Ngày

Giờ

Điện lực Phan Thiết

9/4/2023

8:00 - 17:00

Trục đường Hàn Mặc Tử đoạn từ dinh Ba Bà đến quán Gia Hưng thuộc phường Phú Hài, TP Phan Thiết

10/4/2023

8:00 - 17:00

Trục đường Lạc Long Quân đoạn từ trường mầm non Tiến Thành đến cầu Suối Nhum, xã Tiến Thành, TP Phan Thiết

11/4/2023

8:00 - 17:00

Trục đường Trần Lê, phường Đức Long, TP Phan Thiết

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Phong

10/4/2023

8:00 - 12:30

Xã Bình An, huyện Bắc Bình

  

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Tân

11/4/2023

8:00 - 11:00

Đường Nguyễn Chí Thanh (từ nhà thờ Bình An đến cầu Cây Chanh), xã Tân Bình, TX La Gi

  

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Thuận Bắc

10/4/2023

8:00 - 12:00

Một phần thôn Liêm Thái, xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc

11/4/2023

8:00 - 10:00

Một phần thôn Thắng Hòa, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc

11/4/2023

8:00 - 12:00

Một phần thôn Liêm Thuận, xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc