Điện lực Đồng Xoài

18/7/2020 (7h30-8h50): Nhà điều hành ĐL Bình Phước KP 1 phường Tiến Thành, TP. Đồng Xoài 

21/7/2020 (7h00-16h00): Ấp 2, ấp 4 xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú

21/7/2020 (7h30-13h00): Công ty Phúc Thịnh 2 KCN Đồng Xoài 1 phường Tiến Thành, TP. Đồng Xoài

24/7/2020 (7h00-16h00): Ấp Thuận Tiến, ấp Thuận Thành, ấp Đồng Búa, ấp Cầu Cháy, xã Thuận Lợi huyện Đồng Phú; Ấp Bàu cây Me, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú

Điện lực Phước Long

18/7/2020 (8h00-11h30): TBA chiếu sáng Suối Dung KP 1, phường Long Thủy, thị xã Phước Long

21/7/2020 (7h30-10h00): BCH Quân sự và TBA bơm nước thị xã Phước Long

21/7/2020 (10h30-11h30): Một phần KP 5 phường Long Thủy, thị xã Phước Long

23/7/2020 (6h00-6h10; 12h00-12h10): Một phần xã Phước Tín, thị xã Phước Long; xã Phước Tân, huyện Phú Riềng

23/7/2020 (7h30-11h30): Một phần xã Phước Tín, thị xã Phước Long

24/7/2020 (7h30-9h00): TBA Trường Phước Khu 5 phường Thác Mơ, thị xã Phước Long

24/7/2020 (8h30-10h00): TBA Đặng Thị Liên Khu phố 4 phường Long Thủy, thị xã Phước Long

24/7/2020 (9h00-10h30): TBA Như Sơn Khu phố 4 phường Long Thủy, thị xã Phước Long

24/7/2020 (10h00-11h30): TBA Đặng Thị Thu Thảo xã Long Giang, thị xã Phước Long

24/7/2020 (13h20-15h30): TBA Ánh Thi Khu phố 7 phường Long Phước, thị xã Phước Long

24/7/2020 (14h00-15h40): TBA Bình Tân thôn Phước Hòa, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng

24/7/2020 (15h00-17h00): TBA Phạm Văn Đen Khu phố Phước Sơn, phường Phước Bình, thị xã Phước Long 

Điện lực Bù Đăng

21/7/2020 (8h00-9h00): Khách hàng Trần Quang Bay, TT Đức Phong, huyện Bù Đăng

21/7/2020 (9h30-10h20): Toàn bộ trạm Bầu Lác 33, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng

21/7/2020 (9h40-10h30): Khách hàng Trần Phong Nhã, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng

21/7/2020 (10h30-11h30): Khách hàng DNTN Thống Nhất, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng

21/7/2020 (10h40-11h30): Khách hàng Lê Thị Thanh Tâm, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng

21/7/2020 (13h30-14h40): Khách hàng Lê Hữu Hiếu, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng

21/7/2020 (14h00-15h00): Toàn bộ trạm ĐCĐC Đồng Nai 05, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng

21/7/2020 (15h00-16h00): Toàn bộ trạm Minh Hưng 146, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng

Điện lực Phú Riềng

21/7/2020 (8h30-10h00): Một phần thôn 3 xã Long Hưng, huyện Phú Riềng,

Điện lực Chơn Thành

19/7/2020 (8h00-15h00): TBA Công ty Lâm Vũ (Thảo Sơn cũ) tuyến 472 Chơn Thành (ấp 1 xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành)

22/7/2020 (7h30-16h30): Một phần ấp 4, ấp 5 xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

24/7/2020 (8h00-8h40): Công ty Lâm Vũ (xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành)

24/7/2020 (8h50-9h30): Công ty Viticella tuyến 472 Chơn Thành (TT Chơn Thành huyện Chơn Thành)

24/7/2020 (9h40-10h10): Công ty Kim Ngoan (TT Chơn Thành huyện Chơn Thành)

24/7/2020 (10h20-10h50): Trạm Ra Đa Chơn Thành (TT Chơn Thành huyện Chơn Thành)

24/7/2020 (11h00-11h40): Trường Chu Văn An (TT Chơn Thành huyện Chơn Thành)

24/7/2020 (13h30-14h10): Công ty Nhật Dinh (TT Chơn Thành huyện Chơn Thành)

Điện lực Bù Đốp

20/7/2020 (7h30-16h00): Thôn 4 xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp

21/7/2020 (7h30-11h30): Thôn Bình Tiến, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập

Điện lực Đồng Phú

19/7/2020 (5h00-17h00): Công ty FSC Việt Nam xã Tân Lập, huyện Đồng Phú

19/7/2020 (5h00-17h00): Xã Tân Lập, TT Tân Phú, huyện Đồng Phú

19/7/2020 (5h00-17h00): Xã Tân Lợi, xã Tân Hưng, xã Tân Hoà, huyện Đồng Phú

19/7/2020 (5h00-11h30): Xã Tân Tiến, TT Tân Phú, huyện Đồng Phú

22/7/2020 (7h00-13h00): Ấp Phước Tâm, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú

Điện lực Hớn Quản

18/7/2020 (7h30-8h30): Công ty TNHH CN cao su Hà Thành

18/7/2020 (8h30-9h30): Công ty Cao su Bình Long

18/7/2020 (9h00-11h00): Công ty TNHH MTV TM SX Phước Lộc

18/7/2020 (10h30-12h30): Công ty Tân Nguyên

18/7/2020 (13h30-14h40): Trường mầm non Tân Hưng

18/7/2020 (14h00-16h00): TBA Phân bón Nga Mỹ

24/7/2020 (7h00-11h30): Một phần xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản