Điện lực Biên Hòa

28/6/2020 (6h15-8h00; 15h00-16h30; 16h45-17h00): Một phần phường Bửu Hòa

28/6/2020 (6h15-16h00): Mất điện một phần Công ty Pouchen

28/6/2020 (7h45-9h30): CTCP Tấm lợp - Vật liệu xây dựng Đồng Nai, phường An Bình

28/6/2020 (9h45-11h30): Kho Tân Á - CTCP Dây Cáp Điện Việt Nam, phường An Bình

28/6/2020 (13h30-15h15): CTCP Cơ khí Đồng Nai, phường An Bình

1/7/2020 (8h00-16h00): Một phần KP 4, 5 phường Tam Hiệp; KP1 phường Tam Hòa, phường Bình Đa

Điện lực Cẩm Mỹ

1/7/2020 (8h00-16h30): Ấp Bưng B, xã Xuân Đường (Trạm Bưng B)

2/7/2020 (7h30-11h30): Khu 5 ấp Suối Râm, xã Long Giao (Trạm Long Giao 2)

2/7/2020 (8h30-11h30): Ấp 2, 10 xã Sông Ray (Trạm Bàu Lâm 6, 8, 9)

2/7/2020 (13h30-16h30): Khu 5 xã Nhân Nghĩa (Trạm Nhân Nghĩa 2)

3/7/2020 (7h30-16h30): Ấp 61 xã Sông Nhạn

Điện lực Thống Nhất

29/6/2020 (8h00-17h00): Ấp Phúc Nhạc 1 xã Gia Tân 3

2/7/2020 (7h45-10h15): Ấp Nguyễn Huệ 2, xã Quang Trung

3/7/2020 (7h45-11h15): Ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện

3/7/2020 (10h45-13h45): Khu phố Trần Cao Vân, thị trấn Dầu Giây

Điện lực Trị An

28/6/2020 (7h00-17h30): Một phần ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

28/6/2020 (9h00-16h30; 9h00-9h30; 11h30-12h30; 16h00-16h30): Một phần ấp Bình Chánh, một phần ấp Cây Xoài, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu

1/7/2020 (8h30-10h30): Một phần KP8 TT Vĩnh An (khu cư xá nhà máy thủy điện Trị An)

2/7/2020 (7h30-16h30): Một phần ấp 6, một phần ấp 7 xã Thạnh Phú

3/7/2020 (8h30-12h00): Một phần ấp 5 xã Thạnh Phú

Điện lực Xuân Lộc

28/6/2020 (8h30-13h00): Các xã Xuân Tâm, Xuân Hưng, Xuân Hòa. Riêng khu vực đường vào Hồ Gia Ui, Topmil (Mai Thảo), Quân đoàn 4, CS Ván Lạng CT, CS Trần Lê Hoàng, Nguyễn Thuận Thiên sẽ không bị mất điện thuộc xã Xuân Tâm

30/6/2020 (6h30-17h00): Một phần các ấp Hòa Bình, Bưng Cần, Chiến Thắng - xã Bảo Hòa; Một phần ấp Bình Hòa - xã Xuân Phú; Các trạm CS Trần Quang Phụng, Vũ Văn Phong 1, Trại chăn nuôi Nguyễn Thị Cúc, CS Thế Văn, BTS Bảo Hòa, CS nhựa Phạm Văn Phụng - xã Bảo Hòa

1/7/2020 (8h30-10h30): Một phần các ấp Trung Tín, Trung Lương, Trung Hiếu - xã Xuân Trường; Các trạm khách hàng Công ty Hoàng Thịnh 2, Trại CN Hoàng Thịnh - xã Xuân Trường

1/7/2020 (8h30-14h00): Các trạm khách hàng Trại CN Nguyễn Văn Ngọc, CN Nguyễn Văn Ngọc 1, Trại CN Nguyễn Văn Ngọc 2, Công ty Duy Cường - xã Xuân Trường

1/7/2020 (14h30-16h30): Trạm khách hàng Trại gà ấp 2B - xã Xuân Bắc

Điện lực Định Quán

29/6/2020 (8h00-10h30): Ấp 3, 5 xã Phú Vinh, Ấp 3 xã Phú Lợi, huyện Định Quán

29/6/2020 (10h45-12h45): Ấp 8 xã Phú Tân, huyện Định Quán

29/6/2020 (14h00-16h30): Ấp Suối Soon 1, xã Phú Vinh, huyện Định Quán

30/6/2020 (8h00-10h00): Ấp 3 xã Phú Ngọc, huyện Định Quán

30/6/2020 (8h15-12h00): KCN Định Quán. Ấp Phú Quý 2 xã La Ngà

30/6/2020 (8h45-11h15): Ấp 3, Phú Quý 2, xã La Ngà, huyện Định Quán

30/6/2020 (10h15-12h15): Ấp Bến Nôm 2, xã Phú Cường, huyện Định Quán

30/6/2020 (13h30-16h30): Ấp Cầu Ván, xã Phú Túc, huyện Định Quán

30/6/2020 (14h00-16h00): Ấp Suối Rút, xã Phú Túc, huyện Định Quán

1/7/2020 (8h30-10h00; 10h15-11h45): Ấp Hiệp Đồng, TT Định Quán, huyện Định Quán

1/7/2020 (8h45-11h00): Ấp 1 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán

1/7/2020 (13h30-15h00; 15h15-16h45): Ấp Đồn Điền 3, ấp Hòa Bình, xã Túc Trưng, huyện Định Quán

2/7/2020 (8h30-10h00): Ấp 1, 2 xã Gia Canh, huyện Định Quán

2/7/2020 (10h30-12h00): Ấp 5, 7 xã Phú Tân, huyện Định Quán

2/7/2020 (13h30-14h45): Ấp 4 xã Tà Lài, huyện Tân Phú

2/7/2020 (15h15-16h45): Ấp 6 xã Phú Lập, huyện Tân Phú

3/7/2020 (8h00-16h30): Xã Phú An, huyện Tân Phú

Điện lực Long Thành

28/6/2020 (6h00-18h00): Huyện Long Thành: Xã Tam An; Một phần ấp 5, ấp 6 xã An Phước; Một phần ấp Long Đức 1, ấp Long Khánh 2, ấp Long Khánh 3 phường Tam Phước; Toàn bộ phụ tải KCN Long Thành

29/6/2020 (8h00-12h00): Huyện Long Thành: Một phần ấp Hiền Đức, một phần ấp Long Phú, xã Phước Thái

30/6/2020 (8h00-10h30): TP Biên Hòa: Một phần khu phố Long Đức 3, phường Tam Phước

30/6/2020 (13h30-16h00): TP Biên Hòa: Một phần khu phố Thiên Bình, phường Tam Phước

2/7/2020 (8h00-16h30): Huyện Long Thành: Một phần ấp 5, một phần ấp Phước Hòa, xã Long Phước

Điện lực Nhơn Trạch

29/6/2020 (8h30-10h00): Một phần ấp Bến Sắn, xã Phước Thiền

29/6/2020 (8h30-10h00): Một phần ấp Chính Nghĩa, xã Vĩnh Thanh

30/6/2020 (8h15-16h00): Một phần ấp 1 xã Phú Thạnh

1/7/2020 (8h00-12h00): Một phần khu phố Mỹ Khoan, thị trấn Hiệp Phước

1/7/2020 (14h00-16h00): Một phần khu phố Phước Hiệp, thị trấn Hiệp Phước

2/7/2020 (8h30-10h30): Khách hàng sau LBS Nhánh Tượng Đài Rừng Sác, KDC Long Thọ - Phước An, KDC Phước An - Long Thọ

Điện lực Trảng Bom

28/6/2020 (6h00-6h30; 22h00-22h30): Một phần ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến; Ấp Trà Cổ, Tân Bắc, Tân Bình, xã Bình Minh; Một phần KCN Giang Điền, xã Giang Điền; Một phần ấp Tân Thành, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

29/6/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

30/6/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

30/6/2020 (8h30-16h00): Một phần ấp Tân Đạt, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom

2/7/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom

2/7/2020 (8h00-17h00): Một phần Tân Việt, Tân Hợp, Cây Điều, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom

2/7/2020 (11h00-15h00): Một phần ấp Thuận An, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom

3/7/2020 (8h30-16h30): Một phần ấp Tân Lập 1, 2 xã Cây Gáo; Ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

29/6/2020 (8h30-11h00): Một phần KP 6 phường Long Bình

29/6/2020 (8h30-11h00): Một phần KP 1 phường Tân Hiệp

29/6/2020 (11h00-14h00): Một phần KP 6 phường Long Bình. KP 11 phường An Bình

29/6/2020 (11h00-14h00): Một phần KP 2 phường Trảng Dài

30/6/2020 (8h30-11h30): Một phần KP 5, 8 phường Hố Nai

30/6/2020 (8h30-11h00): Một phần KP 2 phường Long Bình Tân

1/7/2020 (8h30-16h00): Một phần KP 3, 5 phường Tân Hiệp

1/7/2020 (8h30-16h30): Một phần KP 3, 4, 5 phường Tân Hiệp

2/7/2020 (8h30-12h00): Một phần KP 4, 4A phường Tân Hòa

3/7/2020 (8h30-12h00): Một phần KP 4, 4A phường Tân Hòa