Điện lực Biên Hòa

6/7/2020 (7h45-9h45): Một phần KP 2, 7 phường Tân Tiến

6/7/2020 (8h00-15h00): Một phần KP 3 phường Quang Vinh

7/7/2020 (8h30-9h00): Một phần KP An Hòa, phường Hóa An

8/7/2020 (8h00-16h00): Một phần KP 2 phường Bửu Hòa

10/7/2020 (7h45-8h15; 16h00-16h30): Một phần KP An Hòa, phường Hóa An; KP3 phường Bửu Hòa

10/7/2020 (8h00-11h00): Một phần KP Nhị Hòa, phường Hiệp Hòa

Điện lực Cẩm Mỹ

7/7/2020 (8h00-11h30): Ấp Tân Xuân, xã Bảo Bình (trạm Tân Xuân 1)

8/7/2020 (7h30-16h30): Ấp Hoàn Quân, xã Long Giao (trạm Cẩm Tiên, Cẩm Tiên A)

Điện lực Thống Nhất

10/7/2020 (7h45-11h45): Ấp Lạc Sơn, xã Quang Trung

Điện lực Trị An

5/7/2020 (7h00-7h30; 17h15-17h45): Trạm BNT Nhơn Trạch, BNT Long Bình, BNT Thiện Tân

5/7/2020 (7h00-17h30): Một phần ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

9/7/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp 4, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu

Điện lực Long Khánh

4/7/2020 (7h30-12h00): Tổ 31 ấp Cẩm Tân, phường Xuân Tân, TP. Long Khánh

7/7/2020 (7h30-12h00): Khu vực ấp Suối Chồn, phường Bảo Vinh; Ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang, TP. Long Khánh

Điện lực Xuân Lộc

7/7/2020 (8h30-12h00): Nhà văn hóa huyện Xuân Lộc, thị trấn Gia Ray

10/7/2020 (6h30-17h30): Các xã Xuân Trường, Xuân Thành, Suối Cao. Một phần các khu 1, 2, 7 thị trấn Gia Ray; Các trạm Cơ sở hạt điều Nguyễn Thị Huyền, Cơ sở Phan Hồng Oanh, Cơ sở Duy Vân, Karaoke Nice 2

Điện lực Định Quán

6/7/2020 (8h15-12h00): Ấp Hòa Trung, xã Ngọc Định, huyện Định Quán

6/7/2020 (13h30-16h00): Ấp 94 xã Túc Trưng, huyện Định Quán

7/7/2020 (7h45-17h00): Ấp 4 xã Phú An, huyện Tân Phú

7/7/2020 (8h15-12h00): Ấp 4 xã Phú Hòa, huyện Định Quán

7/7/2020 (13h15-15h15): Ấp 97, Phú Quý 1 xã La Ngà, huyện Định Quán

7/7/2020 (15h30-16h45): Ấp Tam Bung, xã Phú Túc, huyện Định Quán

8/7/2020 (8h15-12h00): Ấp 7 xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú

8/7/2020 (13h15-16h45): Ấp 2 xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú

8/7/2020 (14h30-15h45): Ấp 4 xã Núi Tượng, huyện Tân Phú

9/7/2020 (8h15-12h00): Ấp 2 xã Gia Canh và Ấp 6 xã Phú Lợi, huyện Định Quán

9/7/2020 (9h45-14h00): Ấp Hòa Hiệp, xã Ngọc Định, huyện Định Quán

9/7/2020 (13h15-16h45): Ấp Ba Tầng, Suối Soon 2, xã Phú Vinh, huyện Định Quán

9/7/2020 (14h30-15h45): Ấp 8 xã Phú Tân, huyện Định Quán

10/7/2020 (8h00-16h30): Ấp 7 xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú

Điện lực Long Thành

5/7/2020 (7h00-17h00): TP Biên Hòa: Phụ tải Trường Lục Quân 2

5/7/2020 (8h00-15h00): TP Biên Hòa: Một phần khu phố ấp Đồng, phường Phước Tân

10/7/2020 (8h00-10h00): TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 160kVA Công ty TNHH SXTM ĐIBIi, phường Phước Tân

10/7/2020 (8h30-10h00): Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 250kVA Công ty Phú Thịnh Phát, xã Long Phước

10/7/2020 (10h00-12h00): Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 320kVA Hương liệu Mỹ Linh, xã Long Phước

10/7/2020 (10h00-12h00): TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 320kVA DNTN Ánh Hồng Tam Phước, phường Tam Phước

10/7/2020 (13h00-15h00): Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 75kVA Đinh Văn Loan, xã Phước Thái

10/7/2020 (13h00-15h00): Huyện Long Thành: Phụ tải trạm T1 - 560kVA Công ty Danh Dự

Điện lực Nhơn Trạch

10/7/2020 (8h15-11h00): Một phần ấp Vũng Gấm, xã Phước An

Điện lực Trảng Bom

6/7/2020 (8h30-12h00): Một phần ấp 2 Sông Trầu, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom

6/7/2020 (13h30-16h00): Một phần ấp Xây Dựng, xã Giang Điền; Một phần ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom

7/7/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom

10/7/2020 (8h00-10h30; 10h30-13h30): Một phần khu phố 5, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

5/7/2020 (8h30-12h00): TBA XN Tăng thiết giáp Z751

5/7/2020 (13h00-16h30): TBA Nippon 2

5/7/2020 (13h30-16h30): TBA XN Cơ Điện

6/7/2020 (8h15-15h00): Một phần KP 3 phường Long Bình

7/7/2020 (8h15-16h30): Một phần KP 8 phường Long Bình

8/7/2020 (8h30-16h00): Một phần đơn vị kho J250

9/7/2020 (8h15-16h30): Một phần KP 1, 2 phường Long Bình

10/7/2020 (8h00-10h00): Một phần KP 13 phường Hố Nai

10/7/2020 (8h30-16h00): Một phần KP 7, 8A phường Tân Biên