Điện lực Phan Thiết

17/8/2020 (8h00-17h00): Thôn Thạnh Mỹ, xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam

17/8/2020 (8h00-15h00): Trục đường từ ngã 4 Hàm Thạnh về xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam

17/8/2020 (8h00-16h30): Xã Hàm Kiệm, Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam

17/8/2020 (8h00-10h00): Khách hàng trong nhánh Lê Bình Minh thuộc xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam

17/8/2020 (8h00-10h00): Khách hàng trong nhánh Lê Bảo Toàn thuộc xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam

17/8/2020 (10h30-13h00): Khách hàng trong nhánh Bùi Văn Cường thuộc xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam

17/8/2020 (13h30-15h00): Khách hàng trong nhánh Tạ Văn Phu thuộc xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam

18/8/2020 (8h00-11h00): Khu phố 2 phường Hàm Tiến, TP. Phan Thiết

18/8/2020 (8h00-11h00): Thôn Thiện Sơn, xã Thiện Nghiệp, TP. Phan Thiết

18/8/2020 (8h00-16h30): Trục đường từ ngã Hai về xã Mương Mán phía bên phải thuộc xã Hàm Mỹ, Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam

18/8/2020 (14h00-16h00): Khu phố 3 phường Hàm Tiến, TP. Phan Thiết

18/8/2020 (14h00-16h00): Thôn Thiện Bình, xã Thiện Nghiệp, TP. Phan Thiết

19/8/2020 (8h00-15h00): Xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam

19/8/2020 (8h00-14h00): Thôn Phú Khánh, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam

Điện lực Tuy Phong

15/8/2020 (9h00-12h00): Một phần xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình

16/8/2020 (8h00-12h00): Xã Phong Phú, huyện Tuy Phong

16/8/2020 (8h00-10h00): Xã Sông Bình, huyện Bắc Bình

17/8/2020 (8h00-9h00; 8h00-17h00): Thôn Vĩnh Hải, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong

17/8/2020 (8h00-17h00): Khu phố 13 thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong

17/8/2020 (8h00-9h00; 9h00-10h00): Thôn Bình Sơn, xã Bình Tân, huyện Bắc Bình

17/8/2020 (8h00-12h00): Khu vực Hiệp Đức, xã Chí Công, huyện Tuy Phong

17/8/2020 (8h00-9h00): Thôn Bình Thủy, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình

17/8/2020 (9h00-10h00): Thôn Bình Liêm, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình

17/8/2020 (10h00-11h00): Thôn Long Hà, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình

17/8/2020 (10h00-11h00): Khu phố Lương Trung, thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình

17/8/2020 (14h00-15h00; 15h00-16h00): Thôn Bình Minh, xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình

17/8/2020 (14h00-15h00; 15h00-16h00): Khu phố Lương Bình, thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình

17/8/2020 (16h00-17h00): Thôn Bình Thắng xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình

17/8/2020 (16h00-17h00): Khu phố Lương Đông, thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình

18/8/2020 (8h00-12h00): Thôn Vĩnh Phúc, Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong

18/8/2020 (8h00-12h00): Thôn Bình Long, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình

19/8/2020 (8h00-12h00): Xóm Cây Khế, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong

19/8/2020 (8h00-10h00): Thôn Thái An, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình

19/8/2020 (10h00-12h00): Khu phố Xuân An 2, TT Chợ Lầu, huyện Bắc Bình.

20/8/2020 (8h00-16h00): Thôn Vĩnh Hải, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong

21/8/2020 (8h00-15h00): Thôn Vĩnh Hải, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong

21/8/2020 (8h00-12h00): Thôn Nha Mé, xã Phong Phú, huyện Tuy Phong

21/8/2020 (8h00-12h00): Xã Phan Hòa, Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình

21/8/2020 (8h00-16h00): Xã Hồng Thái, Phan Thanh, TT Chợ Lầu, huyện Bắc Bình

21/8/2020 (14h00-17h00): Xã Phước Thể, huyện Tuy Phong

Điện lực Hàm Tân

15/8/2020 (8h00-10h00): Xã Sông Phan, huyện Hàm Tân

15/8/2020 (8h00-10h00): Xã Tân Đức, huyện Hàm Tân

19/8/2020 (8h00-12h00): Khu phố 2 thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân

19/8/2020 (8h00-12h00): Một phần thôn 3 xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân

20/8/2020 (8h00-12h00): Một phần thôn Đông Thanh, xã Tân Hà, huyện Hàm Tân

20/8/2020 (8h00-12h00): Một phần thôn 2 xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân

21/8/2020 (8h00-11h30): Đường Nguyễn Ngọc Kỳ, phường Phước Hội, thị xã La Gi

21/8/2020 (13h30-16h00): Đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Thiên, thị xã La Gi

Điện lực Phú Quý

18/8/2020 (7h30-11h30): Thôn Quý Thạnh, xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý

Điện lực Hàm Thuận Bắc

16/8/2020 (8h00-10h00): Thôn 2 xã Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc

16/8/2020 (8h00-10h00): Một phần thôn Đại Lộc, xã Hàm Hiệp, Hàm Thuận Bắc

17/8/2020 (8h00-16h00): Thôn Suối Đá, xã Hồng Sơn, Hàm Thuận Bắc

17/8/2020 (8h00-16h00): Thôn Liêm An, một phần thôn Liêm Bình, xã Hồng Liêm, Hàm Thuận Bắc

18/8/2020 (8h00-11h00): Thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 7, một phần thôn 5 xã Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc

18/8/2020 (8h00-11h00): Một phần thôn 1 xã Hồng Sơn, Hàm Thuận Bắc