Điện lực Phan Thiết

11/8/2020 (8h00-12h00): Thôn Thạnh Mỹ, xã Tân Thành; Thôn Thanh Phong, Hiệp Phước, xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam

14/8/2020 (7h00-17h00): Trục đường từ KM 14 đến cây xăng Ba Bàu phía phải, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam

14/8/2020 (7h00-16h00): Thôn Lập Phước, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam

Điện lực Tuy Phong

11/8/2020 (8h00-15h00): Xóm 7 Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong

11/8/2020 (8h00-12h00): Khu vực Long Điền, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong

11/8/2020 (8h00-9h00): Một phần thôn Lâm Lộc, xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong

11/8/2020 (8h00-11h00): Một phần khu vực Sông Bằng, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình

11/8/2020 (8h00-11h00): Một phần KP Bắc Sơn, thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình

11/8/2020 (9h00-10h00): Một phần thôn Thanh Lương, Thanh Tân, xã Chí Công, huyện Tuy Phong

11/8/2020 (10h00-11h00): Khu vực Bàu Vua, xã Chí Công, huyện Tuy Phong

11/8/2020 (14h00-15h00): Một phần thôn Hà Thủy 1, xã Chí Công, huyện Tuy Phong

11/8/2020 (15h00-16h00): Một phần thôn Hà Thủy 2, xã Chí Công, huyện Tuy Phong

12/8/2020 (8h00-9h00): Một phần thôn Vĩnh Hải, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong

12/8/2020 (8h00-11h00): Một phần xã Phan Thanh, Hồng Thái, Hải Ninh, Bình An, huyện Bắc Bình 

12/8/2020 (8h00-14h00): Một phần thôn Bình Sơn, xã Bình Tân, huyện Bắc Bình

12/8/2020 (9h00-10h00; 10h00-11h00): Một phần thôn Vĩnh Sơn, Vĩnh Hải, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong

12/8/2020 (9h00-10h00; 10h00-11h00): KDC A5 thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong

12/8/2020 (8h00-9h00; 9h00-10h00; 10h00-11h00): KP Phú Hải, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong

12/8/2020 (11h00-12h00): Xóm Bựt Lỡ, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong

12/8/2020 (11h00-12h00): KP Phú Tân, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong

12/8/2020 (14h00-15h00; 15h00-16h00): Một phần KP 5, 6 thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong

12/8/2020 (14h00-15h00): Một phần xóm 1 thôn Lâm Lộc 1, xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong

12/8/2020 (14h00-15h00; 15h00-16h00): Một phần thôn Hồng Thắng, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình

12/8/2020 (15h00-16h00): Một phần KP Hải Tân 2, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong

12/8/2020 (16h00-17h00): Một phần xóm Chùa, xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong

12/8/2020 (16h00-17h00): Một phần KP Song Thanh 1, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong

13/8/2020 (8h00-9h00): Cầu Đại Hòa, xã Phước Thể, huyện Tuy Phong

13/8/2020 (8h00-12h00): Một phần xã Hồng Thái, Phan Thanh, huyện Bắc Bình

13/8/2020 (8h00-11h00): Xã Hòa Thắng, Hồng Phong, huyện Bắc Bình

13/8/2020 (9h00-10h00): Một phần xã Phước Thể, huyện Tuy Phong

13/8/2020 (10h00-11h00): Một phần KP 4, 5 thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong

13/8/2020 (14h00-15h00): Một phần xóm 1, thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong

13/8/2020 (15h00-16h00): Một phần xóm 3, thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong

14/8/2020 (8h00-9h00; 9h00-10h00): Một phần thôn Bình Thắng, xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình

14/8/2020 (8h00-9h00): Một phần thôn Thái An, xã Hồng Thái, Huyện Bắc Bình

14/8/2020 (9h00-10h00): Một phần thôn 1 xã Phong Phú, huyện Tuy Phong

14/8/2020 (10h00-11h00): Một phần thôn Bình Minh, xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình

14/8/2020 (10h00-11h00): Một phần KP Xuân An 2, thị trấn Chợ Lầu, huyện bắc Bình

14/8/2020 (11h00-12h00): Một phần thôn Thái Thuận, xã Hồng Thái, huyện bắc Bình

14/8/2020 (14h00-15h00): Một phần KP Song Thanh 1, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong

14/8/2020 (14h00-15h00): Một phần thôn Hải Xuân, xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình

14/8/2020 (15h00-16h00; 16h00-17h00): Một phần KP Minh Tân 1, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong

14/8/2020 (15h00-16h00): Một phần thôn An Trung, An Lạc, xã Bình An, huyện bắc Bình

14/8/2020 (16h00-17h00): Một phần thôn An Trung, xã Bình An, huyện Bắc Bình

Điện lực Đức Linh

11/8/2020 (8h00-15h00): Xã Đức Bình; Thôn 1 xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh

Điện lực Hàm Tân

11/8/2020 (8h00-11h30): Đường Đinh Bộ Lĩnh, xã Tân Phước, thị xã La Gi

11/8/2020 (8h00-12h00): KP 2 thị trấn Tân Minh; Thôn 4, thôn 5 xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân

12/8/2020 (8h00-11h30): Khu vực nhà thờ Phước An, phường Tân An, thị xã La Gi

12/8/2020 (8h00-12h00): Thôn Láng Gòn, xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân

13/8/2020 (8h00-11h30): Khu vực An Hà, xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân

13/8/2020 (8h00-12h00): Thôn Bà Giêng, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân

14/8/2020 (8h00-11h30): Khu vực Suối Phèn, xã Tân Bình, thị xã La Gi

14/8/2020 (8h00-12h00): Thôn 2 xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân

14/8/2020 (8h00-11h00): Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Tân An, thị xã La Gi

14/8/2020 (13h30-15h30): Khách hàng Võ Thế Lâm, xã Tân Tiến, thị xã La Gi

Điện lực Hàm Thuận Bắc

8/8/2020 (8h00-16h00): Một phần thôn Đại Thiện, xã Hàm Hiệp (khách hàng trạm biến áp Hàm Hiệp 1C ), Hàm Thuận Bắc

11/8/2020 (8h00-16h00): Một phần thôn Xuân Điền 8, xã Hàm Hiệp (khách hàng trạm biến áp Xuân Điền 8), Hàm Thuận Bắc

11/8/2020 (8h00-10h00): Một phần thôn Liêm An, xã Hồng Liêm (khách hàng trạm biến áp Suối Đá 2B), Hàm Thuận Bắc

11/8/2020 (8h00-16h00): Thôn Suối Đá, xã Hồng Sơn; Một phần thôn Liêm Bình, xã Hồng Liêm, Hàm Thuận Bắc

12/8/2020 (8h00-12h00): Thôn 5, thôn 6, thôn 7, một phần thôn 4 xã Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc

13/8/2020 (8h00-12h00): Một phần thôn 1 xã Hồng Sơn (khách hàng trạm biến áp Hồng Sơn 5), Hàm Thuận Bắc

13/8/2020 (8h00-12h00): Thôn An Phú, thôn Trũng Liêm, thôn 6, một phần thôn Hội Nhơn, xã Hàm Chính. Một phần KP Lâm Giáo, thị trấn Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc

13/8/2020 (8h00-16h00): Thôn Thuận Điền, thôn 1 xã Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc