Ngày

Giờ

Điện lực Phú Riềng 

25/5/2023

8:00 - 9:00

TBA Hồng Thanh, thôn Tân Hiệp 1, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng

25/5/2023

9:00 - 10:00

TBA Cty TNHH MTV Trung Nam, thôn Thuận Thành 1, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú

25/5/2023

10:00 - 11:00

TBA Văn Cường, thôn Thuận Thành 1, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

25/5/2023

7:50 - 10:00

TBA Mai Vân (3x25KVA) KP 4 phường Long Phước, TX Phước Long

25/5/2023

8:45 - 10:30

TBA Nguyễn Đông Nam (3x25KVA) KP 4 phường Long Phước, TX Phước Long

25/5/2023

9:30 - 11:00

TBA Tôn Phước Bình (3x15KVA) KP 4 phường Long Phước, TX Phước Long

25/5/2023

10:15 - 11:30

TBA Trâm Phương (3x25KVA) KP Phước Trung, phường Phước Bình, TX Phước Long

25/5/2023

13:15 - 14:30

TBA Bùi Tấn Luôn (3X25KVA) KP 2 phường Long Phước, TX Phước Long

25/5/2023

14:00 - 15:30

TBA Nguyễn Thị Phương Hồng (3X25KVA) KP 2 phường Long Phước, TX Phước Long

25/5/2023

15:00 - 16:30

TBA Dương Thanh Thủy (3x25KVA) KP 1 phường Long Phước, TX Phước Long

25/5/2023

15:30 - 17:00

TBA Cao Văn Thành (3x25KVA) KP 1 phường Long Phước, TX Phước Long

26/5/2023

7:50 - 10:00

TBA Nguyễn Thị Bích Liên (3x25KVA) thôn Phước Hòa, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng

26/5/2023

8:45 - 10:30

TBA Lê Ngọc Nghị (3x25KVA) thôn Phước Hòa, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng

26/5/2023

9:30 - 11:00

TBA Y Ngọc Hùng (3x25KVA) KP Phước Vĩnh, phường Phước Bình, TX Phước Long

26/5/2023

10:15 - 11:30

TBA Phùng Minh Cảnh (3x25KVA) KP Phước Vĩnh, phường Phước Bình, TX Phước Long

26/5/2023

13:15 - 14:30

TBA Nguyễn Hữu Quân (3x25KVA) KP 7 phường Long Phước, TX Phước Long

26/5/2023

14:00 - 15:30

TBA Tôn Hoa Sen (3x25KVA) KP 7 phường Long Phước, TX Phước Long

26/5/2023

15:00 - 16:30

TBA Vơn Quyên (3x25KVA) KP Long Điền, phường Long Phước, TX Phước Long

26/5/2023

15:30 - 17:00

TBA Trung Tín (3x25KVA) KP 8 phường Long Phước, TX Phước Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Đăng

24/5/2023

8:00 - 9:30

TBA khách hàng Lê Trung Ánh, TT Đức Phong, huyện Bù Đăng

24/5/2023

9:40 - 10:40

TBA Công ty CP thép Trường sa, TT Đức Phong, huyện Bù Đăng

24/5/2023

10:40 - 11:30

TBA Nhà thờ Tin Lành chi hội Bù Đăng, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng

26/5/2023

8:00 - 14:00

Toàn bộ xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chơn Thành

24/5/2023

7:30 - 16:00

Một phần KP 8 phường Hưng Long, TX Chơn Thành

26/5/2023

7:30 - 11:30

Một phần KP 1, KP 2 phường Hưng Long, TX Chơn Thành

26/5/2023

13:30 - 16:00

Một phần KP 2 phường Minh Thành, TX Chơn Thành

  

Ngày

Giờ

Điện lực Hớn Quản 

26/5/2023

7:30 - 11:30

Một phần xã Tân Quan, huyện Hớn Quản. Một phần xã Quang Minh, huyện Chơn Thành