Điện lực Đồng Xoài

6/9/2020 (7h30-15h00): Một phần KP Tân Trà, KP Thanh Bình, phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài

7/9/2020 (13h30-16h30): Một phần ấp 1 xã Tiến Hưng, TP. Đồng Xoài 

11/9/2020 (7h30-16h30): Một phần ấp 1, 2, 3, 4 xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú

Điện lực Phước Long

5/9/2020 (8h00-15h00): Xã Phước Tân, huyện Phú Riềng

Điện lực Bù Đăng

11/9/2020 (7h30-8h15; 8h30-9h15; 10h30-11h15): Thôn 3 xã Bình Minh, huyện Bù Đăng

11/9/2020 (7h30-8h15; 8h30-9h15; 9h30-10h15): Thôn Thống Nhất, xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng

11/9/2020 (13h30-14h15): Thôn 1 xã Đường 10, huyện Bù Đăng

11/9/2020 (13h30-14h15): Thôn 3 xã Bom Bo, huyện Bù Đăng

Điện lực Phú Riềng

8/9/2020 (7h30-16h00): Một phần thôn Tân Hiệp, Tân Phước, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng

11/9/2020 (7h30-15h00): Thôn 4, 5, 6, 7, 10, 11 xã Long Hưng, huyện Phú Riềng

Điện lực Chơn Thành

6/9/2020 (7h30-11h30): Một phần ấp 12 xã Minh Hưng; KP Trung Lợi, thị trấn Chơn Thành

8/9/2020 (7h30-15h00): Một phần ấp 4, 5 xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

Điện lực Bình Long

10/9/2020 (7h30-16h30): Một phần ấp Thanh Kiều, Thanh Bình, Thanh An, xã Thanh Lương

Điện lực Lộc Ninh

8/9/2020 (8h00-12h00): Một phần KP Ninh Thịnh, TT. Lộc Ninh

Điện lực Bù Đốp

7/9/2020 (8h30-9h30): Ấp Tân Phú, Tân Lợi, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp

9/9/2020 (7h30-16h30): Xã Hưng Phước, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp

Điện lực Đồng Phú

6/9/2020 (8h00-15h00): Công ty Cao su Kỹ thuật Đồng Phú

7/9/2020 (7h00-16h30): Công ty CP DV Du Lịch Thành Đạt (xã Tiến Hưng, TP. Đồng Xoài)

11/9/2020 (7h30-15h00): Một phần xã Tiến Hưng, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Điện lực Hớn Quản

10/9/2020 (7h30-9h30; 10h00-12h00): Một phần xã Phước An, huyện Hớn Quản

10/9/2020 (13h00-14h30): Một phần xã Thanh An, huyện Hớn Quản

10/9/2020 (15h00-16h00): HKD Điểu Tiến, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản

11/9/2020 (7h30-11h30): Ấp Bàu Lùng, xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản