Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xoài

19/5/2023

7:30 - 16:00

Một phần KP Xuân Lộc, phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài

   

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Riềng

17/5/2023

13:40 - 14:30

Khách hàng Nguyễn Đình Khang

17/5/2023

14:40 - 15:30

Khách hàng Ngô Văn Phòng

17/5/2023

15:40 - 16:30

Khách hàng Nguyễn Văn Rồng

18/5/2023

8:00 - 9:30

Khách hàng Mai Thị Thanh

18/5/2023

10:00 - 11:30

Trung tâm văn hóa thể thao Cty TNHH MTV cao su Phú Riềng

18/5/2023

15:00 - 15:50

Đèn đường ĐH 312

19/5/2023

8:00 - 13:00

Khách hàng Quang Huy Phát 

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chơn Thành

18/5/2023

7:30 - 16:00

Một phần KP 1, KP 7 phường Minh Long, TX Chơn Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Long

17/5/2023

7:30 - 16:00

Ấp Thanh Tuấn, một phần ấp Thanh Hưng, một phần ấp Thanh Trung, xã Thanh Lương, TX Bình Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Đốp

18/5/2023

7:30 - 16:30

Một phần ấp Bù Tam, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập

  

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Gia Mập

18/5/2023

7:30 - 11:30

Một phần thôn 19/5 xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập

18/5/2023

13:00 - 16:00

Một phần thôn BuKRoi, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hớn Quản

17/5/2023

6:00 - 6:15

Một phần xã An Khương; xã Thanh An, huyện Hớn Quản

17/5/2023

17:00 - 17:15

Một phần xã An Khương; xã Thanh An, huyện Hớn Quản