Điện lực Đồng Xoài

13/7/2020 (13h30-16h00): Một phần KP Suối Cam, phường Tiến Thành, TP. Đồng Xoài

14/7/2020 (8h00-9h00): TBA XNK Bình Phước ấp 3, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú (III-750kVA)

14/7/2020 (8h30-9h30): Một phần ấp Tân Phú, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú 

14/7/2020 (13h20-14h10): TBA The Gold 3 (siêu thị The Gold Mart) ấp 2, phường Tiến Thành, TP. Đồng Xoài

14/7/2020 (13h30-14h40): Một phần KP 1, 2 phường Tân Đồng, TP. Đồng Xoài

14/7/2020 (14h30-15h10): TBA Trường dạy nghề tư thục Bình Phước, xã Tân Thành, TP. Đồng Xoài

14/7/2020 (15h00-16h15): Một phần KP Phú Mỹ, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài

14/7/2020 (15h50-16h30): TBA Nhà máy chế biến Mủ Thuận Phú, ấp Thuận Phú 1, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú (III-250kVA)

16/7/2020 (7h00-16h00): Một phần KP Tân Trà, Suối Đá, Phước Bình, phường Tân Xuân; KP Phước Hòa, Phước An, phường Tân Thiện, TP. Đồng Xoài 

Điện lực Phước Long

14/7/2020 (8h00-11h30): TBA Vơn Quyên, TBA Nguyễn Thị Trinh, phường Long Phước, TX. Phước Long

15/7/2020 (7h30-16h30): Một phần KP 2 phường Long Thủy, TX. Phước Long

15/7/2020 (8h00-10h30): Một phần phường Long Phước, TX. Phước Long

16/7/2020 (8h00-15h00): Một phần xã Phước Tân, huyện Phú Riềng

Điện lực Bù Đăng

14/7/2020 (7h30-12h00): Thôn 5, thôn 8 và một phần thôn 3, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng

Điện lực Chơn Thành

12/7/2020 (8h00-16h00): Một phần KP Trung Lợi, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành

12/7/2020 (8h00-17h00): Nhánh rẽ Trang trại Sáu Hành, ấp 1 xã Nha Bích, huyện Chơn Thành

13/7/2020 (7h30-16h30): Ấp 4 xã Nha Bích,  huyện Chơn Thành; Một phần ấp Xa Lách, xã Tân Quang, huyện Hớn Quản

Điện lực Lộc Ninh

17/7/2020 (8h00-11h30): Ấp 7, ấp 54, ấp 8 xã Lộc An, huyện Lộc Ninh

Điện lực Bù Đốp

11/7/2020 (7h30-16h30): Thôn Bình Thủy, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập

13/7/2020 (7h30-11h30): Một phần ấp 6 xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp

13/7/2020 (7h30-11h30): Một phần ấp 1 xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp

14/7/2020 (7h30-11h30): Một phần thôn 3 xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp

15/7/2020 (7h30-11h30): Một phần thôn 5 xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp

Điện lực Đồng Phú

11/7/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp 1 xã Tân Lập, huyện Đồng Phú

13/7/2020 (7h30-11h30): Công ty Kumnam Print Bình Phước, TT Tân Phú, huyện Đồng Phú

15/7/2020 (7h30-9h30; 9h40-11h40; 13h30-15h30; 15h50-16h50): Một phần KP Thắng Lợi, TT Tân Phú, huyện Đồng Phú

16/7/2020 (6h30-6h45; 16h30-16h45): Xã Tân Phước và một phần các xã: Tân Hưng, Tân Lợi, Tân Hòa, huyện Đồng Phú

16/7/2020 (6h30-6h45; 16h30-16h45): Xã Tân Lập và một phần các xã: Tân Hưng, Tân Lợi, Tân Hòa, huyện Đồng Phú

Điện lực Bù Gia Mập

16/7/2020 (7h30-16h30): Thôn 6 xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập; Thôn Cây Da, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập

Điện lực Hớn Quản

17/7/2020 (7h30-11h30): Ấp Sóc 5 xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản

17/7/2020 (7h40-9h40): Công ty TNHH Hòa Hiệp Đồng Nai

17/7/2020 (10h30-12h30): Cơ sở sản xuất gạch Phước Hải

17/7/2020 (13h30-15h30): Cơ sở sản xuất gạch Thành Công