Điện lực Đồng Xoài

28/7/2020 (7h30-15h30): Ấp Thuận Hải, Thuận Phú 1, Bù Xăng, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú

Điện lực Phước Long

29/7/2020 (7h30-8h30; 9h00-11h00; 13h10-15h00): Một phần phường Thác Mơ, thị xã Phước Long

30/7/2020 (7h30-9h00; 9h15-11h00; 13h10-15h45): Một phần phường Thác Mơ, thị xã Phước Long

30/7/2020 (16h00-16h30): Một phần phường Long Phước, thị xã Phước Long

31/7/2020 (8h00-8h45): Một phần xã Phước Tân, huyện Phú Riềng

31/7/2020 (8h00-9h00): Thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng

31/7/2020 (9h30-11h30): Thôn 7 phường Sơn Giang, TX Phước Long

Điện lực Chơn Thành

27/7/2020 (8h00-10h30): Một phần ấp 7 xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành

31/7/2020 (7h30-11h30): Một phần khu phố Trung Lợi, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành

31/7/2020 (13h00-15h00): Một phần ấp 3 xã Minh Thành, huyện Chơn Thành

Điện lực Lộc Ninh

28/7/2020 (8h00-9h00): Xã Lộc Hòa, Lộc An, Lộc Thạnh, khu vực cửa khẩu Hoa Lư, huyện Lộc Ninh

Điện lực Bù Đốp

27/7/2020 (8h00-9h30): Một phần thôn 3, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp

28/7/2020 (8h00-8h40): Ấp Điện Ảnh, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp

28/7/2020 (9h00-9h40; 9h40-10h20): Ấp 7 xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp

29/7/2020 (7h30-11h30): Ấp 7 xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp

30/7/2020 (8h00-10h00): Xã Phước Thiện, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp

31/7/2020 (7h30-8h00): Ấp Thanh Thủy, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp

Điện lực Hớn Quản

31/7/2020 (6h00-6h15; 17h00-17h15): Một phần ấp 1 thị trấn Tân Khai; ấp xã Cát, Chà Là xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản

31/7/2020 (7h30-15h00): Một phần ấp 1 thị trấn Tân Khai; ấp xã Cát, Chà Là xã Thanh Bình; toàn bộ xã Minh Đức, Minh Tâm, huyện Hớn Quản