Điện lực Biên Hòa

19/7/2020 (6h15-6h45): PĐ từ MC 477 Bửu Hòa đến Rec Bửu Hòa (một phần phường Bửu Hòa)

18/7/2020 (6h15-6h45): PĐ từ MC 479 Thủy Cục 3 đến cuối tuyến (một phần KP 2 phường Bửu Hòa, một phần Công ty Pouchen)

19/7/2020 (6h15-15h00): PĐ từ MC 481 Pouchen đến cuối tuyến (một phần Công ty Pouchen)

19/7/2020 (15h30-17h00): Nhánh Tân Vạn (một phần phường Tân Vạn)

19/7/2020 (16h00-16h30): PĐ từ Rec Bửu Hòa đến LTD trụ 01 tuyến 477 Bửu Hòa (một phần phường Bửu Hòa)

19/7/2020 (16h00-16h30): PĐ từ MC 473 Thủy Cục 3 (TCHA) đến LTD trụ 01 tuyến 479 TC3 (một phần phường Bửu Hòa, Công ty Pouchen)

20/7/2020 (8h00-12h00): Một phần KP 3, 4 phường Bình Đa

20/7/2020 (8h00-15h00): Một phần KP 3, 5 phườngTân Mai

21/7/2020 (8h00-12h00): Một phần KP 7 phường Tân Tiến

22/7/2020 (8h00-12h00): Một phần KP 10 phường Tân Phong

23/7/2020 (8h00-12h00): Một phần KP 3 phường Tam Hòa

23/7/2020 (8h00-12h00): Một phần KP 8, 9 phường Tân Phong

24/7/2020 (8h00-12h00): Một phần KP 2, 3 phường Quyết Thắng

Điện lực Thống Nhất

23/7/2020 (8h00-8h45): Ấp Nguyễn Huệ 2, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất

24/7/2020 (7h45-10h15): Ấp Tây Kim, Tây Nam, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất

24/7/2020 (8h00-9h30): Ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất

24/7/2020 (10h15-12h15): Ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện

Điện lực Trị An

18/7/2020 (8h30-10h00): Trạm DN Thiện Tân 2 - Ấp Vàm, xã Thiện Tân

18/7/2020 (10h30-12h00): Trạm NA Thanh Hồng - Ấp Vàm, xã Thiện Tân

18/7/2020 (13h00-15h00): Trạm Mộc Đông Hưng - Ấp Vàm, xã Thiện Tân

18/7/2020 (15h30-16h30): Trạm Hưng Long - Ấp Vàm, xã Thiện Tân

24/7/2020 (7h30-16h00): Trang trại Chăn nuôi Hải Hà - Ấp 3 xã Vĩnh Tân

Điện lực Long Khánh

20/7/2020 (7h30-18h00): Khu vực ấp Ruộng Tre, ấp Thọ An, xã Bảo Quang, TP. Long Khánh

20/7/2020 (8h00-10h00): Đường Hoàng Diệu phường Xuân Thanh, Bảo Vinh, Bảo Quang, TP. Long Khánh

20/7/2020 (8h00-10h00): Đường Hồ Thị Hương từ ngã ba3 Cua heo đến chợ Nhỏ, đường Hoàng Diệu phường Xuân Thanh, phường Xuân Trung, ấp Bảo Vinh B phường Bảo Vinh, TP. Long Khánh

20/7/2020 (8h00-11h30): Tổ 3, 4 ấp Đồi Rìu xã Hàng Gòn, TP. Long Khánh

Điện lực Xuân Lộc

18/7/2020 (8h00-11h30): Trạm KH Công ty Nee Wood; Cơ sở Nguyễn Thành Công - xã Xuân Định

20/7/2020 (8h00-12h00): Xã Bảo Hòa, một phần xã Xuân Định (KV hướng từ xã Bảo Hòa đến trước Ngân hàng Nông Nghiệp chi nhánh Xuân Định)

20/7/2020 (8h00-16h00): Một phần các ấp Hòa Bình, Chiến Thắng, Bưng Cần - xã Bảo Hòa; Trạm KH Xưởng cưa Bảo Hòa, Nguyễn Hoàng Tỉnh, Cơ sở Lin Gia Trang, Nguyễn Cao Tứ - xã Bảo Hòa. Một phần các ấp Hòa Bình, Bưng Cần, Chiến Thắng - xã Bảo Hòa và một phần ấp Bình Hòa - xã Xuân Phú; Trạm KH Cơ sở Trần Quang Phụng, Vũ Văn Phong 1, Trại chăn nuôi Nguyễn Thị Cúc, Cơ sở Thế Văn, BTS Bảo Hòa, Cơ sở nhựa Phạm Văn Phụng - xã Bảo Hòa

21/7/2020 (8h00-16h00): Một phần các ấp Việt Kiều, Suối Cát 1 - xã Suối Cát

21/7/2020 (8h10-8h40): Trạm KH Hoàng Văn Lương 1 - xã Xuân Hưng

21/7/2020 (8h30-11h00): Một phần các ấp Bình Xuân, Bình Xuân 1, Bình Tân - xã Xuân Phú

21/7/2020 (9h10-9h40): Trạm KH Hoàng Văn Lương - xã Xuân Hưng

21/7/2020 (10h10-10h40): Trạm KH Trương Hữu Minh - xã Xuân Hưng

21/7/2020 (11h10-11h40): Trạm KH Công ty Toàn Xuân Hưng 1 - xã Xuân Hưng

21/7/2020 (13h00-13h30): Trạm KH Tống Vinh Sang - xã Xuân Hưng

21/7/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp Bình Xuân 2 xã Xuân Phú

21/7/2020 (14h00-15h30): Một phần ấp 1 xã Xuân Hưng

22/7/2020 (8h10-8h40): Trạm KH Quán Cơm Thanh Tuyền - xã Xuân Tâm

22/7/2020 (9h10-9h40): Trạm KH Trại gà Huỳnh Nga - xã Xuân Tâm

22/7/2020 (10h10-10h40): Trạm KH Cơ sở Trần Lê Hoàng - xã Xuân Tâm

22/7/2020 (11h10-11h40): Trạm KH HTX Đại Nam - xã Xuân Tâm

22/7/2020 (13h00-13h30): Trạm KH Nguyễn Thành Đông. - xã Xuân Hưng

22/7/2020 (14h00-14h30): Trạm KH Cơ sở gạch Hiệp Phương - xã Xuân Hưng

22/7/2020 (15h00-16h30): Trạm KH Công ty Đức Lập Phát 1 - xã Xuân Hưng

23/7/2020 (8h30-11h00): Một phần ấp 2 xã Xuân Hòa

Điện lực Định Quán

18/7/2020 (8h00-11h00): Trạm biến áp Huyện ủy Định Quán

18/7/2020 (8h00-11h00): Khu hành chính huyện Định Quán

18/7/2020 (8h00-11h00): Ấp Hiệp Tâm 1 TT Định Quán, huyện Định Quán

21/7/2020 (8h00-16h30): Ấp 7 xã Phú Tân, huyện Định Quán

Điện lực Long Thành

19/7/2020 (8h00-10h30): Huyện Long Thành: Phụ tải Công ty P&F

19/7/2020 (11h00-15h00): TP Biên Hòa: Phụ tải nhánh VLXD Biên Hòa

22/7/2020 (8h30-10h30): Huyện Long Thành: Một phần ấp 1A xã Phước Thái

24/7/2020 (8h00-16h00): Huyện Long Thành: Một phần ấp 3 xã Phước Bình

24/7/2020 (8h00-16h30): TP Biên Hòa: Một phần KP 4 phường An Hòa

Điện lực Trảng Bom

18/7/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp 4, xã An Viễn, huyện Trảng Bom

20/7/2020 (7h30-17h30): Một phần ấp Tân Lập 2, xã Cây Gáo; Ấp Lợi Hà, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom

20/7/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp Hưng Phát, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom

20/7/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

20/7/2020 (8h30-17h00): Một phần ấp Quảng Phát, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom

20/7/2020 (11h00-15h00): Một phần ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

21/7/2020 (7h30-17h30): Một phần ấp Tân Lập 2, xã Cây Gáo; Một phần ấp Lợi Hà, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom

21/7/2020 (8h00-16h30): Một phần ấp Tân Hợp, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom

21/7/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

22/7/2020 (7h30-17h30): Một phần ấp Tân Lập 1, xã Cây Gáo; Một phần ấp Tân Thành, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom

22/7/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp 3, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom

22/7/2020 (8h00-14h00): Một phần ấp Tân Đạt, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom

22/7/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

22/7/2020 (10h00-12h00): Một phần ấp 6, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom

22/7/2020 (13h00-15h00): Một phần ấp Cây Điệp, xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom

23/7/2020 (7h30-17h30): Một phần ấp Tân Lập 1, xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

19/7/2020 (7h00-18h30): KCN Quốc phòng Long Bình

19/7/2020 (8h00-8h30; 17h00-17h30): Một phần ấp Vàm xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu. Một phần phụ tải của Điện lực Trảng Bom; Điện lực Trị An

20/7/2020 (8h15-16h30): Một phần KP 10 phường Hố Nai

22/7/2020 (8h00-16h00): Một phần KP 4, 5 phường Long Bình

22/7/2020 (8h00-16h30): Một phần KP 9 phường Tân Biên

23/7/2020 (6h00-6h30; 16h45-17h15): Một phần KP 1, 2, 3 phường Trảng Dài

23/7/2020 (8h30-14h30): Một phần KP 4, 5 phường Tân Hòa

24/7/2020 (8h30-12h00): Một phần KP 4, 5 phường Tân Hòa. Xã Hố Nai 3