Điện lực Đồng Xoài

4/7/2020 (6h00-6h15; 12h00-12h15): Xã Tân Thành, TP. Đồng Xoài

4/7/2020 (7h00-11h30): Một phần KP Tân Trà 2, phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài 

4/7/2020 (7h30-11h30): KP Phú Cường, KP Phú Thanh, KP Phú Mỹ, KP Phú Lộc, KP Phú Thịnh, phường Tân Phú; KP 1, 2, 3, 5 phường Tiến Thành, TP. Đồng Xoài 

10/7/2020 (7h00-16h00): Một phần KP Suối Đá, phường Tân Xuân, TP. Đồng Xoài 

Điện lực Phước Long

7/7/2020 (8h00-10h00): Phường Sơn Giang, TX Phước Long

10/7/2020 (7h30-7h45; 14h00-14h15): Thôn Nhơn Hòa 2, xã Long Giang, TX. Phước Long

10/7/2020 (8h00-10h00): Một phần phường Long Phước, TX. Phước Long

10/7/2020 (8h00-14h45): Phường Long Phước, TX Phước Long

Điện lực Bù Đốp

6/7/2020 (7h30-11h30): Ấp Sóc Nê, ấp Tân Phước, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp

7/7/2020 (7h30-11h30): Ấp 1 xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp

Điện lực Đồng Phú

5/7/2020 (8h30-16h30): KCN Bắc Đồng Phú, TT Tân Phú, huyện Đồng Phú

Điện lực Bù Gia Mập

10/7/2020 (7h30-11h30): Một phần thôn Đắk U, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập

Điện lực Hớn Quản

5/7/2020 (11h00-12h00): Một phần ấp 1 thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản

10/7/2020 (7h30-13h00): Một phần khu vực xã Thanh An, huyện Hớn Quản

10/7/2020 (8h00-10h00): Mỏ đá Hải Vương thuộc xã Minh Đức, huyện Hớn Quản

10/7/2020 (10h30-11h30): TBA Huỳnh Minh Tuấn, Huỳnh Tú Anh thuộc xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản

10/7/2020 (13h00-15h00): Công ty Tân Tiến Phát thuộc xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản

10/7/2020 (15h30-16h30): Công ty Nam Thiên Bản thuộc xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản