Điện lực Phan Thiết

24/8/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam

25/8/2020 (8h00-15h00): Thôn Văn Mỹ, Kê Gà, xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam

26/8/2020 (7h00-17h00): Một phần KP 4 phường Xuân An, TP. Phan Thiết

26/8/2020 (7h00-17h00): KDC 19/4 thuộc KP 11 phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết

Điện lực Tuy Phong

22/8/2020 (8h00-13h00): Thôn Hồng Chính, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình

23/8/2020 (8h30-9h00; 10h30-11h30): Thôn Hồng Chính, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình

24/8/2020 (8h00-17h00): Thôn Thái An, Thái Thành, xã Hồng Thái

25/8/2020 (8h00-17h00): Xã Phan Dũng

25/8/2020 (8h00-17h00): KP Phú Tân, TT. Phan Rí Cửa

25/8/2020 (8h00-11h00): Gạch Tuynel Bắc Bình, NĐ Tấn Phát

26/8/2020 (8h00-11h00): Một phần dọc QL 1A xã Hòa Minh, Chí Công; KP 5 TT. Liên Hương

26/8/2020 (8h00-12h00): Khu Rừng Đạo, xã Phước Thể

26/8/2020 (8h00-12h00): Xã Phan Điền, huyện Bắc Bình

27/8/2020 (8h00-17h00): Thôn Vĩnh Hải, khu nông trường Vĩnh Hảo, xã Vĩnh Hảo

28/8/2020 (8h00-17h00): Thôn Thái An, xã Hồng Thái

Điện lực Hàm Tân

22/8/2020 (8h00-12h00): Đường Nguyễn Chí Thanh, xã Tân Bình. Toàn bộ khu vực phường Bình Tân, thị xã La Gi

24/8/2020 (9h00-12h00): Khu vực nhà thờ Tân Lập, phường Tân Thiện, thị xã La Gi

25/8/2020 (8h00-11h30; 13h30-16h00): Một phần thôn Phước Linh, xã Tân Phước, thị xã La Gi

25/8/2020 (8h00-11h30): Thôn Bà Giêng, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân

25/8/2020 (13h30-16h00): Thôn Suối Giêng, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân

26/8/2020 (8h00-12h00): Một phần Hồ Lân, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân

26/8/2020 (8h00-9h00; 10h00-12h00; 14h00-16h00): Một phần KP 7 thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân

27/8/2020 (8h00-11h30): Khu vực nhà thờ Tin Mừng, xã Tân Phước, thị xã La Gi

27/8/2020 (13h30-16h00): Một phần đường Nguyễn Trường Tộ, phường Tân Thiện, thị xã La Gi

28/8/2020 (8h00-12h00): Một phần thôn Hồ Lân, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân

Điện lực Hàm Thuận Bắc

25/8/2020 (8h00-16h00): Một phần thôn Xuân Điền (khách hàng trạm biến áp Xuân Điền 5), xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc

25/8/2020 (8h00-16h00): Một phần thôn Đại Lộc (khách hàng trạm biến áp Đại Lộc 4), xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc

25/8/2020 (8h00-16h00): Một phần thôn Đại Lộc (khách hàng trạm biến áp Đại Lộc 3) xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc