Ngày

Giờ

Điện lực Biên Hòa

3/4/2023

7:30 - 9:15

Một phần KP 3 phường An Bình

3/4/2023

9:30 - 11:15

Một phần KP 3 phường An Bình

3/4/2023

13:30 - 15:15

Một phần KP 3, 5 phường An Bình

4/4/2023

7:30 - 10:30

Một phần KP 9, 10 phường An Bình

4/4/2023

9:30 - 11:15

Một phần KP 7 phường An Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thống Nhất

3/4/2023

7:15 - 9:15

Ấp Lê Lợi 1, xã Bàu Hàm 2

3/4/2023

9:45 - 12:15

KP Trần Cao Vân, thị trấn Dầu Giây

3/4/2023

14:15 - 16:45

KP Trần Cao Vân, thị trấn Dầu Giây

4/4/2023

7:15 - 9:15

Ấp Dốc Mơ 2, xã Gia Tân 1

4/4/2023

7:45 - 10:45

Ấp Nguyễn Huệ, xã Quang Trung

4/4/2023

9:45 - 12:15

Ấp Dốc Mơ 2, xã Gia Tân 1

4/4/2023

14:15 - 16:45

Ấp Dốc Mơ 2, xã Gia Tân 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Khánh

4/4/2023

7:30 - 17:00

Tổ 16 KP 2 phường Phú Bình; tổ 31 KP Cẩm Tân phường Xuân Tân, TP Long Khánh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuân Lộc

2/4/2023

8:00 - 13:30

Một phần ấp 3, 3A xã Xuân Hưng; Các trạm khách hàng Trần Khắc Anh Tuấn, Nguyễn Thị Ký, Tăng Văn Cường, Hoàng Văn Lương, Đậu Bá Kỳ, Nguyễn Trung, Nguyễn Đình Tâm, Lê Minh Hoàng, Phan Thị Lộc, Nguyễn Trọng Thanh, Ngô Đức Thắng, Nguyễn Phùng Hoàng, Trương Hữu Minh, Đào Sỹ Quân, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Hà Nam Bách Solar 1, Hà Phương Solar, Công ty Hà Phương 4, Công ty Huy Hoàng Quân 1, Hoàng Thị Vui, Công ty Hà Phương 3, Công ty Hà Phương 5, xã Xuân Hưng

4/4/2023

8:30 - 12:00

Một phần ấp Tân Hưng, xã Xuân Thành; Một phần ấp Gia Hòa, xã Xuân Trường

4/4/2023

13:30 - 16:30

Một phần ấp Tân Hữu, xã Xuân Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Định Quán

3/4/2023

8:00 - 12:30

Ấp 6, 7 xã Phú Tân, huyện Định Quán

3/4/2023

14:00 - 16:30

Ấp 5 xã Phú Tân, huyện Định Quán

3/4/2023

14:15 - 16:45

Ấp 5 xã Phú Tân, huyện Định Quán

4/4/2023

7:45 - 12:15

Ấp Hiệp Tâm 2, TT Định Quán, huyện Định Quán

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Thành

2/4/2023

8:00 - 9:45

Huyện Long Thành: Phụ tải trạm T1-630kVA Công ty AnGel

2/4/2023

9:45 - 11:00

Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 400kVA Công ty Korea JCC

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cẩm Mỹ

3/4/2023

8:00 - 16:30

Ấp 6, 7 xã Xuân Tây

4/4/2023

7:30 - 11:00

Ấp Tân Bảo, Lò Than, Tân Bình, Tân Xuân, xã Bảo Bình

4/4/2023

7:30 - 16:30

Một phần ấp Tân Hòa, xã Bảo Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bom

2/4/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Thái Hòa; Cụm VLXD, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

3/4/2023

8:00 - 11:30

Một phần ấp Tân Hoa, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom

3/4/2023

8:30 - 16:00

Một phần ấp Hưng Long, Hưng Bình, xã Hưng Thịnh

3/4/2023

9:30 - 11:00

Một phần ấp Thuận An, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom

3/4/2023

11:00 - 12:30

Một phần ấp Thuận An, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom

3/4/2023

11:00 - 15:30

Một phần ấp Hưng Long, Hưng Bình, xã Hưng Thịnh

 

Ngày

Giờ

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

2/4/2023

8:00 - 10:30

Công ty TNHH MTV 756

2/4/2023

8:00 - 17:00

Một phần KP 8, 9 phường Hố Nai. Cơ sở Phan Thị Việt (trạm 1, 2, 3); Cơ sở Phan Thị Bắc; Cơ sở Vũ Thị Lan; Trạm XL nước thải số 1

2/4/2023

8:30 - 12:00

Công ty TNHH MTV điện lực Đồng Nai (PK11000003106)

2/4/2023

10:30 - 13:30

Công ty TNHH MTV 756

2/4/2023

13:00 - 15:00

TBA Cty Lê Hữu Nghĩa (Cty nhựa Vinastar)

2/4/2023

13:30 - 16:30

Công ty TNHH MTV 756

3/4/2023

8:00 - 9:30

Một phần KP 1 phường Hố Nai

4/4/2023

8:00 - 17:00

Một phần KP 5, 8 phường Hố Nai