Điện lực Phan Thiết

31/8/2020 (8h00-10h00): Thôn Phú Sung, xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam

3/9/2020 (8h00-11h00): KP 8 phường Mũi Né, TP. Phan Thiết

3/9/2020 (8h00-11h00): KP 1 phường Hàm Tiến, TP. Phan Thiết

3/9/2020 (8h00-17h00): Thôn Xuân Hòa, xã Phong Nẫm, TP. Phan Thiết

3/9/2020 (14h00-16h00): KP 5 phường Mũi Né, TP. Phan Thiết

4/9/2020 (8h00-11h00): KP Long Sơn, phường Mũi Né, TP. Phan Thiết

4/9/2020 (8h00-10h00): Thôn Dân Hiệp, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam

4/9/2020 (8h00-11h00): KP 11 phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết

4/9/2020 (15h00-17h00): Thôn Phú Sơn, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam

Điện lực Tuy Phong

31/8/2020 (8h00-9h00): Một phần KP Xuân An 2, TT Chợ Lầu, huyện Bắc Bình

31/8/2020 (8h00-9h00; 8h00-15h00): Một phần thôn 1, xã Phước Thể, huyện Tuy Phong

31/8/2020 (9h00-10h00): Một phần KP Hiệp Phước, TT Chợ Lầu, huyện Bắc Bình

31/8/2020 (10h00-11h00): Một phần thôn Thái Hòa, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình

1/9/2020 (8h00-10h00): Một phần KP 5, TT Liên Hương, huyện Tuy Phong

3/9/2020 (8h00-13h00): Một phần KP Xuân An 2, TT Chợ Lầu, huyện Bắc Bình

4/9/2020 (8h00-12h00): Xóm 7, thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong

4/9/2020 (8h00-12h00): Xóm 8, thôn Vĩnh Hải, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong

4/9/2020 (8h00-16h00): Đường Bạch Đằng, TT Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong

4/9/2020 (8h00-12h30): Xã Phú Lạc, Phong Phú, Phan Dũng, huyện Tuy Phong

4/9/2020 (8h00-12h00): Thôn Đá Trắng, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình

4/9/2020 (8h00-12h00): Thôn Hồng Chính, một phần thôn Hồng Hải, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình

4/9/2020 (8h00-11h00): Một phần thôn Hải Xuân, xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình

4/9/2020 (15h00-16h00): Một phần KP 1, 2, 3, TT Liên Hương, huyện Tuy Phong

Điện lực Đức Linh

3/9/2020 (8h00-12h00): Xã Sùng Nhơn, Đa Kai, huyện Đức Linh

Điện lực Hàm Tân

31/8/2020 (9h00-11h30): Đường Nguyễn Du, xã Tân Phước, thị xã La Gi

3/9/2020 (8h00-11h30): Khu vực An Hà, xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân

4/9/2020 (8h00-11h30): Khu vực Láng Sỏi, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân

4/9/2020 (8h00-11h30): Một phần thôn Thanh Linh, xã Tân Phước, thị xã La Gi

Điện lực Hàm Thuận Bắc

1/9/2020 (8h00-11h00): Một phần thôn Đaguri (khách hàng trạm biến áp Đaguri 3) xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc

3/9/2020 (8h00-10h00): Một phần thôn 6 (khách hàng trạm biến áp Hàm Đức 6B) xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc

3/9/2020 (8h00-16h00): Một phần thôn Thắng Lợi (khách hàng trạm biến áp thôn 5 Hàm Thắng) xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc

4/9/2020 (8h00-16h00): Một phần thôn Thắng Lợi (khách hàng trạm biến áp kênh Bàu - Hàm Thắng) xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc