Ngày

Giờ

Điện lực Phan Thiết

17/5/2023

8:00 - 14:00

Một phần đường Mậu Thân, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết

17/5/2023

8:00 - 17:00

Trục đường Lạc Long Quân đoạn từ trường THCS Tiến Thành đến cầu Suối Nhum, xã Tiến Thành, TP Phan Thiết

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Phong 

17/5/2023

8:30 - 11:00

Xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình

19/5/2023

8:00 - 10:30

KP Xuân An 2, TT Chợ Lầu, huyện Bắc Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Linh

17/5/2023

8:00 - 10:00

Một phần thôn 5 xã Măng Tố, huyện Tánh Linh

17/5/2023

10:15 - 12:00

Một phần thôn 4 xã Măng Tố, huyện Tánh Linh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Tân

17/5/2023

7:00 - 17:00

Thôn Suối Bang, thôn Hà Lãng, thôn Thắng Hải, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân

19/5/2023

7:00 - 17:00

Đường Thống Nhất (từ cầu Suối Đó đến nhà thờ Đồng Tiến), đường Ngô Quyền, đường Lý Thường Kiệt, đường Hồ Xuân Hương, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân An, TX La Gi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Thuận Bắc

17/5/2023

8:00 - 10:00

Một phần KP Phú Trường, Phú Cường, Phú An, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc

17/5/2023

8:00 - 11:00

Một phần thôn 2 xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc

17/5/2023

8:00 - 16:00

Một phần thôn Đại Thiện, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc

18/5/2023

8:00 - 9:00

Thôn Ku Kê, một phần thôn 2, xã Thuận Minh

18/5/2023

8:00 - 10:00

Một phần thôn 5 xã Hàm Đức Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc

18/5/2023

8:00 - 11:00

Một phần thôn 1 xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc

18/5/2023

8:00 - 16:00

Một phần thôn Ku Kê, xã Thuận Minh, huyện Thuận Bắc

19/5/2023

8:00 - 16:00

Một phần thôn Đại Thiện, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc