Điện lực Phan Thiết

5/9/2020 (8h00-12h00): Thôn Minh Thành, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam

7/9/2020 (7h00-16h00): Một phần phường Đức Thắng, TP. Phan Thiết

7/9/2020 (8h00-17h00): Một phần phường Phú Hải, TP. Phan Thiết

7/9/2020 (8h00-15h30): Công ty TNHH Du lịch Việt Pháp, xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam

8/9/2020 (8h00-16h30): Một phần xã Hàm Mỹ, một phần xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam

9/9/2020 (8h00-12h00): Xã Tân Thuận, xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam

9/9/2020 (8h00-15h00): Xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam

9/9/2020 (10h00-12h00): Thôn Minh Thành, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam

10/9/2020 (7h00-8h30): Đầu dốc Mũi Né đến chợ Hàm Tiến, phường Mũi Né, TP. Phan Thiết

10/9/2020 (9h00-10h30): Chợ Mũi Né đến dốc Mũi Né, phường Mũi Né, TP. Phan Thiết

10/9/2020 (11h00-14h00): Từ KP Long Sơn đến chợ Mũi Né, phường Mũi Né, TP. Phan Thiết

11/9/2020 (7h00-17h00): Một phần xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam

11/9/2020 (8h00-12h00): Xã Tiến Lợi, Tiến Thành, TP. Phan Thiết

11/9/2020 (8h00-9h00): Thôn Minh Hòa, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam

11/9/2020 (10h00-12h00): Thôn Minh Thành, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam

Điện lực Tuy Phong

7/9/2020 (8h00-17h00): Thôn Hiệp Đức, xã Chí Công, huyện Tuy phong

7/9/2020 (8h00-12h30): Xã Bình An, huyện Bắc Bình

7/9/2020 (8h00-12h00): Một phần thôn KP Lương Nam, TT. Lương Sơn

7/9/2020 (8h00-10h00): Một phần xóm 6, xã Vĩnh Hảo

8/9/2020 (8h00-17h00): Thôn Bình Tiến, Bình Đức, xã Phan Hiệp

8/9/2020 (8h00-10h00): Đầu đường Trần Hưng Đạo, TT. Phan Rí Cửa

8/9/2020 (8h00-10h00): Một phần xóm 3, thôn Thanh Lương, xã Chí Công

8/9/2020 (13h30-17h00): Thôn Hà Thủy 1, 2, thôn Hiệp Đức 1, 2, xã Chí Công

9/9/2020 (7h30-11h30): Một phần xóm 8, thôn 3, xã Phước Thể

9/9/2020 (8h00-9h30): KP 10 TT. Liên Hương, huyện Tuy Phong

9/9/2020 (8h00-10h30): Một phần KP Xuân An 1, TT. Chợ Lầu

9/9/2020 (8h00-10h30): KP Lương Tây, Lương Trung, Lương Hòa, Lương Đông, TT. Lương Sơn, huyện Bắc Bình

9/9/2020 (10h00-11h30): Thôn Phú Điền, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong

9/9/2020 (14h00-15h30): Một phần KP 5 TT. Liên Hương, huyện Tuy Phong

9/9/2020 (15h30-16h30): Thôn Bình Sơn, xã Bình Tân

10/9/2020 (8h00-10h30):Thôn Vĩnh Hanh, xã Phú Lạc; một phần KP 1 TT. Liên Hương, xã Phước Thể; một phần xã Vĩnh Hảo

10/9/2020 (8h00-10h00): Một phần thôn Hải Thủy, xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình

10/9/2020 (8h00-12h30): Xã Phan Tiến, Sông Lũy, huyện Bắc Bình

10/9/2020 (8h00-11h30; 13h30-17h00): Một phần thôn Nha Mé, xã Phong Phú

10/9/2020 (10h00-12h00): Một phần thôn Hải Xuân, xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình

11/9/2020 (8h00-17h00): Thôn Bình Sơn, xã Bình Tân

11/9/2020 (8h00-10h00): Một phần KP 2 TT. Liên Hương

11/9/2020 (8h00-11h00): Một phần thôn Bình Nghĩa, xã Bình Tân

11/9/2020 (8h00-12h00): Khu vực hồ Sông Lồng Sông, thôn 3 xã Phong Phú

Điện lực Đức Linh

7/9/2020 (8h00-12h00): Một phần xã Đức Hạnh, Tân Hà, Trà Tân, Đông Hà, huyện Đức Linh

Điện lực Hàm Tân

8/9/2020 (8h00-9h30): Đường Quỳnh Lưu, phường Phước Hội, thị xã La Gi

8/9/2020 (8h00-11h30): Thôn Đông Thanh, xã Tân Hà, huyện Hàm Tân

8/9/2020 (10h00-11h30): Đường Hòa Bình, phường Phước Hội, thị xã La Gi

9/9/2020 (8h00-11h30): Thôn Đông Thanh, xã Tân Hà, huyện Hàm Tân

9/9/2020 (8h00-11h30): Khu vực nhà thờ Cu Mi, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân

9/9/2020 (13h30-14h30; 15h00-16h00): Một phần thôn 2 xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân

10/9/2020 (8h00-11h30): Đường Trần Bình Trọng, phường Phước Lộc, thị xã La Gi

10/9/2020 (13h30-14h30): Đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Phước Lộc, thị xã La Gi

10/9/2020 (15h00-16h00): Một phần KP 3 phường Phước Hội, thị xã La Gi

11/9/2020 (8h00-11h30): Khu vực Vườn Lan, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân

11/9/2020 (13h30-16h00): Khu vực Bàu Sét, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân

Điện lực Hàm Thuận Bắc

7/9/2020 (8h00-10h00): Một phần thôn 1 (TBA Trũng Găng 4), xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc

9/9/2020 (8h00-16h00): Một phần thôn Phú Nhang (TBA Râm Bờ Đê), xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc

10/9/2020 (8h00-16h00): Một phần thôn Xuân Điền (TBA Xuân Điền 2, TBA Xuân Điền 3), xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc

11/9/2020 (8h00-16h00): Một phần thôn Kim Bình (TBA Hàm Thắng 1D), xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc

11/9/2020 (8h00-16h00): Một phần thôn 3, một phần thôn Nà Bồi (TBA Ma Lâm 2B, trạm Nà Bồi 3), thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc