Điện lực Biên Hòa

17/8/2020 (8h00-16h00): TBA Tam Hiệp 15 - tuyến 477 Bùi Tiếng (một phần KP1 phường Tân Tiến; KP 2, 3 phường Thống Nhất)

18/8/2020 (8h00-12h00): Một phần KP 1, 3 phường Trung Dũng

20/8/2020 (8h00-12h00): Cư xá Diesel

21/8/2020 (8h00-11h00): Một phần KP 4 phường Bửu Long

Điện lực Thống Nhất

18/8/2020 (7h30-12h00): Ấp Tín Nghĩa, ấp Xuân Thiện, xã Xuân Thiện

19/8/2020 (9h00-11h30): Ấp Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1

19/8/2020 (9h00-11h30): Ấp Bạch Lâm 1, Bạch Lâm 2, xã Gia Tân 2

19/8/2020 (9h00-11h30): Ấp Gia Yên, Tân Yên, xã Gia Tân 3

20/8/2020 (7h45-9h15): KP Phan Bội Châu, thị trấn Dầu Giây

20/8/2020 (9h45-11h45): Ấp Hưng Hiệp, Hưng Thạnh, xã Hưng Lộc

Điện lực Trị An

15/8/2020 (7h30-17h00): Một phấn ấp 1 xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu

18/8/2020 (8h20-9h20; 9h40-10h40): Một phần KP 2 TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

18/8/2020 (11h00-12h00): Công ty CP Đồng Tân - KP 1 TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

18/8/2020 (13h00-14h00): Trường Tiểu học Kim Đồng - KP 1 TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

18/8/2020 (14h30-15h30): Trường Tiểu học Cây Gáo B - KP 3 TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

18/8/2020 (15h40-16h30): Trạm Trọng Khôi - KP 8 TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

20/8/2020 (8h00-12h00): Một phần ấp Bình Thạch, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu

21/8/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp 1 xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu

Điện lực Long Khánh

15/8/2020 (7h00-18h00): Ấp Tân Thủy, phường Bàu Sen; Ấp Phú Mỹ, ấp Bàu Sao, phường Xuân Lập, TP. Long Khánh

15/8/2020 (7h30-17h30): Đường Khổng Tử, đường Nguyễn Trung Trực, phường Xuân Trung, một phần bến xe cũ, KP 3 phường Xuân Trung, TP. Long Khánh

15/8/2020 (7h30-17h30): Đường Hùng Vương từ bến xe đến đường rày xe lửa, TP. Long Khánh

16/8/2020 (7h00-14h00): Đường Hùng Vương từ Nhà Thờ đến tượng Đài Chiến Thắng, Nguyễn Văn Cừ, Quang Trung, phường Xuân Hòa, phường Xuân An, phường Xuân Bình, TP. Long Khánh

16/8/2020 (7h00-17h00): Đường CMT8, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Cừ, phường Xuân Hòa, phường Xuân An, TP. Long Khánh

18/8/2020 (7h30-12h00): Ấp 2 xã Bình Lộc, TP. Long Khánh

19/8/2020 (7h30-18h00): Ấp Bảo Vinh B, phường Bảo Vinh; Ấp Lác Chiếu, xã Bảo Quang, TP. Long Khánh

21/8/2020 (7h30-18h00): Ấp Bảo Vinh A, phường Bảo Vinh, xã Bảo Quang, TP. Long Khánh

Điện lực Xuân Lộc

15/8/2020 (8h00-12h00): Một phần ấp Thọ Bình, xã Xuân Thọ; Một phần ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú; Trạm khách hàng Công ty Thịnh Phát, Trại chăn nuôi Nguyễn Khánh, Bùi Đình Anh, Công ty Thanh Đức, xã Xuân Phú

15/8/2020 (13h00-14h00): Trạm khách hàng Công ty Nguyên Thảo, xã Xuân Phú

15/8/2020 (15h00-16h00): Trạm khách hàng Công ty May Xuân Lộc, xã Xuân Bắc

17/8/2020 (7h30-16h00): Một phần xã Bảo Hòa

17/8/2020 (8h00-16h30): Một phần các ấp 4, Gia Ui, Trảng Táo, xã Xuân Tâm

17/8/2020 (8h30-16h30): Một phần các ấp Bưng Cần, Bình Hòa thuộc các xã Bảo Hòa, Xuân Phú. Một phần ấp Bảo Thị, xã Xuân Định

18/8/2020 (8h00-9h30): Một phần ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú; Trạm khách hàng Nguyễn Thị Mầu, Đặng Kim Nhị, Bùi Đình Đúc, Vũ Tuấn Anh, xã Xuân Phú

18/8/2020 (9h00-11h00): Một phần xã Xuân Hòa

18/8/2020 (10h30-12h00): Một phần ấp Bảo Thị, xã Xuân Định

18/8/2020 (13h30-16h30): Một phần ấp Gia Lào, xã Suối Cao

19/8/2020 (8h30-11h30): Một phần các ấp 1, 1A, 2 xã Xuân Hưng; Trạm khách hàng Nguyễn Văn Ngọc Hồng, Công ty Hà Phương, Cơ sở gạch Hữu Đức, Công ty An Phát Tám - 3

19/8/2020 (13h00-14h30): Một phần các ấp 3, 5 xã Xuân Tâm

19/8/2020 (15h20-17h00): Một phần ấp Bàu Sen, xã Xuân Trường; Trạm khách hàng Cơ sở Phan Hồng Oanh, Cơ sở Nguyễn Duy Vân, xã Xuân Trường

20/8/2020 (8h00-16h00): Một phần các ấp Gia Tỵ, Phượng Vỹ, xã Suối Cao

20/8/2020 (8h30-11h30): Một phần ấp 2B xã Xuân Bắc; Trạm khách hàng Công ty An Phú Khánh, xã Xuân Bắc

20/8/2020 (13h00-14h30): Một phần ấp Thọ Lộc, ấp Thọ Hòa, xã Xuân Thọ

21/8/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Trung Lương, xã Xuân Trường

21/8/2020 (13h00-16h30): Một phần ấp Tân Hòa, xã Xuân Thành

Điện lực Định Quán

17/8/2020 (10h15-11h45): Ấp Hòa Thành, Hòa Đồng, xã Ngọc Định, huyện Định Quán

17/8/2020 (13h45-16h30): KP Hiệp Đồng, Hiệp Tâm 2, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán

18/8/2020 (8h00-14h00): Khu 1 thị trấn Tân Phú

18/8/2020 (8h15-14h15): Khu 1, 2 thị trấn Tân Phú

18/8/2020 (8h30-14h30): Khu 2, 3, 5 thị trấn Tân Phú

18/8/2020 (10h15-11h45; 13h45-15h45): Ấp 1 xã Trà Cổ, huyện Tân Phú

19/8/2020 (7h00-17h00): Ấp 5 xã Suối Nho. Ấp Suối Duôi, 94 xã Túc Trưng. Ấp 1, Phú Quý 1, 2 xã La Ngà. Ấp Suối Son xã Phú Túc

19/8/2020 (7h00-7h10; 16h50-17h00): Ấp 3, 5, 6 xã Suối Nho. Ấp Suối Soon, xã Phú Túc. Ấp Suối Duôi, 94 xã Túc Trưng. Ấp 1, Phú Quý 2 xã La Ngà

19/8/2020 (8h30-10h00): Ấp 1, ấp 2 xã Tà Lài, huyện Tân Phú

19/8/2020 (10h30-12h15): Ấp 8 xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú

19/8/2020 (13h45-15h15): Ấp 4 xã Phú Hòa, huyện Định Quán

19/8/2020 (13h45-15h15): Ấp Phú Lâm 2, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú

20/8/2020 (13h45-16h30): Ấp Suối Soon 2, xã Phú Vinh, huyện Định Quán

21/8/2020 (14h00-15h45): Ấp 7 xã Phú Tân, huyện Định Quán

Điện lực Long Thành

16/8/2020 (8h00-11h00; 8h00-16h30): TP Biên Hòa: Một phần KP Long Đức 1, phường Tam Phước

17/8/2020 (6h30-17h30; 8h30-9h15): Huyện Long Thành: Một phần ấp Xóm Trầu, xã Long An; Ấp Xóm Gò Bà Ký, ấp Đất Mới, xã Long Phước

Điện lực Nhơn Trạch

17/8/2020 (9h00-11h00): Một phần ấp Phú Tân, xã Phú Đông

17/8/2020 (13h00-15h00): Một phần ấp 1, một phần ấp 3, xã Phước Khánh

Điện lực Cẩm Mỹ

21/8/2020 (8h30-11h00): Ấp Tân Bình, xã Bảo Bình (trạm Tân Bình 9, 9A)

Điện lực Trảng Bom

15/8/2020 (7h30-17h30): Một phần ấp Tân Lập 2, xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom

15/8/2020 (7h30-17h30): Một phần ấp Lợi Hà, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom

16/8/2020 (7h30-17h30): Một phần ấp Suối Tiên, xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom

17/8/2020 (8h30-16h00): Một phần ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai, huyện Trảng Bom

18/8/2020 (6h00-6h30): Một phần ấp Cây Điệp, Tân Lập 2, xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom

18/8/2020 (6h00-18h00): Một phần ấp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom

18/8/2020 (6h00-18h00): Ấp Tân Lập, Tân Lập 1, Tân Lập 2, Suối Tiên, Cây Điệp, xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom

18/8/2020 (6h00-18h00): Một phần KP 1, 2, 3 thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom

18/8/2020 (6h00-18h00): Một phần Công ty TNHH Thép An Khánh; DNTN Truyền Phong

18/8/2020 (8h30-16h00): Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

19/8/2020 (7h30-13h30): Một phần ấp Thuận An, Thuận Trường, Thuận Hòa, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom

19/8/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp Bàu Cá, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom

19/8/2020 (8h30-16h00): Một phần ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

20/8/2020 (8h30-16h00): Một phần ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

20/8/2020 (8h30-15h00): Một phần ấp Hưng Phát, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

15/8/2020 (11h00-14h00): Công ty TNHH MJ Apparel

16/8/2020 (8h00-10h00; 10h30-12h00; 12h00-16h00): Công ty TNHH MTV 756

16/8/2020 (8h00-16h00): Công ty TNHH Toyota Biên Hòa; Công ty TNHH Bluescope Lysaght VN

17/8/2020 (8h30-13h00): Một phần KP 2 phường Trảng Dài

18/8/2020 (8h30-17h00): Trung Đoàn 26 Thiết Giáp

19/8/2020 (8h30-12h00): Một phần KP 6, 7 phường Tân Hòa

20/8/2020 (8h30-17h00): Một phần KP 3 phường Trảng Dài

21/8/2020 (8h30-12h00): Một phần KP 4 phường Tân Hòa

21/8/2020 (13h30-14h30): Một phần KP 9 phường Tân Biên