Ngày

Giờ

Điện lực Biên Hòa

24/5/2023

5:30 - 6:00

Một phần KP 2 phường Bửu Hòa; KP Đồng Nai, phường Hóa An

25/5/2023

5:30 - 6:00

Một phần KP 2 phường Bửu Hòa; KP Đồng Nai, phường Hóa An

25/5/2023

6:35 - 7:05

Một phần KP An Hòa, Bình Hóa, Cầu Hang

25/5/2023

8:00 - 12:00

Một phần KP 1, 2 phường Bửu Long

26/5/2023

8:00 - 12:00

Một phần KP 1, 2 phường Bửu Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Khánh

24/5/2023

7:30 - 16:30

Tổ 18, 20, 22 phường Xuân Lập, TP Long Khánh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuân Lộc

24/5/2023

8:30 - 10:30

Một phần ấp 3 xã Xuân Hòa

24/5/2023

13:00 - 15:00

Một phấn khu 3, 5 thị trấn Gia Ray

24/5/2023

14:30 - 16:30

Một phần ấp 2, 3 xã Xuân Tâm

26/5/2023

8:00 - 10:30

Một phần ấp Trung Hiếu, xã Xuân Trường

26/5/2023

8:30 - 16:30

Một phần ấp Thọ Hòa, xã Xuân Thọ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Định Quán

24/5/2023

7:45 - 9:45

Ấp Bằng Lăng, xã La Ngà, huyện Định Quán

24/5/2023

8:30 - 10:30

Ấp Vĩnh An, xã La Ngà, huyện Định Quán

24/5/2023

10:00 - 12:15

Ấp Vĩnh An, xã La Ngà, huyện Định Quán

24/5/2023

10:45 - 12:45

Ấp Vĩnh An, xã La Ngà, huyện Định Quán

24/5/2023

13:45 - 15:45

Ấp Mít Nài, xXã La Ngà, huyện Định Quán

24/5/2023

14:15 - 16:15

Ấp Mít Nài, xã La Ngà, huyện Định Quán

25/5/2023

8:00 - 9:45

Ấp 4 xã Phú An, huyện Tân Phú

25/5/2023

8:30 - 10:30

Ấp 4 xã Phú An, huyện Tân Phú

25/5/2023

10:00 - 12:00

Ấp 4 xã Phú An, huyện Tân Phú

25/5/2023

10:45 - 12:45

Ấp 4 xã Phú An, huyện Tân Phú

25/5/2023

13:45 - 15:45

Ấp 4 xã Phú An, huyện Tân Phú

25/5/2023

14:15 - 16:15

Ấp 4 xã Phú An, huyện Tân Phú

26/5/2023

8:00 - 9:45

Ấp 1 xã Tà Lài, huyện Tân Phú

26/5/2023

8:30 - 10:30

Ấp 3 xã Tà Lài, huyện Tân Phú

26/5/2023

10:00 - 12:15

Ấp 5 xã Tà Lài, huyện Tân Phú

26/5/2023

10:45 - 12:45

Ấp 4 xã Tà Lài, huyện Tân Phú

26/5/2023

13:45 - 16:15

Ấp 5 xã Tà Lài, huyện Tân Phú

26/5/2023

14:15 - 16:45

Ấp 5 xã Tà Lài, huyện Tân Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Thành

24/5/2023

8:00 - 12:00

TP Biên Hòa: Một phần KP Vườn Dừa, một phần KP Đồng, phường Phước Tân

24/5/2023

8:45 - 11:00

TP Biên Hòa: Một phần KP Vườn Dừa, một phần KP Đồng, phường Phước Tân

25/5/2023

8:00 - 11:00

TP Biên Hòa: Một phần KP 3 phường An Hòa

25/5/2023

13:30 - 16:00

TP Biên Hòa: Một phần KP Hương Phước, phường Phước Tân

26/5/2023

8:00 - 12:00

Huyện Long Thành: Một phần ấp 6, ấp Suối Cả, xã Bàu Cạn

26/5/2023

8:30 - 10:30

Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 3x50kVA Trường Xuân An, xã An Phước

26/5/2023

10:00 - 11:30

Huyện Long Thành: Một phần ấp 3 xã Tân Hiệp

26/5/2023

13:30 - 16:00

Một phần ấp 8 xã Bàu Cạn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Nhơn Trạch

24/5/2023

7:30 - 11:30

Một phần ấp 5 xã Long Thọ, KDC Long Thọ - Phước An

24/5/2023

13:00 - 14:30

Một phần ấp Đất Mới, xã Phú Hội

25/5/2023

8:00 - 9:30

Một phần ấp Bàu Bông, xã Phước An

25/5/2023

9:45 - 11:15

Một phần ấp Bàu Bông, xã Phước An

25/5/2023

13:00 - 14:30

Một phần ấp Bàu Bông, xã Phước An

25/5/2023

15:00 - 16:30

Một phần ấp Bàu Bông, xã Phước An

26/5/2023

8:00 - 9:30

Một phần ấp Vũng Gấm, xã Phước An

26/5/2023

8:30 - 10:30

Cơ sở SX nước đá Võ Thị Nguyệt

26/5/2023

9:45 - 11:00

Một phần ấp Vũng Gấm, xã Phước An

26/5/2023

10:30 - 11:30

Bơm nước Phước Khánh

26/5/2023

10:40 - 11:30

Bơm nước Trí Thành

26/5/2023

13:00 - 14:30

Một phần ấp Quới Thạnh, xã Phước An

26/5/2023

15:00 - 16:30

Một phần ấp Vũng Gấm, xã Phước An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bom

24/5/2023

8:00 - 11:00

Một phần ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh; Một phần ấp Hòa Bình, xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom

24/5/2023

8:30 - 14:30

Một phần ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

24/5/2023

10:30 - 16:30

Một phần ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom

25/5/2023

8:00 - 11:30

Một phần ấp 8, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom

25/5/2023

11:00 - 15:00

Một phần Thuận An, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom

 

Ngày

Giờ

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

24/5/2023

7:00 - 14:00

Một phần KP 3, 4, 4B phường Trảng Dài

26/5/2023

7:00 - 14:00

Một phần KP 4, 4A phường Tân Hòa; Ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3