Điện lực Biên Hòa

7/9/2020 (8h00-16h00): Một phần KP An Hòa, phường Hóa An

7/9/2020 (8h00-12h00): Một phần phường Hóa An

8/9/2020 (8h00-16h00): Một phần KP 1, 2, 3, 4 phường Tân Mai

9/9/2020 (8h00-16h00): Một phần KP 3 phường Tam Hòa

10/9/2020 (8h00-15h00; 8h00-9h00; 14h00-15h00): Một phần phường Quang Vinh

10/9/2020 (8h00-9h00; 14h00-15h00): Một phần phường Bửu Long

Điện lực Thống Nhất

7/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Dốc Mơ 1, Dốc Mơ 2, Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1

7/9/2020 (8h15-10h45): Ấp Dốc Mơ 1, Dốc Mơ 2, xã Gia Tân 1

10/9/2020 (7h45-9h15): Ấp Xuân Thiện, xã Xuân Thiện

10/9/2020 (7h45-10h15): Ấp Hưng Thạnh, xã Hưng Lộc

10/9/2020 (9h45-11h45): KP Lập Thành, thị trấn Dầu Giây

11/9/2020 (7h00-12h00): Ấp Dốc Mơ 1, Dốc Mơ 2, Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1; Ấp Phúc Nhạc 2, xã Gia Tân 3

Điện lực Trị An

6/9/2020 (5h30-6h00; 19h00-19h30): Xí nghiệp nước Thiện Tân

6/9/2020 (6h00-9h00; 6h00-18h00): Một phần ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

6/9/2020 (7h00-17h00): Một phần ấp 6, xã Thạnh Phú; xã Bình Lợi (trừ ấp 5, một phần ấp 4)

6/9/2020 (8h00-16h30): Một phần ấp 1, ấp 4 xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu

6/9/2020 (11h00-12h00): Ấp 6, một phần ấp 2, 7 xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu

8/9/2020 (9h00-11h30): Trạm An Cô 3, xã Phú Lý

10/9/2020 (7h00-17h00): Một phần ấp 4, ấp Bàu Phụng, ấp Cây Cầy, xã Phú Lý

11/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Lý Lịch 2, một phần ấp Lý Lịch 1, ấp Bình Chánh, xã Phú Lý

11/9/2020 (7h30-16h00): Một phần ấp 2, một phần ấp 3, xã Vĩnh Tân

Điện lực Long Khánh

8/9/2020 (7h30-9h30; 7h30-17h30): Một phần tổ 6, 7, 10, 12, 11, 13, 14 ấp Bảo Vinh A; tổ 9 ấp Ruộng Hời, xã Bảo Vinh, TP. Long Khánh

8/9/2020 (7h30-12h30): Tổ 1, 2, 3 ấp Tân Thủy; tổ 13, 14, 15 ấp Núi Đỏ; tổ 2, 3, 7, 17 ấp Bàu Sen, phường Bàu Sen, TP. Long Khánh.

8/9/2020 (7h30-9h30): Phường Bàu Sen, phường Xuân Lập, TP. Long Khánh

Điện lực Xuân Lộc

7/9/2020 (6h30-13h00): Một phần xã Suối Cát (từ cầu Suối Cát về hướng Xuân Phú)

7/9/2020 (6h30-17h00): Một phần xã Xuân Phú (từ ngã 3 Bảo Chánh đến trước UBND xã Xuân Phú)

8/9/2020 (6h30-17h00): Xã Bảo Hòa, một phần xã Xuân Định (từ sau trạm Cấp nước Xuân Phú đến trước Ngân hàng Xuân Định)

8/9/2020 (13h30-17h00): Một phần ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú

9/9/2020 (6h30-17h00): Một phần xã Xuân Định (từ Ngân hàng Xuân Định về hướng Long Khánh). Riêng khu vực đường về hướng Bảo Thị - Nam Hà không mất điện

9/9/2020 (7h40-17h00): Một phần khu 8 TT. Gia Ray. Một phần ấp Tân Tiến, Việt Kiều, xã Xuân Hiệp

10/9/2020 (6h30-17h00): Xã Xuân Hưng, Xuân Hòa

11/9/2020 (6h00-16h00): Một phần ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp. Một phần ấp Việt Kiều, xã Suối Cát; Các trạm Cơ sở Thanh Thúy, Cơ sở Thanh Thúy 2, TT Huấn luyện quân sự

11/9/2020 (8h00-16h00): Một phần khu 8 TT. Gia Ray. Một phần ấp Tân Tiến, xã Xuân Hiệp

Điện lực Định Quán

8/9/2020 (7h00-7h15; 16h50-17h05): Ấp 3, 5, 6 xã Suối Nho; Ấp Suối Son, xã Phú Túc; Ấp Suối Dzui, 94 xã Túc Trưng; Ấp 1, Phú Quý 2, xã La Ngà, huyện Định Quán

8/9/2020 (7h00-17h20): Ấp Suối DZui, 94 xã Túc Trưng; Ấp 1 xã La Ngà, huyện Định Quán

8/9/2020 (8h00-9h15): Ấp 3, 4 xã Phú Lập; Ấp 1 xã Tà Lài.

8/9/2020 (8h15-12h00; 8h45-15h30; 13h30-15h00): Ấp 7 xã Thanh Sơn

8/9/2020 (9h30-11h00): Ấp 4 xã Phú Lập; Ấp 1, 6 xã Tà Lài

8/9/2020 (13h00-14h30): Ấp 6 xã Phú Lập

9/9/2020 (8h00-10h30): Ấp Thanh Thọ 2, Phương Mai 1, xã Phú Lâm

9/9/2020 (8h00-16h00): Ấp Thanh Thọ 1, Thanh Thọ 2, xã Phú Lâm

9/9/2020 (8h00-9h15; 9h30-11h00): Ấp 3 xã Phú An

9/9/2020 (8h15-12h00): Ấp 8 xã Thanh Sơn

9/9/2020 (13h00-14h30): Ấp 5 xã Phú An

9/9/2020 (13h30-16h15): Ấp 6, 8 xã Thanh Sơn

9/9/2020 (15h00-16h30): Ấp Phú Lâm 1, 2 xã Phú Sơn

10/9/2020 (7h00-17h00): Toàn bộ xã La Ngà, xã Ngọc Định; Ấp Suối Soon, xã Phú Túc; Ấp Đồn Điền 1, ấp 94 xã Túc Trưng; Ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 7 xã Phú Ngọc

11/9/2020 (8h00-11h15): Ấp Hiệp Tâm 2, thị trấn Định Quán

11/9/2020 (8h00-16h00): Ấp Phú Lâm 1, xã Phú Sơn

11/9/2020 (8h00-10h00): Ấp 3, 6 xã Thanh Sơn

11/9/2020 (8h30-12h00): Ấp 6, 8 xã Thanh Sơn

Điện lực Long Thành

8/9/2020 (6h30-17h00): Huyện Long Thành: Một phần ấp 1, 2, 4 xã Long An; Một phần khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành

9/9/2020 (8h00-16h00): Huyện Long Thành: Phụ tải khách hàng trên nhánh Trường Xuân An sau trụ 49 tuyến 477 Phước Nguyên

9/9/2020 (8h00-12h00): TP Biên Hòa: Một phần khu Long Đức 1, Long Đức 3, phường Tam Phước

9/9/2020 (9h00-11h00): Huyện Long Thành: Một phần ấp 8 xã An Phước

9/9/2020 (13h30-15h30): Huyện Long Thành: Một phần ấp 7 xã An Phước

10/9/2020 (6h30-17h00): Huyện Long Thành: Một phần ấp Xóm Gốc, ấp Xóm Trầu, xã Long An

10/9/2020 (8h00-16h00): TP Biên Hòa: Một phần khu Vườn Dừa, phường Phước Tân

10/9/2020 (8h00-12h00): Huyện Long Thành: Một phần ấp 5, 6 xã An Phước

10/9/2020 (9h00-11h00): Huyện Long Thành: Một phần ấp 5 xã An Phước

10/9/2020 (13h30-15h30): Huyện Long Thành: Một phần ấp 1 xã Tam An

Điện lực Nhơn Trạch

7/9/2020 (8h30-9h45): Một phần ấp Trầu, xã Phước Thiền

7/9/2020 (13h30-16h00): Một phần ấp Bàu Bông, xã Phước An

Điện lực Trảng Bom

7/9/2020 (7h30-17h30): Một phần ấp Tân Lập 2, xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom

7/9/2020 (8h30-11h30): Một phần ấp Tân Bình, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom

7/9/2020 (8h30-15h00): Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

8/9/2020 (8h30-11h30): Một phần ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

8/9/2020 (8h30-10h30): Một phần ấp Bảo Vệ, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom

8/9/2020 (10h30-14h30): Một phần KP 1, 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom

9/9/2020 (6h00-6h30; 16h30-17h00): Một phần ấp 1, ấp 3, ấp 4 xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom

9/9/2020 (6h00-6h30; 16h30-17h00): Một phần KP 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom

9/9/2020 (6h00-17h00): Công ty TNHH thép An Khánh, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom

9/9/2020 (6h00-17h00): Một phần ấp 5, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom

9/9/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp Tân Việt, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom

9/9/2020 (8h00-14h00): Một phần ấp Lợi Hà, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom

9/9/2020 (8h30-11h30): Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

9/9/2020 (8h30-11h30): Một phần ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

9/9/2020 (8h30-14h30): Một phần ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom

9/9/2020 (8h30-14h30): Một phần ấp Hòa Bình, xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom

9/9/2020 (13h00-15h00): Một phần ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom

10/9/2020 (8h30-10h30): Một phần ấp 6, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom

11/9/2020 (6h00-17h00): Một phần các ấp 3, 7, 8, xã Sông Trầu. Một phần ấp Suối Tiên, Cây Điệp, Tân Lập 1, 2, xã Cây Gáo. Một phần ấp Thuận An, xã Sông Thao. Một phần ấp Tân Thành, Trung Tâm, xã Thanh Bình. Một phần ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

7/9/2020 (8h30-10h30): Đơn vị K888

8/9/2020 (7h30-16h30): Một phần KP 1 phường Long Bình Tân

9/9/2020 (8h00-15h00): Một phần KP 4, 5 phường Tân Hiệp

10/9/2020 (7h30-16h30): Một phần KP 3 phường Long Bình Tân

11/9/2020 (13h00-16h30): Một phần KP 2, 3 phường Trảng Dài