Ngày

Giờ

Điện lực Phan Thiết

11/5/2023

8:00 - 12:00

Một phần xã Tân Thuận; Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Phong

11/5/2023

8:00 - 9:00

Một phần thôn 1 xã Phong Phú

11/5/2023

8:00 - 10:00

Một phần thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Tân

12/5/2023

8:00 - 10:00

Một phần thôn Thanh Bình, xã Sông Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Tân

10/5/2023

8:00 - 10:00

Thôn Hiệp An, thôn Ba Đăng, xã Tân Tiến, TX La Gi

  

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Thuận Bắc

10/5/2023

8:00 - 10:00

Một thôn Phú Thái, xã Hàm Trí; Một phần thôn Dân Hòa, xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc

10/5/2023

8:00 - 16:00

Một phần thôn Đại Thiện, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc

11/5/2023

8:00 - 10:00

Một phần KP Phú Thành, Phú Thịnh, thị trấn Phú Long; Một phần thôn Xuân Điền, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc

11/5/2023

8:00 - 16:00

Một phần thôn Đại Thiện, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc

12/5/2023

8:00 - 10:00

Một phần thôn 6 xã Hàm Đức; Một thôn Phú Nhang, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc

12/5/2023

8:00 - 15:00

Một phần thôn Hội Nhơn, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc

12/5/2023

8:00 - 16:00

Một phần thôn Đại Thiện, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc