Ngày

Giờ

Điện lực Phan Thiết

27/5/2023

8:00 - 10:00

Trục đường Phan Văn Trị, Đinh Liệt, Đinh Lễ, Nguyễn Duy Trinh thuộc phường Xuân An, TP Phan Thiết

28/5/2023

7:00 - 17:00

KV ngã 4 đường Hải Thượng Lãn Ông và Trần Phú thuộc một phần phường Phú Trinh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Phong 

29/5/2023

8:00 - 10:30

Một phần thôn Tân Hòa, xã Sông Bình

29/5/2023

8:00 - 12:00

Thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Tân; Thôn Vĩnh Hải, xã Vĩnh Hảo

29/5/2023

8:00 - 12:30

Xã Bình An, huyện Bắc Bình

30/5/2023

7:00 - 9:45

Một phần KP Lương Tây, một phần KP Bắc Sơn, thị trấn Lương Sơn; xã Sông Lũy; Bình Tân; Phan Tiến

30/5/2023

8:00 - 17:00

Một phần khu dân cư xã Hòa Minh

31/5/2023

8:00 - 10:30

Một phần thôn Tân Hòa, xã Sông Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Linh

28/5/2023

7:00 - 17:00

Một phần xã Nam Chính; TT Đức Tài; xã Đức Tín, huyện Đức Linh

29/5/2023

7:00 - 17:00

Một phần xã Nam Chính; TT Đức Tài; Đức Hạnh; Tân Hà, huyện Đức Linh

30/5/2023

7:00 - 17:00

Một phần xã Nam Chính; TT Đức Tài; Đức Hạnh; Tân Hà, huyện Đức Linh

31/5/2023

7:00 - 17:00

Một phần KP 1, 2 TT Đức Tài, huyện Đức Linh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Tân

27/5/2023

8:00 - 11:30

Đường Nguyễn Huệ, phường Tân An, TX La Gi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Thuận Bắc

27/5/2023

7:00 - 9:00

Một phần thôn 2 xã Hàm Thắng; một phần xã Hàm Chính; một phần xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc

28/5/2023

7:30 - 16:00

Một phần thôn Liêm An, xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc

29/5/2023

6:00 - 9:00

Một phần KP Lâm Giáo, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc

29/5/2023

7:30 - 16:00

Một phần thôn Liêm Bình, xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc

29/5/2023

8:00 - 16:00

Một phần thôn 3 xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc

30/5/2023

7:30 - 16:00

Xã Thuận Hòa; một phần xã Hàm Trí; Thôn Phú Điền, thôn Lâm Thuận, xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc

30/5/2023

8:00 - 16:00

Một phần thôn 2, thôn 4 xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc

31/5/2023

7:30 - 16:00

Một phần thôn 2 xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc

1/6/2023

8:00 - 16:00

Một phần thôn 5 xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc