Điện lực Phước Long

29/6/2020 (6h00-6h10; 12h00-12h10): Xã Phước Tín, Phước Tân, TX Phước Long

29/6/2020 (7h30-11h30): Thôn Phước Lộc, xã Phước Tín, TX Phước Long

30/6/2020 (7h30-11h30): TBA Thái Mỹ, xã Phước Tín, TX Phước Long

Điện lực Bù Đốp

29/6/2020 (7h30-11h00): Một phần ấp Tân Lập, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp

30/6/2020 (7h30-11h00): Một phần ấp Tân Bình, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp

1/7/2020 (7h30-16h00): Xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập

2/7/2020 (7h30-16h00): Ấp Thanh Sơn, TT Thanh Bình, huyện Bù Đốp

Điện lực Bù Gia Mập

2/7/2020 (7h30-11h30): Một phần thôn 3, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập

2/7/2020 (8h00-8h30): HKD Nguyễn Đức Sơn, thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

2/7/2020 (9h00-9h45): HKD Nguyễn Văn Dũng, thôn Phước Sơn, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập

2/7/2020 (10h00-11h30): HKD Mai Văn Tứ, thôn Phước Sơn, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập

2/7/2020 (13h00-16h30): Một phần thôn 3 Suối Đồn, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập

2/7/2020 (13h00-13h30): Trung tâm BTXH Bình Đức, thôn Sơn Trung, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập

2/7/2020 (14h00-14h30): Khách hàng Võ Thành Liêm, thôn Sơn Trung, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập

2/7/2020 (15h30-16h00): Khách hàng Đỗ Thị Xâm, thôn 03, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập

3/7/2020 (8h00-9h30): Khách hàng Vũ Văn Công, thôn 01, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập

3/7/2020 (10h00-11h30): Khách hàng Đỗ Văn Cẩu, thôn 01, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập

3/7/2020 (13h00-14h30): Khách hàng Công ty Bách Hỷ, thôn 01, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập