Ngày

Giờ

Điện lực Phan Thiết

9/6/2023

7:00 - 10:00

Xã Hàm Thạnh; Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam

9/6/2023

8:00 - 11:00

Một phần xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam; Đoạn km14 thuộc một phần xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Phong

7/6/2023

8:00 - 13:00

KP Minh Tân 1, 2 thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong

9/6/2023

8:00 - 17:00

KV dọc Đồi Dương xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Linh

7/6/2023

7:30 - 12:00

Một phần thôn 2 xã Nam Chính, huyện Đức Linh

7/6/2023

11:00 - 17:00

Một phần thôn 4 xã Nam Chính, huyện Đức Linh

8/6/2023

7:30 - 12:00

Một phần KP 9 thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh

8/6/2023

11:00 - 17:00

Một phần thôn 4 xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh

9/6/2023

7:00 - 13:00

Một phần KP 2, 4 TT Võ Xu; xã Đa Kai; Sùng Nhơn, huyện Đức Linh

9/6/2023

7:30 - 17:00

Một phần KP 8, 10 thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh

9/6/2023

8:00 - 10:00

Một phần KP 8, 9, 10 TT Đức Tài, huyện Đức Linh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Thuận Bắc

7/6/2023

8:00 - 10:00

Một phần KP Phú Cường, thị trấn Phú Long; Một phần KP Nà Bồi, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc

8/6/2023

8:00 - 10:00

Một phần thôn 2 xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc

9/6/2023

8:00 - 10:00

Một phần thôn 1 xã Hàm Đức; Một phần KP Phú An, Phú Xuân, Phú Mỹ, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc