Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xoài

7/6/2023

7:00 - 7:10

Một phần xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài

7/6/2023

7:00 - 11:30

Một phần phường Tân Xuân; một phần xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài

7/6/2023

11:30 - 11:40

Một phần xã Tiến Hưng, huyện Đồng Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

9/6/2023

8:00 - 16:00

TBA Phước Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chơn Thành

8/6/2023

7:30 - 16:30

Ấp 5, 6, 7 xã Minh Lập; Xã Quang Minh, TX Chơn Thành. Ấp Sả Nạp, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản. Công ty môi trường Bình Phước Xanh ấp 5 xã Minh Lập, TX Chơn Thành

  

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Đốp

7/6/2023

7:30 - 16:30

Một phần thôn 2A xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập

   

Ngày

Giờ

Điện lực Hớn Quản

9/6/2023

7:30 - 11:30

Một phần TT Tân Khai; Toàn bộ xã Đồng Nơ, Tân Hiệp, huyện Hớn Quản

9/6/2023

7:30 - 16:00

Một phần xã Đồng Nơ; toàn bộ xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản