Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Phong

24/5/2023

8:00 - 10:30

TT Chợ Lầu, huyện Bắc Bình

24/5/2023

8:00 - 12:00

Khu nuôi tôm châu Á, xã Phước Thể

24/5/2023

10:30 - 12:30

TT Chợ Lầu; xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình

25/5/2023

10:30 - 12:30

KV dọc Đồi Dương, xã Bình Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Linh

24/5/2023

7:30 - 16:30

Xã Nam Chính; TT Đức Tài; xã Đức Tín; Đức Hạnh; Tân Hà; Trà Tân; Đông Hà, huyện Đức Linh

26/5/2023

7:30 - 16:30

Một phần TT Võ Xu; xã Sùng Nhơn; Đakai, huyện Đức Linh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Tân

24/5/2023

8:00 - 11:30

Trường THPT Đức Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quý

25/5/2023

7:30 - 15:00

Một phần thôn Hội An, một phần thôn Mỹ Khê thuộc xã Tam Thanh, huyện Phú Quý

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Thuận Bắc

24/5/2023

8:00 - 10:00

Thôn Ung Chiếm, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc

24/5/2023

8:00 - 11:00

Thôn Xuân Điền, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuân Bắc

24/5/2023

8:00 - 14:00

Một phần KP Lâm Giáo, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc

24/5/2023

9:00 - 11:00

Thôn La Dày, Đa Kim, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc

25/5/2023

5:00 - 9:00

Một phần thôn 2 xã Hàm Liêm; một phần thôn Ninh Thuận, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc

25/5/2023

8:00 - 11:30

Một phần thôn 1 xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc

26/5/2023

7:00 - 9:00

Xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc

26/5/2023

8:00 - 12:00

Thôn Suối Đá, một phần thôn 1 xã Hồng Sơn; Một phần thôn Liêm Bình, thôn Liêm Thái, xã Hồng Liêm