Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

28/5/2023

7:30 - 16:00

Một phần xã Bình Tân, huyện Phú Riềng

28/5/2023

8:30 - 14:30

Phường Phước Bình; Long Phước; Sơn Giang, TX Phước Long

29/5/2023

8:00 - 11:30

Phường Long Thủy, TX Phước Long

29/5/2023

13:00 - 16:30

Phường Long Thủy, TX Phước Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Đăng

29/5/2023

22:00 - 7:00

Xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng

30/5/2023

8:00 - 8:45

TBA HKD Lê Văn Dũng, thôn 4 xã Bình Minh, huyện Bù Đăng

30/5/2023

8:00 - 9:00

TBA Nguyễn Thị Minh, thôn 7 xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng; TBA Nguyễn Văn Đỉnh, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng

30/5/2023

9:00 - 10:00

TBA HKD Phạm Văn Toàn thôn 4 xã Bom Bo, huyện Bù Đăng

30/5/2023

9:15 - 10:15

TBA Công ty CP khai thác dầu khí Bạch Hổ, thôn 5 xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng

30/5/2023

10:15 - 11:00

TBA HKD Lê Minh Hải, thôn Thống Nhất, xã Đak Nhau, huyện Bù Đăng

30/5/2023

10:30 - 11:30

TBA Nguyễn Thị Hạnh, thôn 6 xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng

30/5/2023

11:15 - 12:00

TBA Giáo xứ Đak Nhau, thôn Đăng Lang, xã Đak Nhau, huyện Bù Đăng

30/5/2023

13:30 - 15:30

TBA Công ty TNHH Cao Nguyên, thôn 2 xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng

31/5/2023

9:30 - 11:30

TBA Thép Trường Sa, khu Tân Hưng, TT Đức Phong, huyện Bù Đăng

31/5/2023

13:30 - 14:30

TBA Nhà thờ Tin Lành chi hội Bù Đăng, thôn Sơn Hòa, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng

31/5/2023

15:00 - 16:00

TBA Lê Trung Ánh, khu Tân Hưng, TT Đức Phong, huyện Bù Đăng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Riềng

28/5/2023

7:30 - 16:00

Xã Long Hưng; Long Hà; Long Bình; Long Tân; Bù Nho, huyện Phú Riềng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chơn Thành

28/5/2023

7:30 - 17:00

Từ trụ 47D đến trụ 191D tuyến 471, 473 Chơn Thành, KCN khu A Becamex, Điện lực KCN Becamex KP 2, KP 3 phường Minh Thành, TX Chơn Thành

30/5/2023

8:00 - 12:00

Từ trụ 02A đến trụ 94, từ trụ 94 đến trụ 94/52 tuyến 477 Chơn Thành KP 3, KP 5, KP 8 phường Hưng Long; KP 6 phường Minh Long, TX Chơn Thành

1/6/2023

7:30 - 16:00

KP Mỹ Hưng, KP 1, KP Đồng Tâm phường Thành Tâm; một phần KP 6, KP 7, KP Trung Lợi, KP Hiếu Cảm, phường Hưng Long, TX Chơn Thành

1/6/2023

7:30 - 16:00

TBA III-750kVA Cty năng lượng mặt Trời Xanh, KP 8 phường Hưng Long, TX Chơn Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Long

30/5/2023

7:30 - 16:00

Một phần xã An Phú; Minh Tâm, huyện Hớn Quản

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Đốp

29/5/2023

8:00 - 11:00

Một phần ấp Tân An, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp

30/5/2023

7:30 - 10:00

Một phần ấp 3 xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp

30/5/2023

7:30 - 16:00

Một phần thôn Bình Giai, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập

31/5/2023

7:00 - 17:00

Ấp 1, 2, 6 xã Thanh Hòa; một phần xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp

31/5/2023

15:00 - 17:00

Xã Tân Tiến; xã Tân Thành, huyện Bù Đốp

1/6/2023

7:30 - 16:30

Một phần thôn 5 xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Phú

27/5/2023

8:30 - 8:45

Một phần xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài

27/5/2023

8:30 - 9:00

Xã Tân Lập, huyện Đồng Phú

27/5/2023

9:00 - 13:00

Công ty CP FSC VN, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú

27/5/2023

14:00 - 14:15

Một phần xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài

27/5/2023

14:00 - 14:30

Xã Tân Lập, huyện Đồng Phú

30/5/2023

7:30 - 11:30

Một phần xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú

30/5/2023

7:30 - 16:00

Một phần xã Tân Phước, huyện Đồng Phú

1/6/2023

7:30 - 11:30

Một phần TT Tân Phú, huyện Đồng Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hớn Quản

1/6/2023

6:00 - 6:15

Một phần xã An Khương, huyện Hớn Quản

1/6/2023

7:30 - 14:00

Một phần xã An Khương; xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản

1/6/2023

17:00 - 17:15

Một phần xã An Khương, huyện Hớn Quản