơn, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập

Điện lực Hớn Quản

26/6/2020 (7h30-11h30): Một phần xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản