Điện lực Đồng Xoài

29/8/2020 (6h00-6h15; 16h45-17h00): Một phần KP 1, 2, 3, 5 phường Tiến Thành, TP. Đồng Xoài 

29/8/2020 (6h00-6h15; 16h45-17h00): KDC Tân Thành, xã Tân Thành, TP. Đồng Xoài 

29/8/2020 (7h30-16h30): Một phần KP Tân Trà 2, KP Thanh Bình, phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài 

29/8/2020 (7h30-16h30): KP 1, 2, 5 phường Tiến Thành, TP. Đồng Xoài 

30/8/2020 (7h00-12h00): Một phần KP 2 phường Tân Đồng, TP. Đồng Xoài

30/8/2020 (8h00-16h00): DNTN Thuận Lợi 3. Ấp Thuận Hòa, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú

30/8/2020 (11h00-13h00): Một phần KP Phú Cường, Phú Tân, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài 

30/8/2020 (11h00-13h00): KP Suối Cam, phường Tiến Thành, TP. Đồng Xoài 

4/9/2020 (7h30-11h00): Ấp 3 xã Tiến Hưng, TP. Đồng Xoài

4/9/2020 (13h30-16h00): Một phần KP Phú Thịnh, phường Tân Phú, TP. Đồng xoài.

Điện lực Phước Long

3/9/2020 (7h30-10h00): Thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng

4/9/2020 (6h00-6h10; 7h30-11h00; 12h00-12h10): Xã Phước Tín, TX Phước Long

Điện lực Chơn Thành

30/8/2020 (8h00-11h30): TBA III-2500kVA Công ty TNHH CPV Food (5); TBA 3x50kVA Công ty TNHH DVTM Hồng Tín - Ấp Mỹ Hưng, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành

1/9/2020 (7h30-16h30): Một phần ấp Hiếu Cảm, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành

3/9/2020 (7h30-16h00): Một phần ấp 6 xã Nha Bích, huyện Chơn Thành

Điện lực Bình Long

3/9/2020 (7h30-13h00): Ấp An Tân, Sóc Rul, Tằng Hách, xã An Phú, huyện Hớn Quản

Điện lực Lộc Ninh

31/8/2020 (7h30-10h00): Ấp 7 xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh 

4/9/2020 (7h00-8h00): Nhánh rẽ Lộc Ninh Lộc Thạnh

4/9/2020 (7h30-16h00): Ấp Bù Tam, một phần ấp Việt Quang, xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh

4/9/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp Việt Quang, xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh

4/9/2020 (13h30-15h30): Một phần ấp Bồn Xăng, xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh

Điện lực Bù Đốp

31/8/2020 (8h30-11h30): Một phần thôn 10, xã Long Bình, huyện Phú Riềng

1/9/2020 (7h30-16h30): Một phần xã Thiện Hưng, xã Hưng Phước, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp

3/9/2020 (8h30-11h30): Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú Riềng

Điện lực Đồng Phú

1/9/2020 (7h30-7h45; 16h00-16h15): Một phần xã Tân Hoà, huyện Đồng Phú

3/9/2020 (7h30-7h45; 16h00-16h15): Một phần xã Tân Hoà, huyện Đồng Phú

4/9/2020 (7h30-7h45; 16h00-16h15): Một phần xã Tân Hoà, huyện Đồng Phú

Điện lực Bù Gia Mập

30/8/2020 (13h30-17h30): Bệnh viện huyện Bù Gia Mập, thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

4/9/2020 (8h30-10h30): Một phần thôn Đắk Lim, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập

Điện lực Hớn Quản

4/9/2020 (7h30-11h30): Một phần xã Thanh An, huyện Hớn Quản