Điện lực Đồng Xoài

7/8/2020 (8h00-16h00): TBA Công ty TNHH MTV SXTM Việt Thành tại trụ 19B/21/01 NR 322 tuyến 471 Đồng Xoài. Khu phố Xuân Lộc, phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài

Điện lực Phước Long

1/8/2020 (8h00-11h30): TBA Huy Lợi, phường Phước Bình, TX Phước Long

Điện lực Bù Đăng

3/8/2020 (7h30-11h30): Một phần ấp 1 xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng

Điện lực Phú Riềng

5/8/2020 (8h00-9h15): Khách hàng Phan Danh Tân

5/8/2020 (9h30-10h15): Khách hàng Thành Đạt

5/8/2020 (10h30-11h45): Khách hàng Trịnh Xuân Thành

Điện lực Chơn Thành

2/8/2020 (8h00-11h00): Công ty DVCS - KCN Minh Hưng Hàn Quốc, ấp 3A xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

2/8/2020 (8h00-10h30): Công ty SH YANG TA 1, ấp 2 xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành

2/8/2020 (8h00-10h30): Công ty Sung Ju Vina 1, ấp 3 A xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

2/8/2020 (10h40-11h10): Công ty TNHH Long Fa Việt Nam 2, ấp 3B xã Minh Hưng huyện Chơn Thành

2/8/2020 (10h50-11h30): Công ty Nguyên Vũ 3, ấp 2 xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành

2/8/2020 (11h20-11h50): Công ty TNHH Long Fa Việt Nam 3, ấp 3B xã Minh Hưng huyện Chơn Thành

2/8/2020 (13h30-16h00): Công ty Chen lain Metal, ấp 2 xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành

2/8/2020 (13h30-15h30): Công ty TNHH DVTM Thảo Khoa (Năng lượng Đất Việt cũ), ấp 2 xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành

4/8/2020 (7h30-11h30): Một phần ấp Hòa Vinh 1, 2 xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành

4/8/2020 (13h00-16h30): Một phần ấp Đồng Tâm, xã Thành Tâm, khu phố 6 TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành

4/8/2020 (13h30-15h30): Công ty TNHH MTV TM Anh Quốc, ấp 6 xã Minh Lập, huyện Chơn Thành

Điện lực Bù Đốp

3/8/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp 3 xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp

4/8/2020 (8h00-11h00): Một phần thôn 1 xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp 

Điện lực Đồng Phú

2/8/2020 (8h00-16h00): Công ty TNHH Freewell VN

3/8/2020 (8h00-10h30): Công ty TNHH Toàn Năng (xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú)

Điện lực Bù Gia Mập

4/8/2020 (8h00-12h00): Một phần thôn 3 xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập

Điện lực Hớn Quản

4/8/2020 (7h30-15h00): Một phần khu vực xã Phước An, huyện Hớn Quản