Điện lực Biên Hòa

24/8/2020 (8h00-16h00): TBA Tam Hiệp 5 - tuyến 474 TH1 (một phần KP 1, 2 phường Tam Hiệp)

25/8/2020 (7h45-9h30; 9h45-11h30; 13h30-15h15): Một phần KP 5 phường Bửu Long

26/8/2020 (7h45-9h30; 9h45-11h30; 13h30-15h15): Một phần KP 7 phường Tân Phong

26/8/2020 (8h00-12h00): Một phần KP 11 phường Tân Phong

26/8/2020 (9h45-11h30): Một phần KP 9 phường Tân Phong

27/8/2020 (7h30-11h30): Một phần chung cư Topaz Twins

27/8/2020 (7h45-9h30): Một phần KP 9 phường Tân Phong

27/8/2020 (9h45-11h30): Một phần KP 11 phường Tân Phong

28/8/2020 (7h45-9h30): Một phần KP 8, 9 phường Tân Phong

28/8/2020 (9h45-11h30): Một phần KP 2 phường Thống Nhất, KP 2 phường Tân Tiến

Điện lực Thống Nhất

22/8/2020 (21h00-21h30): Ấp 1, 2, 3, 4, 6 xã Lộ 25

22/8/2020 (23h00-23h30): KP Lập Thành, thị trấn Dầu Giây; Ấp Nguyễn Thái Học, Lê Lợi 1, Lê Lợi 2, xã Bàu Hàm 2; Ấp Nguyễn Huệ 1, Nguyễn Huệ 2, xã Quang Trung

23/8/2020 (6h00-18h00): Toàn bộ công ty thuộc KCN Dầu Giây

23/8/2020 (6h00-18h00): KP Phan Bội Châu, Trần Cao Vân, Lập Thành, thị trấn Dầu Giây

23/8/2020 (6h00-18h00): Ấp 94, Lộ 25 xã Hưng Lộc; Ấp 3, 4, 5 xã Lộ 25

23/8/2020 (23h00-23h30): KP Lập Thành, thị trấn Dầu Giây; Ấp Nguyễn Thái Học, Lê Lợi 1, Lê Lợi 2, xã Bàu Hàm 2; Ấp Nguyễn Huệ 1, Nguyễn Huệ 2, xã Quang Trung

24/8/2020 (5h00-5h30): Ấp 1, 2, 3, 4, 6 xã Lộ 25

26/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Nam Sơn, Bắc Sơn, xã Quang Trung; Ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm

27/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3

Điện lực Trị An

23/8/2020 (7h30-12h00; 7h30-17h00): Một phần ấp 1 xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu

23/8/2020 (12h00-13h00): Một phần KP 1, một phần KP 2, một phần KP 6, TT Vĩnh An, Vĩnh Cửu

25/8/2020 (8h30-10h00): Trạm Châu Thủy, ấp 2 xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu

25/8/2020 (10h30-12h00): Trạm Đại Khang, ấp 2 xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu

25/8/2020 (13h00-14h30): Công ty TNHH Nhân Lộc, ấp 4 xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu

25/8/2020 (15h00-16h30): Một phần ấp 4 xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu

26/8/2020 (8h00-9h00): Hệ thống chiếu sáng đèn đường một số khu vực ấp 1 xã Tân An, Vĩnh Cửu

26/8/2020 (8h30-9h30): TBA Đinh Văn Viện, ấp 4 xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu

26/8/2020 (9h00-11h00): Một phần ấp 5 xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu

26/8/2020 (9h30-10h30): TBA Trường CKNN, ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

26/8/2020 (10h10-11h30): TBA Trần Văn Thuận, ấp 1 xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu

26/8/2020 (11h00-12h00): CTCP TMDV Xăng Dầu Sáu Tám, ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, Vĩnh Cửu

26/8/2020 (13h00-14h00): TBA Khang Đại Phát, ấp 1 xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu

26/8/2020 (13h30-16h30): Một phần ấp 2 xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu

26/8/2020 (14h30-16h00): Công ty TNHH Ánh Quang, ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

27/8/2020 (8h00-16h00): TBA Phú Lý 6 - Một phần ấp 1, một phần ấp 2, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu

28/8/2020 (8h00-16h00): TBA Phú Lý 5 - Một phần ấp 3 xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu

Điện lực Long Khánh

22/8/2020 (7h30-12h00): Ấp 4, ấp Cây Da, xã Bình Lộc, TP. Long Khánh

24/8/2020 (7h30-13h00): Ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang, TP. Long Khánh

24/8/2020 (8h30-13h00): Tổ 6, 7, 12, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 27 ấp Phú Mỹ phường Xuân Lập, TP. Long Khánh

25/8/2020 (9h00-9h15): Ấp Hàng Gòn, xã Hàng Gòn, TP. Long Khánh

Điện lực Xuân Lộc

22/8/2020 (9h00-10h00): Trạm khách hàng Công ty gỗ Hưng Lâm, xã Xuân Tâm

22/8/2020 (13h00-16h30): Một phần các khu 1, 2, 3 thị trấn Gia Ray

22/8/2020 (15h30-16h30): Một phần ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú

24/8/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Tân Hữu, xã Xuân Thành

24/8/2020 (8h30-10h00): Một phần ấp 5 xã Xuân Hưng

24/8/2020 (9h10-9h40): Trạm khách hàng TT Bồi dưỡng chính trị, thị trấn Gia Ray

24/8/2020 (13h00-13h30): Trạm khách hàng Trường tiểu học Kim Đồng, thị trấn Gia Ray

24/8/2020 (13h00-16h30): Một phần các ấp 4, 6 xã Xuân Tâm

25/8/2020 (7h30-17h00): Trạm khách hàng Nguyễn Hữu Tài 1, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kiểng, Hoàng Văn Lương 1, xã Xuân Hưng

25/8/2020 (8h30-11h30): Một phần ấp 6 xã Xuân Bắc

25/8/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp Thọ Hòa, xã Xuân Thọ

25/8/2020 (14h30-15h00): Trạm khách hàng Cơ sở Tô Hồng Phương, xã Suối Cao

26/8/2020 (8h00-13h00): Trạm khách hàng Cơ sở gạch Tuynel Xuân Lộc, Cơ sở gạch Đồng Tâm, Cơ sở gạch Phan Văn Thành, Cơ sở gạch Phan Hữu Lợi, xã Xuân Hưng

26/8/2020 (8h30-13h00): Một phần các ấp Thọ Tân, Thọ Trung, xã Xuân Thọ; Tạm khách hàng Cơ sở Lưu Văn Lộc, Cơ sở Lưu Văn Lộc 1, Cơ sở Trần Thanh Tâm, Trường mầm non Thọ Trung, Cơ sở Hiệp Lan, Trại chăn nuôi Thọ Tân, Ga Bảo Chánh, Công ty Minh Nhi, xã Xuân Thọ

26/8/2020 (14h00-16h00): Một phần ấp Bảo Thị, xã Xuân Định

26/8/2020 (14h00-15h30): Một phần ấp 1 xã Xuân Hòa. Một phần ấp 1A xã Xuân Hưng

27/8/2020 (8h00-10h00): Một phần khu 1 thị trấn Gia Ray

27/8/2020 (8h30-16h00): Một phấn ấp 4 xã Xuân Hưng

27/8/2020 (13h30-15h00): Một phần ấp Tân Hữu, xã Xuân Thành

27/8/2020 (16h00-16h30): Trạm khách hàng Cơ sở gạch Long Thọ, xã Xuân Hòa

28/8/2020 (8h10-8h40): Trạm khách hàng Hoàng Tôn Nữ Tú Trinh, xã Xuân Tâm

28/8/2020 (8h10-11h00): Một phần ấp Hòa Bình, xã Bảo Hòa

28/8/2020 (8h30-15h00): Một phần khu 7 thị trấn Gia Ray. Trạm khách hàng BCH Quân sự Huyện, TT TDTT huyện, NM nước Gia Ray, Trường THCS Trần Phú, Nguyễn Trọng Tâm, Chi cục thuế Xuân Lộc, thị trấn Gia Ray

28/8/2020 (9h10-9h40): Trạm khách hàng Công ty An Phát Tám 2, xã Xuân Hưng

28/8/2020 (9h10-10h40): Một phần ấp 2 xã Xuân Hưng

28/8/2020 (11h10-11h40): Một phần ấp 2A, 3 xã Xuân Hưng

Điện lực Định Quán

24/8/2020 (8h30-10h00): Ấp 1, 2, 3 xã Phú Ngọc, huyện Định Quán

24/8/2020 (9h00-10h30): Ấp Hòa Trung, Hòa Thành, xã Ngọc Định, huyện Định Quán

24/8/2020 (10h15-11h30): Ấp 2, 3 xã Phú Ngọc, huyện Định Quán

24/8/2020 (13h45-16h15): Ấp 4, 5 xã Suối Nho, huyện Định Quán

24/8/2020 (13h45-15h15): Ấp 2 xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú

25/8/2020 (8h00-15h00; 8h00-17h00): Ấp 7 xã Phú Lộc, huyện Tân Phú

25/8/2020 (13h30-16h15): Ấp 9 xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú

26/8/2020 (8h00-10h15; 8h00-15h30): Ấp 2, 4 xã Trà Cổ, huyện Tân Phú

26/8/2020 (10h00-14h30): Ấp 1, 2 xã Phú An, huyện Tân Phú

27/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Suối Soon 1, xã Phú Vinh, huyện Định Quán

27/8/2020 (8h00-15h00): Ấp 3, 7 xã Phú Tân, huyện Định Quán

27/8/2020 (8h00-16h00): Ấp Hòa Thuận, xã Ngọc Định, huyện Định Quán

27/8/2020 (10h00-14h00): Khu phố Hiệp Thuận, Hiệp Lực, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán

28/8/2020 (7h00-17h00): Toàn xã Suối Nho; Ấp Suối Soon, Cây Xăng,Tam Bung, xã Phú Túc; Ấp Suối Duôi, ấp 94, xã Túc Trưng; Ấp Phú Quý 1, Phú Quý 2, xã La Ngà, huyện Định Quán

28/8/2020 (8h30-10h45): Ấp Ngọc Lâm 1, Ngọc Lâm 2, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú

Điện lực Long Thành

22/8/2020 (8h00-14h00): Huyện Long Thành: Một phần ấp 1 xã Bình Sơn.

23/8/2020 (8h00-11h00): Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 1500kVA Công ty Global Dyeing

23/8/2020 (8h00-12h00): TP Biên Hòa: Phụ tải Công ty Cường Thuận Idico T1, T2, T3, T4; Thiền Viện Hiện Quang; Công ty Thảo Tín Vũ; Đá Hóa An T1, T2, T3; HTX An Phát T3

23/8/2020 (11h00-15h00): TP Biên Hòa: Phụ tải Công ty Diệu Thương

24/8/2020 (8h10-10h10): TP Biên Hòa: Một phần KP Vườn Dừa, phường Phước Tân

24/8/2020 (10h15-12h20): TP Biên Hòa: Một phần KP Hương Phước, phường Phước Tân

24/8/2020 (13h30-15h30): TP Biên Hòa: Một phần KP Tân Mai 2, phường Phước Tân

25/8/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Phước Hội, KDC Long Hưng 1, xã Long Hưng

25/8/2020 (8h10-10h10): Huyện Long Thành: Một phần ấp 1A, một phần ấp Long Phú, xã Phước Thái

25/8/2020 (10h15-12h15): Huyện Long Thành: Một phần ấp 3 xã Tân Hiệp

25/8/2020 (13h30-15h00): Huyện Long Thành: Một phần ấp 2 xã Phước Bình

26/8/2020 (8h00-10h00): TP Biên Hòa: Một phần KP Miễu, phường Phước Tân

26/8/2020 (8h15-16h30; 8h15-11h00): TP Biên Hòa: Một phần KP Hương Phước, phường Phước Tân

27/8/2020 (6h30-17h30): Huyện Long Thành: Xã Bàu Cạn. Một phần ấp 5, ấp Phước Hòa, ấp Tâp Phước, ấp Đất Mới, xã Long Phước

Điện lực Nhơn Trạch

24/8/2020 (8h30-8h45; 10h15-10h30): Một phần ấp Xóm Hố, xã Phú Hội

24/8/2020 (8h30-10h30): Một phần ấp Bình Phú, một phần ấp Vĩnh Tuy, xã Long Tân. Một phần ấp 3 xã Phú Thạnh

Điện lực Trảng Bom

22/8/2020 (7h30-17h30): Một phần ấp Lợi Hà, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom

22/8/2020 (8h30-15h00): Một phần ấp 4, xã An Viễn, huyện Trảng Bom

23/8/2020 (7h30-17h30): Một phần ấp Tân Thành, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom

24/8/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp Thuận An, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom

24/8/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

23/8/2020 (8h00-15h00): Công ty CP Taekwang Vina Industrial 

24/8/2020 (8h00-12h00): Đại học Mở Bán công TP.HCM

24/8/2020 (8h00-15h00): Một phần KP 9, 10 phường Tân Hòa

24/8/2020 (8h30-12h00): Một phần KP 1, 10 phường Tân Hòa

24/8/2020 (9h30-12h30): Một phần KP 4 phường Trảng Dài

24/8/2020 (13h30-14h30): Một phần KP 3, 4, 5, 5A, 7 phường Tân Biên

25/8/2020 (8h00-10h30): Một phần KP 5 phường Long Bình

25/8/2020 (8h20-12h00): Một phần KP 1, 2, 4 phường Hố Nai

25/8/2020 (11h00-12h00): Một phần KP 8 phường Long Bình

25/8/2020 (13h00-14h00): Một phần KP 7, 8, 9 phường Hố Nai

25/8/2020 (14h30-15h30): Một phần KP 9, 10 phường Hố Nai

26/8/2020 (8h00-12h00): Đơn vị Sư 309

26/8/2020 (8h00-15h00): Một phần KP 3, 3A phường Trảng Dài

26/8/2020 (8h00-9h30): Một phần KP 3 phường Trảng Dài

28/8/2020 (8h00-16h00): Một phần KP 1, 2, 3 phường Tân Biên

28/8/2020 (8h30-13h00): Một phần KP 2 phường Tân Biên

28/8/2020 (11h30-13h00): Một phần KP 2, 10 phường Hố Nai