Điện lực Biên Hòa

31/8/2020 (7h45-9h30): TBA Tân Vạn 4 - tuyến 475 Biên Hùng (một phần KP 1, 2 phường Tân Vạn)

31/8/2020 (9h45-11h30): TBA Tân Vạn 4A - tuyến 475 Biên Hùng (một phần KP 1, 2, 4 phường Tân Vạn)

1/9/2020 (8h00-16h00): TBA Tam Hiệp 7 - tuyến 478 Lạc Cường (một phần KP 5 phường Tam Hiệp)

3/9/2020 (8h00-16h00): TBA Tam Hiệp 6A (một phần KP 2 phường Tam Hiệp)

4/9/2020 (8h00-11h00): Nhánh Thống Nhất 6-1, QL 22A (một phần KP 6 phường Thống Nhất)

Điện lực Thống Nhất

3/9/2020 (7h45-9h15): Ấp Xuân Thiện, xã Xuân Thiện

3/9/2020 (10h00-12h00): Ấp 94 xã Hưng Lộc

Điện lực Trị An

30/8/2020 (8h00-12h00): Một phần ấp 1 và ấp 4, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu

30/8/2020 (13h00-17h00): Một phần ấp 3 và ấp 4, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu

4/9/2020 (8h00-12h00; 13h15-16h00): Một phần ấp 2 xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu

Điện lực Long Khánh

31/8/2020 (7h30-11h30): Ấp 18 Gia đình, xã Bảo Quang

31/8/2020 (8h00-11h30): Tổ 1, 17, 11, 3, 6, 9 ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm, TP. Long Khánh

31/8/2020 (8h30-9h30): Xã Bình Lộc; Ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang; Ấp Suối Chồn, phường Bảo Vinh, TP. Long Khánh

3/9/2020 (7h30-11h30): Tổ 4, 9 ấp Dưỡng Dường; Tổ 6, 6A ấp Suối Tre, phường Suối Tre, TP. Long Khánh

4/9/2020 (7h30-11h30): Một phần tổ 31 ấp Cẩm Tân, phường Xuân Tân, TP. Long Khánh

Điện lực Xuân Lộc

29/8/2020 (8h10-8h40): Trạm khách hàng Công ty Mai Phúc 1, xã Xuân Hiệp.

29/8/2020 (9h00-11h00): Một phần ấp Bình Minh, Việt Kiều thuộc các xã Suối Cát, Xuân Hiệp

29/8/2020 (9h30-11h00): Một phần ấp Nông Doanh, xã Xuân Định

30/8/2020 (8h30-14h30): Một phần các khu 3, 4, 5, 7, 8 thị trấn Gia Ray; Trạm khách hàng DNTN Phong Phú, Nước đá Thuận Phát, Kho bạc Nhà nước Xuân Lộc, Cơ sở Mộc Thọ Vực

30/8/2020 (8h30-9h00; 13h30-14h00): Xã Xuân Tâm, Xuân Hưng, Xuân Hòa; Một phần ấp Tân Tiến, xã Xuân Hiệp. Một phần khu 6, 7 thị trấn Gia Ray; Trạm khách hàng BCH Quân sự huyện, TT TDTT huyện, NM nước Gia Ray, Trường THCS Trần Phú, Nguyễn Trọng Tâm, Chi cục thuế Xuân Lộc, thị trấn Gia Ray

31/8/2020 (9h30-11h30): Một phần ấp Thọ Tân, xã Xuân Thọ

31/8/2020 (13h30-14h15): Một phần ấp Suối Cát 2, xã Suối Cát. Một phần ấp Thọ Bình, xã Xuân Thọ

31/8/2020 (15h00-15h45): Một phần ấp 4A, 4B, 5, 5A, 6 xã Xuân Bắc

1/9/2020 (8h00-13h00): Một phần ấp Tam Hiệp, xã Xuân Hiệp; Trạm khách hàng Công ty Gia Bảo Phương, Công ty Mai Phúc 1, Trường tiểu học Trịnh Hoài Đức, Công ty Đặng Huỳnh Gia, Công ty Đặng Huỳnh Gia 1

3/9/2020 (8h30-11h30): Một phần ấp 1 xã Xuân Bắc

4/9/2020 (8h30-11h00): Một phần ấp Tam Hiệp, Tân Tiến, xã Xuân Hiệp

4/9/2020 (13h30-16h00): Một phần ấp Tam Hiệp, Việt Kiều, xã Xuân Hiệp

Điện lực Định Quán

31/8/2020 (8h15-12h00; 13h30-16h15): Ấp 6 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán

1/9/2020 (8h00-16h00): Ấp 1, 7 xã Gia Canh, huyện Định Quán

1/9/2020 (8h30-15h00): Ấp 1 xã Phú Ngọc, huyện Định Quán

3/9/2020 (8h30-14h30; 9h00-15h15): Ấp 1 xã Phú An, huyện Tân Phú

4/9/2020 (8h15-12h00): Ấp 6, 7 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán

4/9/2020 (13h30-16h00): Ấp 7 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán

Điện lực Long Thành

30/8/2020 (8h00-11h00): Huyện Long Thành: Một phần ấp An Viễng, Sa Cá, Bàu Tre, Bàu Lùng, xã Bình An

31/8/2020 (8h10-10h10): TP Biên Hòa: Một phần KP Long Khánh 1, phường Tam Phước

31/8/2020 (10h15-12h20): TP Biên Hòa: Một phần KP Thiên Bình, phường Tam Phước

31/8/2020 (13h30-15h30): Huyện Long Thành: Một phần ấp 2, một phần ấp 3 xã Tam An

1/9/2020 (8h10-10h10): Huyện Long Thành: Một phần ấp Long Phú, xã Phước Thái

4/9/2020 (8h00-16h00): TP Biên Hòa: Một phần KP Rạch Chiếc, phường Phước Tân

Điện lực Nhơn Trạch

31/8/2020 (7h00-17h00): Một phần ấp 1 xã Long Thọ

31/8/2020 (8h30-10h45): Một phần ấp Bến Sắn, một phần ấp Trầu, xã Phước Thiền

31/8/2020 (8h30-10h45): Một phần KP Phước Hiệp, thị trấn Hiệp Phước

1/9/2020 (8h30-10h45): Một phần ấp Đất Mới, xã Phú Hội

1/9/2020 (13h30-16h00): Một phần ấp Sơn Hà, Xã Vĩnh Thanh

4/9/2020 (8h30-10h00): Một phần ấp 3 xã Phước Khánh

4/9/2020 (14h00-16h00): Một phần ấp Bến Cộ, xã Đại Phước

Điện lực Trảng Bom

29/8/2020 (7h30-16h30; 8h00-11h30): Một phần KP 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom

29/8/2020 (8h30-14h00): Một phần ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom

31/8/2020 (7h30-17h30): Một phần ấp Cây Điệp, xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom

31/8/2020 (8h30-10h30; 10h30-15h00): Một phần ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

3/9/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom

3/9/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp 2, xã An Viễn, huyện Trảng Bom

4/9/2020 (8h30-15h00): Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

29/8/2020 (8h00-16h00): Một phần KP 2, 4, 5 phường Tân Biên

30/8/2020 (7h30-16h00): Công ty CP Tiến Nga

30/8/2020 (8h00-12h00): Công ty CP Cấp nước Đồng Nai

30/8/2020 (8h00-16h30): Công ty TNHH Toyota Biên Hòa

31/8/2020 (8h00-9h00): Một phần KP 4 phường Trảng Dài

31/8/2020 (8h30-10h30): Một phần KP 3 phường Trảng Dài

1/9/2020 (8h00-11h00): Một phần KP 2 phường Trảng Dài

1/9/2020 (8h30-10h30; 8h30-16h30): Một phần KP 4 phường Trảng Dài