Điện lực Phan Thiết

3/8/2020 (7h00-11h00): KP Nam Thành, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam

3/8/2020 (8h00-9h00): Thôn Dân Thuận, xã Hàm Thạnh; Thôn Lò To, xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam

Điện lực Tuy Phong

2/8/2020 (8h00-11h30): Xã Phan Thanh, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình

2/8/2020 (12h00-13h30): Xã Sông Bình, huyện Bắc Bình

2/8/2020 (14h00-15h30): Xã Hải Ninh, xã Bình An, huyện Bắc Bình

3/8/2020 (8h00-9h00): Một phần khu phố Xuân An 2, TT Chợ Lầu, huyện Bắc Bình

3/8/2020 (9h00-10h00): Một phần khu phố Lương Trung, TT Lương Sơn, huyện Bắc Bình

5/8/2020 (8h00-11h30): Khu phố 5, 6 TT Liên Hương, xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong

Điện lực Đức Linh

4/8/2020 (7h30-16h30): Một phần TT Lạc Tánh, xã Gia Huynh, Suối Kiết, huyện Tánh Linh

6/8/2020 (8h00-16h00): Thôn 6, 7 xã Nam Chính, xã Đức Tín, Thôn 3, 4 Đức Hạnh, KP 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10 TT Đức Tài, huyện Đức Linh

Điện lực Hàm Tân

4/8/2020 (0h00-11h30; 13h30-16h00): Một phần thôn Cam Bình, xã Tân Phước, thị xã La Gi

5/8/2020 (8h00-11h30; 13h30-16h00): Khu vực Láng Đá, xã Tân Bình, thị xã La Gi

5/8/2020 (8h00-11h30; 13h30-16h00): Một phần thôn Suối Bang, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân

6/8/2020 (8h00-16h00; 13h30-16h00): Một phần đường Nguyễn Trường Tộ, phường Tân An, thị xã La Gi

6/8/2020 (8h00-11h30): Một phần thôn Suối Tứ, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân

6/8/2020 (13h30-16h00): Một phần thôn 2, xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân

Điện lực Hàm Thuận Bắc

6/8/2020 (8h00-10h00): Một phần thôn Liêm Thuận, xã Hồng Liêm (khách hàng trạm biến áp Bàu Chảy 2), huyện Hàm Thuận Bắc

6/8/2020 (10h30-12h00): Một phần thôn Liêm Thuận, xã Hồng Liêm (khách hàng trạm biến áp Bàu Chảy), huyện Hàm Thuận Bắc

7/8/2020 (8h00-12h00): Một phần thôn Liêm Thái, xã Hồng Liêm (khách hàng trạm biến áp Hồng Liêm 5D), huyện Hàm Thuận Bắc