Điện lực Biên Hòa

2/8/2020 (6h15-6h45; 6h30-7h00; 16h00-16h30): Một phần phường Bửu Hòa

4/8/2020 (8h00-16h00): Một phần KP 1 phường Tân Tiến; KP 2, 3 phường Thống Nhất

5/8/2020 (8h00-12h00): Một phần phường Thống Nhất, phường Trung Dũng

6/8/2020 (8h00-12h00): Một phần KP 2 phường Tân Tiến; KP 1, 2 phường Tân Mai

6/8/2020 (8h00-14h00): Một phần KP 2, 4 phường Quyết Thắng; KP 3 phường Thanh Bình

7/8/2020 (8h00-15h00): Một phần KP 2, 4 phường Tân Vạn

Điện lực Trị An

2/8/2020 (8h00-12h00): Nhánh Mỏ Đá Thăng Long

2/8/2020 (9h00-11h00): Một phần ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

4/8/2020 (8h30-9h30): Một phần ấp 5, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu

4/8/2020 (9h45-10h45; 11h00-12h00): Một phần ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu

4/8/2020 (13h30-15h00; 15h10-16h40): Một phần ấp 2, xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu

5/8/2020 (9h00-10h30): Một phần ấp 1, một phần ấp 5 xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu (trạm Công Nghiệp 1)

5/8/2020 (13h30-15h00): Một phần ấp 6, 7 xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu (trạm Vàm Tây 1)

6/8/2020 (8h30-9h30): Một phần ấp 7, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu

6/8/2020 (10h00-11h00; 11h15-12h15): Một phần ấp 4, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu

6/8/2020 (13h30-15h00): Một phần ấp Lý Lịch 1, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu

6/8/2020 (15h30-16h30): Một phần ấp 1, một phần ấp 2, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu

7/8/2020 (8h30-10h30): Một phần ấp 6, 7 xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu (trạm DC Thiện Tân)

7/8/2020 (8h30-13h00): Nhánh Cơ khí Minh Liêm

7/8/2020 (8h30-13h00): Một phần ấp Vàm, xã Thiện Tân; Một phần ấp 1, một phần ấp 2 xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu (trạm Sở Quýt)

Điện lực Xuân Lộc

1/8/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Suối Cát 2, xã Suối Cát. Một phần các ấp Thọ Chánh, Thọ Tân, xã Xuân Thọ

3/8/2020 (8h00-15h00): Một phần các ấp 2, 3, 4, 5 xã Xuân Tâm (mỗi khu vực mất điện 120 phút). Công ty TNHH MTV Y tế & Giáo dục Quốc tế Toàn Cầu, xã Xuân Tâm

3/8/2020 (15h30-17h30): Một phần các ấp 2, 3, 4, 5 xã Xuân Hưng

4/8/2020 (8h00-9h30): Trạm khách hàng trường THPT Xuân Thọ, xã Xuân Thọ

4/8/2020 (8h30-11h00): Một phần ấp Tam Hiệp, Việt Kiều, xã Xuân Hiệp

4/8/2020 (10h00-10h30): Trạm khách hàng trạm bơm Công ty An Phú Xuân, xã Xuân Bắc

4/8/2020 (13h00-14h30): Trạm khách hàng CS Xay xát Bình Tân, xã Xuân Phú

4/8/2020 (13h30-16h30): Một phần ấp 8 xã Xuân Bắc

5/8/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú (mỗi khu vực mất điện 120 phút)

5/8/2020 (8h00-11h00): Một phần các ấp 4, 6 xã Xuân Tâm

5/8/2020 (13h00-15h00): Một phần các ấp 4, 7 xã Xuân Tâm (khu vực Phân Trường 5). Trạm khách hàng Trung Đoàn 429, CS Quế Văn Điền, xã Xuân Tâm

5/8/2020 (13h30-16h00): Một phần ấp Chiến Thắng, xã Bảo Hòa. Một phần ấp Bảo Định, xã Xuân Định

6/8/2020 (8h30-10h30): Một phần ấp Tân Hữu, xã Xuân Thành

7/8/2020 (8h00-10h00): Một phần các khu 1, 4 thị trấn Gia Ray

7/8/2020 (10h30-12h30): Một phần các ấp Tân Tiến, Tam Hiệp, xã Xuân Hiệp

7/8/2020 (13h00-17h30): Một phần các ấp Đông Minh, Tân Bình 1, Tân Bình 2, xã Lang Minh; Các trạm khách hàng Công ty Gỗ Thanh Hưng, Công ty Hao Che, Trạm bơm Lang Minh, Trường THCS Phan Chu Trinh, Trường MN Lang Minh, xã Lang Minh

Điện lực Định Quán

3/8/2020 (8h00-14h00; 14h10-16h45): Ấp Đồn Điền 1, Đồn Điền 2, xã Túc Trưng, huyện Định Quán

5/8/2020 (13h45-15h15): Ấp 4 xã Phú Hòa, huyện Định Quán

6/8/2020 (7h00-7h25; 16h50-17h15): Ấp Phú Quý 1, 5, Phú Quý 2, Mít Nài, Vĩnh An, Bằng Lăng, xã La Ngà, huyện Định Quán

6/8/2020 (7h00-17h15): Ấp 97, Phú Qúy 1, xã La Ngà, huyện Định Quán

6/8/2020 (7h00-17h15): Xã La Ngà, ấp Đồn Điền 1, ấp 94 xã Túc Trưng, ấp Suối Son xã Phú Túc, huyện Định Quán

6/8/2020 (10h15-11h45; 13h45-15h45): Ấp 1 xã Trà Cổ, huyện Tân Phú

Điện lực Long Thành

2/8/2020 (8h00-10h30): Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 400kVA Công ty Koryo VN

2/8/2020 (8h00-15h00): TP Biên Hòa: Một phần khu phố Long Khánh 1, 2, Cụm Công nghiệp Dốc 47, KDC Phước Thái, phường Tam Phước

2/8/2020 (8h15-10h30): Huyện Long Thành: Một phần phụ tải Công ty Taihan Vina

2/8/2020 (10h30-15h00): TP Biên Hòa: Phụ tải Công ty Diệu Thương

2/8/2020 (11h00-15h00): Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 1500kVA Công ty Global Dyeing sau trụ 42A/01 và 42A nhánh Xử lý Nước thải KCN Long Thành

2/8/2020 (12h00-12h10): TP Biên Hòa: Một phần khu phố Vườn Dừa, một phần khu phố Hương Phước, một phần khu phố Tân Cang, phường Tam Phước

3/8/2020 (9h00-10h30): Huyện Long Thành: Một phần ấp 8 xã An Phước

Điện lực Cẩm Mỹ

4/8/2020 (9h00-10h45): Ấp 5 xã Lâm San

4/8/2020 (13h30-15h15): Ấp Hoàn Quân, xã Long Giao (trạm Cẩm Tiên, Cẩm Tiên A)

5/8/2020 (8h00-9h00): Ấp 4 xã Lâm San (trạm Lâm San 12)

5/8/2020 (9h30-11h00): Ấp 1 xã Xuân Tây (trạm Xuân Tây 5A)

5/8/2020 (13h30-14h30): Ấp 10 xã Xuân Tây (trạm Cây Đa 1)

5/8/2020 (15h00-16h30): Ấp Tân Hòa, xã Bảo Bình (trạm EC)

6/8/2020 (8h00-9h00): Ấp 4 xã Lâm San (trạm Lâm San 10)

6/8/2020 (9h30-11h00): Ấp 4 xã Lâm San (trạm Lâm San 11A)

6/8/2020 (13h30-14h30): Ấp 10 xã Sông Ray (trạm Bàu Lâm 2A)

6/8/2020 (15h00-16h30): Ấp Tân Xuân, xã Bảo Bình (trạm Tân Xuân 1A)

Điện lực Trảng Bom

1/8/2020 (7h30-17h30): Một phần ấp 7, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

3/8/2020 (8h30-12h00): Một phần KP 2 phường Trảng Dài

3/8/2020 (13h30-15h30): Một phần KP 3 phường Trảng Dài

4/8/2020 (8h30-13h00): Một phần KP 1, 2 phường Tân Hòa. Một phần KP 10 phường Tân Biên

5/8/2020 (9h30-10h30): Một phần KP 5 phường Trảng Dài

6/8/2020 (8h30-16h00): Một phần KP 3 phường Trảng Dài