Ngày

Giờ

Điện lực Biên Hòa

11/5/2023

7:30 - 9:15

Một phần Công ty CP cấp nước Đồng Nai, phường Quyết Thắng

11/5/2023

8:00 - 14:00

Một phần phường Thống Nhất

11/5/2023

9:30 - 11:15

Một phần Công ty CP cấp nước Đồng Nai, phường Quyết Thắng

11/5/2023

13:30 - 15:15

Một phần KP 4 phường Tân Hạnh

12/5/2023

7:30 - 9:15

Một phần KP Tam Hòa, phường Hiệp Hòa

12/5/2023

9:30 - 11:15

Một phần KP Tam Hòa, phường Hiệp Hòa

12/5/2023

13:30 - 15:15

Một phần KP Nhị Hòa, Tam Hòa, phường Hiệp Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thống Nhất

10/5/2023

7:45 - 17:15

Ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3

10/5/2023

8:00 - 14:30

Ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3

11/5/2023

7:45 - 11:15

Ấp Bạch Lâm 2, xã Gia Tân 2

12/5/2023

10:45 - 16:30

Ấp Hưng Thạnh, xã Hưng Lộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trị An

10/5/2023

7:30 - 12:00

Một phần ấp 2 xã Trị An

10/5/2023

8:00 - 12:00

Khách hàng trong nhánh Hồ Thị Mỹ

10/5/2023

13:30 - 16:00

Một phần ấp 1, một phần ấp 2 xã Trị An

12/5/2023

14:45 - 16:30

Một phần ấp 3 xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Khánh           

10/5/2023

7:30 - 12:00

Tổ 10, 24, 25, 26 ấp Bảo Vinh A, phường Bảo Vinh, TP Long Khánh

10/5/2023

8:00 - 12:00

Tổ 10 ấp 18 Gia Đình, xã Bảo Quang, TP Long Khánh

11/5/2023

7:30 - 12:00

Đường Nguyễn Trãi, tổ 2, 3, 4, 5, 7, 8 KP 2, tổ 6 KP 25 phường Xuân Hòa, TP Long Khánh

11/5/2023

8:00 - 12:00

Khu 6, 7, 8, 9 ấp Cẩm Tân, phường Xuân Tân, TP Long Khánh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuân Lộc

11/5/2023

8:00 - 9:45

Một phần ấp Thọ Hòa, xã Xuân Thọ

11/5/2023

10:30 - 12:00

Một phần ấp 2B xã Xuân Bắc

11/5/2023

14:30 - 16:50

Một phần ấp 2A, 3A, 3B xã Xuân Bắc

12/5/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp Trung Hiếu, Trung Tín, Trung Nghĩa, Bàu Sen, xã Xuân Trường (KV đường Xuân Trường - Trảng Táo); Các trạm khách hàng Cty Lê Đức Tiến, Trại CN Nguyễn Văn Ngọc, Trại CN Nguyễn Văn Ngọc 1, Trại CN Nguyễn Văn Ngọc 2, Trại CN Nguyễn Văn Ngọc 3, Trại CN Nguyễn Văn Ngọc 4, Cty Duy Cường, Trại CN Hoàng Thịnh, Cty Hoàng Thịnh 2, Cty Vinh Quang Việt, Cty Vinh Quang Việt 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Định Quán

11/5/2023

7:00 - 17:00

Xã Gia Canh; Ấp 114, Hiệp Quyết, TT Định Quán; Ấp 5, 6 xã Phú Lợi, huyện Định Quán

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Thành

10/5/2023

8:00 - 12:00

TP Biên Hòa: Một phần KP Long Đức 1, phường Tam Phước

11/5/2023

8:30 - 9:30

Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 50kVA HKD Nguyễn Thị Mừng, xã Bàu Cạn

11/5/2023

8:30 - 11:00

Một phần ấp Phước Hòa, xã Long Phước

11/5/2023

9:30 - 10:30

Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 50kVA HKD Lê Bảo Đăng tại trụ 60/9/7/1 nhánh Đồi 26

11/5/2023

10:00 - 15:00

Một phần KP 2 phường An Hòa

11/5/2023

15:30 - 16:00

Một phần ấp 1 xã Tân Hiệp

12/5/2023

8:00 - 10:30

TP Biên Hòa: Phụ tải trạm T2-630kVA Công ty Phú Khang Phát, phường Phước Tân

12/5/2023

8:00 - 12:00

Huyện Long Thành: Một phần ấp 7 xã An Phước

12/5/2023

8:30 - 10:00

Huyện Long Thành: Phụ tải trạm T1-75kVA HKD Nguyễn Duy Thiện, xã Bàu Cạn

12/5/2023

8:30 - 10:30

Huyện Long Thành: Một phần ấp 7 xã An Phước

12/5/2023

10:00 - 11:00

Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 3x25kVA HKD Trịnh Văn Nam, xã Bàu Cạn

12/5/2023

11:00 - 15:00

TP Biên Hòa: Phụ tải trạm T7-560kVA Công ty CP VLXD tại trụ 8/8/2 nhánh Mỏ đá Tân Cang

 

Ngày

Giờ

Điện lực Nhơn Trạch

10/5/2023

8:15 - 9:30

Một phần ấp 2 xã Long Thọ

10/5/2023

9:45 - 11:00

Một phần ấp 5 xã Long Thọ

10/5/2023

13:00 - 14:30

Một phần ấp 5 xã Long Thọ

10/5/2023

15:00 - 16:30

Một phần ấp 4 xã Long Thọ

11/5/2023

8:00 - 9:30

Một phần ấp Xóm Hố, xã Phú Hội

11/5/2023

9:45 - 11:00

Một phần ấp Đất Mới, xã Phú Hội

11/5/2023

13:00 - 14:30

Một phần ấp Đất Mới, một phần ấp Phú Mỹ 1, xã Phú Hội

11/5/2023

15:00 - 16:30

Một phần ấp Đất Mới, một phần ấp Phú Mỹ 1, xã Phú Hội

12/5/2023

8:00 - 9:30

Một phần ấp Đất Mới, xã Phú Hội

12/5/2023

9:45 - 11:00

Một phần ấp Đất Mới, xã Phú Hội

12/5/2023

13:00 - 14:30

Một phần ấp Phú Mỹ 1, xã Phú Hội

12/5/2023

15:00 - 16:30

Một phần ấp Phú Mỹ 1, xã Phú Hội

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bom

10/5/2023

8:00 - 9:30

Một phần ấp An Bình, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom

10/5/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp Bảo Vệ, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom

10/5/2023

8:30 - 11:30

Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

10/5/2023

8:30 - 12:30

Một phần ấp 3, xã An Viễn, huyện Trảng Bom

10/5/2023

9:30 - 11:00

Một phần ấp An Bình, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom

10/5/2023

11:00 - 12:30

Một phần ấp An Bình, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom

10/5/2023

11:30 - 16:00

Một phần ấp Sông Mây, An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

10/5/2023

12:30 - 16:30

TBA NN dưỡng lão An Viễn

 

Ngày

Giờ

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

10/5/2023

7:30 - 16:00

Một phần KP 5A phường Long Bình

12/5/2023

7:30 - 9:30

Một phần KP 1 phường Long Bình

12/5/2023

7:30 - 16:30

Một phần KP 1, 2 phường Long Bình

12/5/2023

8:00 - 11:00

Một phần KP 4, 5A phường Long Bình